Tasuta elektrooniline raamatukogu

Idamurde sõnastik - Valdek Pall

Selle leiate siit Idamurde sõnastik pdf raamat

HIND: TASUTA
VORMISTADA: PDF EPUB MOBI DOC
KUUPÄEV: 2016
SUURUS: 8,1
ISBN: 9789985796634
KEEL: EESTI
AUTOR: Valdek Pall

Kirjeldus:

Sõnastikus on sõnu kogu idamurde alalt: Iisaku kihelkonna lõunaosast, Torma kihelkonnast, Kodavere kihelkonna põhjaosast, Maarja-Magdaleena, Palamuse, Äksi ja Laiuse kihelkonnast.Idamurde keel on Eestis üks omapärasemaid. Selle sõnavaras kajastuvad muu hulgas vanad kontaktid Kirde- ja Lõuna-Eesti murdekeelega, aga ka vene keelega. Esitatud sõnavara annab ilmekalt edasi selle piirkonna keele, kultuuri ja looduse omanäolisust. Valitud sõnadele on lisatud põhivormid, tähendus ja näitelaused.Sõnastiku on 1994. aastal koostanud Valdek Pall. Käesoleva trüki on toimetanud Ellen Niit.Sõnastik on mõeldud kõigile, kes oma töös või õpingutes kasutavad murdekeelt, samuti neile, kes on pärit Ida-Eestist ja keda paelub esivanemate keel. Sõnastik on keelehuvilisele väärtuslik inspiratsiooniallikas.

...imuklubi koguneb Eesti Keele Instituudi suures saalis (Roosikrantsi 6) ... EELex - uus kasutaja ... . „Idamurde sõnastik" muistse Vaigamaa taustal. Ellen Niit ja Jüri Viikberg. Idamurde sõnastik (2 016) Sõnastik kuulub Eesti Keele Instituudi väikeste murdesõnastike sarja. Sõnastik sisaldab 7000 märksõna ning on mõeldud kõigile, kes kasutavad oma töös või õpingutes murdekeelt või kes on pärit Ida-Eestist ja keda paelub esivanemate kõnepruuk. Idamurre kuulub põhjaeesti murderühma, seda on räägitud Peipsi j ... ETIS - Idamurde sõnastik ... . Idamurre kuulub põhjaeesti murderühma, seda on räägitud Peipsi järve läänerannikul.Idamurde arvatav algkuju oli läänemeresoome hõimukeel, millest kujunesid ka kirdemurre ja vadja keel.Tuumala on Kodavere, seetõttu on idamurret nimetatud ka Kodavere murdeks. Lisateave. Teie valitud parooli säilitatakse krüptimata kujul. Ligipääs sellele on küll ainult serveri administraatori(te)l, kuid soovitame siiski mitte kasutada oma 'igapäevast' parooli. Psühhoanalüüsi ja Psühhoanalüütilise Psühhoteraapia Keskus OÜ Kyriania C.R. Jakobsoni 3, Tallinn 10128 Jane Meimer-Parktal +372 5135 636 [email protected]+372 5135 636 [email protected] Elulugu. Valdek Pall oli talupidaja poeg. Lõpetas 1947 Tartu Õpetajate Seminari, 1952 Tartu Riikliku Ülikooli ajaloo-keeleteaduskonna, 1955 aspirantuuri soome-ugri keelte alal, filoloogiakandidaat (1955, TRÜ), väitekiri "Ajad ja kõneviisid mordva keeltes", filoloogiadoktor (1975, TA), väitekiri "Põhja-Tartumaa toponüümika". Mulgi sõnastik (2013) Hiiu sõnaraamat (2015) Idamurde sõnaraamat (2016) Kihnu sõnaraamat (2016) Seto sõnastik (2016) Kuusalu rannakeele sõnaraamat (2019) Võro-eesti-võro sõnaraamat (Võru Instituut) Eesti-udmurdi sõnaraamat (2015) Eesti-mari sõnaraamat (2017) Eesti-ersa sõnaraamat (2019) Soome-eesti suursõnaraamat (2017) Veel on olemas „Võro-eesti synaraamat" (sh veebis), Julius Mägiste „Seto sõnastik", Valdek Palli „Idamurde sõnastik", aga ka „Piltsynastu latsilõ", Ülo Toomsalu „Setu verbi grammatika ja sõnastikud", Hella Keema „Võru keel" jm, multimeedia õppematerjal põhikooli lõpuklassi ja gümnaasiumiastme õpilastele ... EELex - mis ja milleks. Iga sõnastikukoostaja, kes alustab puhtalt lehelt uut sõnaraamatut, seisab kohe silmitsi mitme olulise valikuga. Kas sisestada materjal tekstitöötlusprogrammis, et tulemus oleks kohe "nagu päris" või pidada töö käigus vajalikuks ka sisu poolelt eristada, mis on mis? Jüri Viikberg Idamurde sõnastiku taastulemine Valdek Pall. Idamurde sõnastik. 2., täiendatud ja parandatud trükk. Toimetanud Ellen Niit. Eesti Keele Instituut. Eesti õigekeelsussõnaraamat (ÕS) on Eesti Keele Instituudi koostatav sõnaraamat, mis on vabariigi valitsuse määrusega kirjakeele normi alus. Ametlikus suhtluses jm keelekasutuses on oluline järgida keelenorme. Igapäevasuhtluses on ÕS ja teisedki normiallikad mõeldud inimestele, kes soovivad järgida hea keelekasutuse tava. Hõimuklubi toimub kolmapäeval, 20. aprillil kell 17.00 Eesti Keele Instituudi suures saalis (Roosikrantsi 6). Keeleteadlased Ellen Niit ja Jüri Viikberg räägivad hiljuti ilmunud „Idamurde sõnastikust", tehakse juttu sõnastiku saamisloost, idamurde eripärast ja muistsest Vaigamaast kui idamurde aluspõhjast. The dictionary presents lexical material from the vernacular actively spoken on the islands of Kihnu and Manija. Apart from the 6000 dialect words there is a selection of personal and place names. The entry list contains quite ancient words as well as some that have arrived in the Kihnu vernacular only in the recent decades. Alates 2014. aastast on toetusmeetmete osakond korrastanud Rahvakultuuri Keskuse toetusmeetmete rahastatud väljaannete loetelu. Väljaannetega on võimalik Rahvakultuuri Keskuses tutvuda kohapeal, eelneval kokkuleppel toetusmeetmete osakonnaga....