Tasuta elektrooniline raamatukogu

Esiaeg. Igapäevaelu - Neil Morris

Nautige Esiaeg. Igapäevaelu Neil Morris epubi raamatute tasuta lugemine

HIND: TASUTA
VORMISTADA: PDF EPUB MOBI DOC
KUUPÄEV: 2006
SUURUS: 7,91
ISBN: 9789985015926
KEEL: EESTI
AUTOR: Neil Morris

Kirjeldus:

Kus elasid esiaja inimesed?Miks inimese eellased püstiasendisse tõusid?Kes valmistas esimesed tööriistad?Kuidas riietusid neandertaallased?Milliseid kunstiteoseid lõid varased inimesed?Millal lõppes esiaeg?

...eb annaabi õppematerjalidel, seetõttu võib esineda vigu! Aita AnnaAbit ja teata vigastest terminitest - iga kord võid teenida kuni 10 punkti ... PDF 6 kl ajalugu 190x235mm - kirjastusmaurus.ee ... . Esiaeg ja tsivilisatsioonide teke . Õpitulemused . Kursuse lõpul õpilane: 1) iseloomustab esiaja arengujärke ja saavutusi ning analüüsib seoseid ja järjepidevust ... ühiskonda ja igapäevaelu, loob seoseid mineviku ja tänapäeva . vahel; 2) iseloomustab näidete kaudu Egiptuse ... I.Esiaeg ja tsivilisatsioonide teke ... igapäevaelu Mesopotaamias ja Ees-Aasias ning loob seoseid mineviku ja tänapäeva vahel; 2) iseloom ... Jaanuarikuu auhinnad - Kännuseened ... ... I.Esiaeg ja tsivilisatsioonide teke ... igapäevaelu Mesopotaamias ja Ees-Aasias ning loob seoseid mineviku ja tänapäeva vahel; 2) iseloomustab näidete kaudu Mesopotaamia ja Ees-Aasia kultuuripärandit ning religiooni, kirja, 1) analüüsib riiklust, ühiskonda ja igapäevaelu Mesopotaamias ja Ees-Aasias ning loob seoseid mineviku ja tänapäeva vahel; 2) iseloomustab näidete kaudu Mesopotaamia ja Ees-Aasia kultuuripärandit ning religiooni, Käsitletakse inimeste igapäevaelu ja maailmapilti, ühiskonna, kultuuri ja mõtteviisi, sh väärtushinnangute muutumist ning ajaloolisi isikuid ja sündmusi nii enda kui ka teiste vaatenurgast lähtuvalt. Gümnaasiumi ajalooõpetuse kursuste järjekord on kronoloogilis- Alta kaljujoonised on kogum petroglüüfe Norras Finnmargi maakonnas Alta linna ümbruskonnas. Kaljujoonised avastati 1972. aastal ning 1985. aastal kanti need UNESCO maailmapärandi nimistusse.. Piirkonnast on leitud umbes 5000 kaljujoonist. Suurem osa neist (umbes 3000) asub Jiepmaluoktas.. Kaljujooniste vanuseks on hinnatud umbes 2500-6200 aastat. 1 A.Kitzbergi nimeline Gümnaasium Ajaloo ainekava gümnaasiumis . Õppesisu ja õpitulemused gümnaasiumiastmes Gümnaasiumi õpitulemused Gümnaasiumi lõpetaja: 1) tunneb ajastute iseloomulikke tunnuseid ja vaimulaadi, Eesti ajaloo seoseid Euroopa ja maailma ajalooga, Käsitletakse inimeste igapäevaelu ja maailmapilti, ühiskonda, kultuuri ja mõtteviisi, sh väärtushinnangute muutumist, ning ajaloolisi isikuid ja sündmusi, lähtudes nii enda kui ka teiste vaatenurgast. ... Esiaeg ja tsivilisatsioonide teke. Õpitulemused....