Tasuta elektrooniline raamatukogu

Õppe- ja kasvatustegevus lasteaias - Kristina Nugin

Õppe- ja kasvatustegevus lasteaias Pärast tasuta registreerumist saate raamatu alla laadida pdf formaadis epub failina

HIND: TASUTA
VORMISTADA: PDF EPUB MOBI DOC
KUUPÄEV: 2017
SUURUS: 8,24
ISBN: 9789949492763
KEEL: EESTI
AUTOR: Kristina Nugin

Kirjeldus:

Raamat „Õppe- ja kasvatustegevus lasteaias“ on suunatud koolieelse lasteasutuse pedagoogidele, alushariduse üliõpilastele ja lastevanematele, kes soovivad saada ülevaadet lapse arengust ja seda toetavast õppeprotsessist lasteaias. Raamatu autoriteks on õppejõud ja praktikud, kellel on nii lastega töötamise kui ka ülikoolis õpetamise kogemus.Raamat sisaldab lapse arengu ja seda toetava õpikeskkonna teoreetilist konteksti, aga ka mitmeid praktilisi näiteid ja soovitusi erinevate didaktiliste meetodite läbiviimiseks õppe- ja kasvatustegevuses.Raamatus leiavad käsitlemist laste terviseedendus, väärtuskasvatus, avatud õpikeskkonnad, digivahendid ja kaasajal üha aktuaalsemaks muutuv mitmekultuurilise alushariduse temaatika. Samuti on esitatud ülevaatedõppe- ja kasvatusprotsessi etappidest, valdkondlike didaktikate põhimõtetest, mängu tähendusest koolieelses eas ning lasteaiaõpetaja professionaalsetest oskustest.

...vaikuseminutid, avastusõpe, hea algus, Montessori ja Regio Emilie pedagoogika, projektõpe, õuesõpe, lugemispesa, meedia, animatsioon, robootika jne ... Õppe-ja kasvatustöö lasteaias | www.illuka.edu.ee ... .) Õppe- ja kasvatustegevuses lähtume järgmistest printsiipidest: eakohasus, võimetekohasus, kergemalt raskemale, tuntult tundmatule, lapse motiveerimine, integratsioon ehk lõimumine erinevate ainete vahel. Lasteaias toimub õppe-ja kasvatustegevus eesti keeles. Viimati uuendatud: 26.07.2018 Õppe-ja kasvatustegevus lasteaias toimub rühma päevakava alusel, mis määrab lapse eale vastava päevarütmi, une- ... Õppe ja kasvatustegevus. > Kristiine Lasteaed > Tallinn ... . Viimati uuendatud: 26.07.2018 Õppe-ja kasvatustegevus lasteaias toimub rühma päevakava alusel, mis määrab lapse eale vastava päevarütmi, une- ja ärkveloleku aja, kus vahelduvad igapäevatoimingud (mäng, loominguline tegevus, liikumine jm) ning lasteaiaõpetaja poolt juhendatud õppe- ja kasvatustegevus. Raamat „Õppe- ja kasvatustegevus lasteaias" on suunatud koolieelse lasteasutuse pedagoogidele, alushariduse üliõpilastele ja lastevanematele, kes soovivad saada ülevaadet lapse arengust ja seda toetavast õppeprotsessist lasteaias. Raamatu autoriteks on õppejõud ja praktikud, kellel on nii lastega töötamise kui ka ülikoolis õpetamise kogemus. Õppe- ja kasvatustegevuse seob tervikuks lapse elust ning keskkonnast tulenev temaatika. Valitud teemasid käsitledes lõimitakse õpetuses ja kasvatuses erinevaid tegevusi: liikumis-, muu- sika- ja kunstitegevusi ning kuulamist, kõnelemist, lugemist ja kirjutamist. Rapla lasteaia Päkapikk koduleht. Lehel on toodud jooksev info lasteaias toimuvate sündmuste kohta, lisaks iganädalaselt uuendatud menüü. Lisaks lasteaia üldstruktuur - rühmad, personal ja hoolekogu. Leiab ka lasteaia kodukorra ja päevakava. Samuti ka info huvitegevuste kohta, mida on võimalik lasteaia harrastada. Lasteaias korraldatava õppe-kasvatustegevuse aluseks on Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava ja lasteaia õppekava. Õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk on lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös. Õppe- ja kasvatustegevust korraldatakse seitsmes valdkonnas: mina ja keskkond, matemaatika, keel ja kõne ... ÕPPE - JA KASVATUSTEGEVUS LASTEAIAS Siimusti lasteaia õppe- ja kasvatustöö aluseks on ÕPPEKAVA. Siimusti lasteaias läbiviidava õppe- kasvatusprotsessi seovad tervikuks lapse elust ja ümbritsevast keskkonnast tulenev temaatika (nädalateemad), üldõpetus ning lõimimine. Raamat „Õppe- ja kasvatustegevus lasteaias" on suunatud koolieelse lasteasutuse pedagoogidele, alushariduse üliõpilastele ja lastevanematele, kes soovivad saada ülevaadet lapse arengust ja seda toetavast õppeprotsessist lasteaias. Raamatu autoriteks on õppejõud ja praktikud, kellel on nii lastega töötamise kui k...