Tasuta elektrooniline raamatukogu

Ühiskonnaõpetuse töövihik 6 kl - Madis Somelar

Selle leiate siit Ühiskonnaõpetuse töövihik 6 kl pdf raamat

HIND: TASUTA
VORMISTADA: PDF EPUB MOBI DOC
KUUPÄEV: 2014
SUURUS: 12,74
ISBN: 9789949961061
KEEL: EESTI
AUTOR: Madis Somelar

Kirjeldus:

6. klassis teevad õpilased teatavasti esimest korda tutvust ühiskonnaõpetuse kui õppeainega. Samas on see tihedalt seotud mitmete teiste õppeainetega nagu ajaloo ja geograafiaga. Erinevate õppeainetega sidumist peavadki ühiskonnaõpetuse töövihiku autorid väga oluliseks. Nagu õpiku, nii ka töövihiku koostamisel on lähtutud uuest põhikooli riiklikust õppekavast. Kui õpikus käsitletakse kõige üldisemal kujul ühiskonna toimimist, siis töövihikus saavad õpikus käsitletud kesksed mõisted seostatud ja kinnistatud erinevate ülesannete kaudu.

...töö toimus arvutis, selle sooritamiseks oli aega 45 minutit ... Õpetaja K. Sarapuu töökava näidis (6. kl) - Õppekava ... . • Õpilased said kolmanda tasemetöö aine teada viis tööpäeva enne tasemetöö toimumist. Tasemetöö oli koostatud ühes variandis. 6 kl tasemetöö; 9 KLASS KORDAMINE PTK 18-21A; 10 kl Ususõjad Prantsusmaal ,lisa; 6 kl Ühiskonnaõpetuse tasemetöö ... Matemaatika töövihik 6. klassile, II osa Malle Saks 2013, 2015. Matemaatika kontrolltööd 6. klassile Pirgit Palm 2013, 2015. Koordinaattasand Natalja S ... Ühiskonnaõpetus 6. klassile | MAURUS ... . klassile Pirgit Palm 2013, 2015. Koordinaattasand Natalja Solovjova 2008. Matemaatika õpik 7. klassile, I osa Kersti Kaldmäe, Anneli Kontson, Kärt Matiisen, Enno Pais Juhul kui soovite saada regulaarselt infot antud teemal ilmuvatest raamatutest, siis sisestage allpool oma e-maili aadress. Teema: Töövihikud Ühiskonnaõpetuse riigieksamiks ...mi puhul on president nii valitsuse juht kui riigipea, kuid tal ei ole ainuvõimu, sest ta peab jagama võimu parlamendiga. 12 President kui täidesaatva võimu esindaja tähendab seda, et president on valitsuse juht e peaminister ning ta moodustab valitsuse ­ tal on õigus ministreid ametisse nimetada või ... RE: 4.kl. matemaatika töövihiku vastused? Täiesti vabalt võib olla, et töövihik on teisest komplektist. Päris paljudes koolides on nii. Sest Avita töövihik on ilus värviline ja lastele märksa huvitavam kui teise komplekti töövihik. Meie koolis just nii näiteks ongi. Ja me ei ole sugugi ainus kool, kus nii kasutatakse. 4) kultuuriline identiteet - taotletakse õpilase kujunemist kultuuriteadlikuks inimeseks, kes mõistab kultuuri osa inimeste mõtte- ja käitumislaadi kujundajana ning kultuuride muutumist ajaloo vältel, kellel on ettekujutus kultuuride mitmekesisusest ja kultuuriga määratud elupraktikate eripärast ning kes väärtustab omakultuuri ja ... Mauruse e-õppematerjalid. 2018/2019 õppeaastal on Mauruse digiõpikute testimisperiood ja sel ajal on kõigil võimalik õpikuid tasuta kasutada. E esti keele pr oovieksam 12. klassile toimub 3. mär t sil kl 8 kestvusega 6 tundi ( r uumis 114) . 4 . Õ p p e s u u n d a d e p r o m o n ä d a l 6 . ­ 1 0 . ......