Tasuta elektrooniline raamatukogu

Eesti-inglise keeleteaduse sõnastik - Mati Erelt

Mati Erelt raamatud Eesti-inglise keeleteaduse sõnastik Epub on teile kättesaadav, kui registreerute meie veebisaidil

HIND: TASUTA
VORMISTADA: PDF EPUB MOBI DOC
KUUPÄEV: 2012
SUURUS: 3,97
ISBN: 9789985794777
KEEL: EESTI
AUTOR: Mati Erelt

Kirjeldus:

Hääliku- ja õigekirjaõpetuse, sõnamuutmise, sõnamoodustuse, lause-, sõnavara- ja tähendusõpetuse, pragmaatika, keelekorralduse, terminoloogia, nimeuurimise, stiiliõpetuse murdeuurimise, keeletüpoloogia, vestlusanalüüsi, arvutilingvistika, keeleõppe jm keeleteaduse terminid eesti ja inglise keeles.Sõnastik on mõeldud keeleteadlastele, emakeele ja võõrkeele õpetajatele, filoloogia üliõpilastele, tõlkijatele, ajakirjanikele ning teistele, kel oma töös on tarvis keeleteaduse termineid ja keelenimetusi.

...ran, turism. Inglise-eesti / eesti-inglise sõnastik restoranipidajale ... Eesti Keele Sihtasutus ... . Maailma keelte nimetused. Keeleteadlastele, emakeele ja võõrkeele õpetajatele, filoloogia üliõpilastele, tõlkijatele, ajakirjanikele ning teistele, kel oma töös on tarvis keeleteaduse termineid. Esimese trükiga võrreldes on lisatud üle 800 mõiste, rohkesti täpsustatud mõistepiire, parandatud nii eesti kui ka inglise termineid. Eesti-soome keeleteaduse sõnastik (1992, 1995) Nimekirjutusraamat ( ... Eesti-inglise sõnaraamat, inglise-eesti sõnastik - Apollo ... . Eesti-soome keeleteaduse sõnastik (1992, 1995) Nimekirjutusraamat (1993, autoreid) Eesti ortograafia (1995, 2005) Eesti keele käsiraamat (1997, 2007, koos Mati Erelti ja Kristiina Rossiga) Eesti keelekorraldus (2002) Eesti-inglise keeleteaduse sõnastik (2003, koos Mati Erelti ja Enn Veldiga) "Eesti-inglise tehnikasõnaraamat" "Inglise-eesti tehnikasõnaraamat" "101 Eesti popmuusika albumit" Mart Juur "Eesti inglise keeleteaduse sõnastik" "Vene-eesti ehituse õppesõnastik" "Väike soovitussõnastik" "Koopakaru hõim" Jean M.Auel "Mineku maad I ja II" Jean M. Auel "Lahkumisetendus" Kaie Kõrb "Millal ma olin staar" Ada Lundver Eesti-inglise keeleteaduse sõnastik Mati Erelt, Tiiu Erelt, Enn Veldi 2012: Keelenõuanne soovitab 4 Argo Mund, Maire Raadik, Sirje Mäearu, Tiina Leemets, Peeter Päll, Tiina Paet, Tuuli Rehemaa, Tiiu Erelt 2008: Eesti keele käsiraamat Kristjan-Jaak Petersoni sõnastik; Mõistelise sõnaraamatu indeks Tõlkesõnastikud. Inglise-eesti seletav taskusõnastik Inglise-eesti, eesti-inglise taskusõnastik Saksa-eesti, eesti-saksa taskusõnastik Oskussõnastikud. Inglise-eesti keeleteaduse sõnastik Raamatupidamise baasterminite neljakeelne sõnastik Eesti-inglise keeleteaduse sõnastikus (2012) antakse sõne vasteks ingliskeelsed mõisted running word, textual word, token. Need vasted on erinevad arvutiteaduse sõne vastetest, milleks on tavaliselt ingliskeelne mõiste string (vt sõne (andmetüüp)). eesti keelest inglise keelde tõlkimisel kasutada, kuna eesti-inglise osa on jaotatud temaatiliselt. Lisaks sellele on nad mahult väikesed. Erilist abi pole ka peamiselt inglise keelest eesti keelde tõlgitud kokaraamatutest, kuna tõlgete kvaliteet on varieeruv ja kakskeelne sõnaloend enamasti puudub. Üheks määravaks põhjuseks koostada sõnastik eripedagoogika vallast oli fakt, et esimene ja viimane eesti-inglise oskussõnastik antud valdkonnas oli „Eripedagoogika terminoloogia" aastast 1990, mis hõlmab kõiki eripedagoogika valdkondi ja seetõttu terminoloogiliselt väga sügavuti ei lähe. terminibaas, eesti-inglise keeleteaduse sõnastik, kokandussõnastik. Samuti on toetatud gümnaasiumi ainesõnastike (2009, 2010) kättesaadavaks tegemist Keeleveebis. Tähelepanuväärseimana tuleb mainida kogu programmi kehtimise ajal toetatud kaheosalise eesti haridussõnaraamatu projekti ... Eesti-inglise keeleteaduse sõnastik. Mati Erelt . Pargiterminite seletussõnaraamat. Sulev Nurme. 2012. Pargiterminite seletussõnaraamat. Sulev Nurme . Andmekaitse ja infoturbe seletussõnastik (AKIT-2011) Inglise-eesti = English-Estonian dictionary of data protection and information security. Sõne ehk eksemplar-sõna ehk sõnaeksemplar ehk tekstisõna on keeleteaduses ja filosoofilises loogikas sõna eksemplar.See on kirjatähtede jada või kõneühik.. Eksemplarsõnade loendamine tekstis tähendab tühikutega eraldatud kirjatähejadade loendamist.. Eesti-inglise keeleteaduse sõnastikus (2012) antakse sõne vasteks ingliskeelsed mõisted running word, textual word, token. Minu esimene inglise-eesti sõnaraamat by Boumans Lieve and a great selection of related books, art and collectibles available now at AbeBooks.com. Eesti—soome keeleteaduse sõnastik on mõeldud üliõpilastele ning teistele eesti-ja soomekeelse lingvistikakiijanduse lugejatele. Sõ­ naraamat sisaldab üle 3000 termini eri keeleteadusaladelt (fonee­ tika, fonoloogia, morfoloogia, sõnamoodustus, süntaks, leksiko­ loogia, semantika, keelekorraldus, onomastika, stilistika, murde­ Eesti-­inglise keeleteaduse sõnastik. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2003. 215 lk. ISBN 9985-79-050-2. Enn Veldi. Eesti-inglise sõnaraamat. Tallinn: Koolibri, 2002. 832 lk. ISBN 9985-0-1228-3. Enn Veldi. Expressive synonyms: some implications for bilingual lexicography. Ed. Renate Pajusalu ......