Tasuta elektrooniline raamatukogu

Keelkonnad ja keeled. Keelteatlase lisa - Mall Laur

Nautige Keelkonnad ja keeled. Keelteatlase lisa Mall Laur epubi raamatute tasuta lugemine

HIND: TASUTA
VORMISTADA: PDF EPUB MOBI DOC
KUUPÄEV: 2000
SUURUS: 4,79
ISBN: 9789985010341
KEEL: EESTI
AUTOR: Mall Laur

Kirjeldus:

Keelkondade ja keelte loendi koostamise üheks ajendiks oli tõik, et paljud Keelteatlases esinevad keeled on Eesti lugejale tundmatud. Keeled on esitatud keelkondade kaupa.

...kond. Romaani, germaani ja slaavi keelerühm ... PDF AINEKAVA Vene keel - home.sillamaegymn.edu.ee ... . Põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava. Vastu võetud 25.01.2002 nr 56 RT I 2002, 20, 116 jõustumine 01.09.2002. Muudetud järgmise Vabariigi Valitsuse määrusega (vastuvõtmise aeg, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg) : AASIA KEELKONNAD Vaata SIIT EUROOPA KEELKONNAD Vaata SIIT KUHU KAOVAD SOOMEUGRILASED? ... Kuula SIIN *MAAILMA VANIMAD KEELED Kuula SIIN *KEERULISED SÕNAD ERI KEELTES Kuula SIIN *MAAILMA PIKIMAD SÕNAD Kuula SIIN. Saada see meiliga BlogThis! Jagage ... 8.4 ... Arvustus. Mis keeles räägivad kondid ja potikillud ... ... . Saada see meiliga BlogThis! Jagage ... 8.45 ja TEISTEL AEGADEL KOKKULEPPEL. Teave ... Näiteks tehnoloogia arenguga on vii- Mille poolest erinevad loomulikud keeled ja tehiskeeled (peale Yorgis üles kolme, Sõnade saamisloo ehk mastel aastakümnetel tekkinud hulk uusi mõisteid: e-kiri (vrd rohelise, kollase ja selle, et viimaseid on loodud sihilikult)? ad ja keelerüh mad Keelkonnad ja keelerühmad. Keelte ühisjooned. Indoeuroopa keelkond: romaani, germaani ja slaavi keelerühm. 4. Keel ja dialekt Slaavi keeled ning vene keele koht nende seas. Tänapäeva vene keele arenemistendentsid. Kirjakeel (kirjalik keel, vene kõnekeel). Ühiskonna ja keele sotsiaalne, erialane, ealine, territoriaalne jne Sloveeni keel (sloveeni keeles slovenski jezik või ka slovenščina) kuulub indoeuroopa keelkonna slaavi keelte lõunaslaavi keelterühma (samasse rühma kuuluvad ka horvaadi, serbia, makedoonia ja bulgaaria keel).. Sloveeni keele kõnelejate koguarv on 1 906 630, kellest 1 730 000 asuvad Sloveenias. ... Eesti keele teise ja kolmanda välte omandamise ja eristamise teeb keeruliseks see, et kirjapildis ei ole neid võimalik alati eristada. Näiteks sõnade saada (nt Palun saada mulle kiri) ja saada (nt Ma tahan saada õnnelikuks) puhul ei tea me ilma kontekstita, kuidas neid hääldada, kas teise- või kolmandavältelisena. Keelte ja kultuuride vastastikused mõjutused. Rahvuskeel. Keelelise käitumise rahvuskultuuriline eripära. Keel kui vaimsete väärtuste väljendaja ja kandja. Keelkonnad ja keelerühmad. Keelte ühisjooned. Indoeuroopa keelkond: romaani, germaani ja slaavi keelerühm. Keel ja dialekt. Slaavi keeled ning vene keele koht nende seas. Sloveeni keel [2] kuulub indoeuroopa keelkonna slaavi keelte lõunaslaavi keelterühma[1] .[3] Hiite kuvavõistlus 2018 lisa; Hiite kuvavõistlus 2017; Hiite kuvavõistlus 2017 lisa; Hiite kuvavõistlus 2016; Hiite kuvavõistlus 2016 lisa; Hiite kuvavõistlus 2015; Hiite kuvavõistlus 2015 lisa; Hiite kuvavõistlus 2014; ... Kirikute ja koguduste seadus; 10. ja 11. oktoobril korraldasid Eesti Terminoloogia Ühing, Eesti Keele Instituut, Emakeele Selts ja Eesti keelenõukogu Tallinnas rahvusvahelise terminoloogiakonverentsi Eesti oskuskeel 2003, kus kahel päeval peeti 18 ettekannet, millest 6 olid väliskülalistelt. Viimasest asjaolust annavad tunnistust läänemeresoome(-lapi) ja samojeedi keelte ehituslikud ühisjooned, mis puuduvad maris ja permi keeltes, võides osaliselt esineda aga mordva ja obiugri keeltes. Mordva keeled olid ehk kunagi ja obiugri keeled on ikka veel samojeedi keelte naabrid, nii et nimetatud ühisjoonte üle pole põhjust imestada. TÄHELEPANU! DiscoGenius läheb alates 10.05.17 määramata ajaks puhkusele ja veebikeskkonnale on võimalik ligi pääseda kuni 10.05.17. Rohkem infot siit! en Considers, nonetheless, that the integration of such regions with and their opening up to geographical areas outside the EU is not and cannot be simply a function of their geographical remoteness, as the wealth of historical, linguistic Considers, nonetheless, that the integration of such regions Omavahel suguluses olevate keelte suurimad üldtunnustatud klassid on keelkonnad, mis jagunevad rühmadeks ja edasi alarühmadeks. Uurali keelte ja altai keelte puhul on keelkonna ja keelerühma vahel vahepealne klassifikatsiooniüksus haru, näiteks soome-ugri keeled on uurali keelte haru, läänemeresoome keeled aga sellesse harusse kuuluv ......