Tasuta elektrooniline raamatukogu

Eesti tähendused, piirid ja kontekstid - Eiki Berg

Nautige Eesti tähendused, piirid ja kontekstid Eiki Berg epubi raamatute tasuta lugemine

HIND: TASUTA
VORMISTADA: PDF EPUB MOBI DOC
KUUPÄEV: 2002
SUURUS: 3,2
ISBN: 9789985566756
KEEL: EESTI
AUTOR: Eiki Berg

Kirjeldus:

Uurimuse konkreetne ainestik käsitleb Eesti asetuse määratlemist geopoliitilises ruumis ida ja lääne vahel ning eriti Eesti-Vene piiri vastuolulisi tõlgendusi viimase kümne aasta jooksul. Kriitilise geopoliitika metodoloogia kasutamine annab võimaluse avastada seoseid rahvusliku eneseteadvuse muutumise ning Eesti välispoliitika praktika vahel. Arutluste kohatisele subjektiivsusele vaatamata (või ka just nende tõttu) pakub raamat märkimisväärset lisa arenevale eestikeelsele sotsiaalteaduslikule diskursusele ning annab mõtte- ja vaidlusainet Eesti poliitikast ja lähiajaloost huvitatutele.Marju Lauristin, Tartu Ülikooli poliitilise kommunikatsiooni erakorraline professor.

...sed Eestist ja välismaalt Eesti tähendused, piirid ja kontekstid TÜ Kirjastus 2002 Loe lähemalt ... Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise kord - Riigi ... ... ... Hagani Gayibli ... Inglise-eesti ja eesti-inglise turismisõnastik Studium 2006 Loe lähemalt... Anne Lill Inimene ja maailm kreeka tragöödias ... Tahtlik unustamine on nii täielik, et Eiki Bergi raamatus "Eesti tähendused, piirid ja kontekstid" ei ole ei Euroopa Nõukogu mitteliikmesriikide komitee reis Peterburist Petserisse ja Venemaa-Eesti piirile ega ka selles seoses Eesti ajakirjanduses ilmunud kirjutised leidnud ainsatki korda viitamist. Nii valikuline ongi Eesti ajalooteadvus. Poolmõisaid oli 69, linnamõisaid 17, rüütelkonnamõi ... Eesti tähendused, piirid ja kontekstid : [artiklid] - Eiki ... ... . Nii valikuline ongi Eesti ajalooteadvus. Poolmõisaid oli 69, linnamõisaid 17, rüütelkonnamõisaid 11 ja riigimõisaid 122. Karjamõisaid oli kokku umbes 500-700 - kuna karjamõis ei olnud kindel ja püsiv juriidiline üksus, ei saa neid täpselt kokku lugeda. Koos karjamõisate ja pastoraatidega oli Eesti aladel kokku umbes 2000 mitmesugust mõisakompleksi ehk mõisasüdant. Tahtlik unustamine on nii täielik, et Eiki Bergi raamatus "Eesti tähendused, piirid ja kontekstid" ei ole ei Euroopa Nõukogu mitteliikmesriikide komitee reis Peterburist Petserisse ja Venemaa-Eesti piirile ega ka selles seoses Eesti ajakirjanduses ilmunud kirjutised leidnud ainsatki korda viitamist. Nii valikuline ongi Eesti ajalooteadvus. Euroopa geograafilised ja poliitilised piirid ning nende seos ajalooga. Eesti seosed Euroopaga ajaloos ja tänapäeval. Euroopa Liidu üldine tähtsus liikmesriikide jaoks sissejuhatavalt see, mida Euroopa Liit liikmetele pakub ning mida neilt nıuab. Euroopa Liiduga liitumise protsess. Muud Eesti tähendused, piirid ja kontekstid. Koost. Eiki Berg. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, [2002]. 183 lk. ... Arvustus: Kaartide ja plaanidega Rootsist Eestisse. Eesti Teadusliku Seltsi Rootsis Aastaraamat. (Annales Societatis Litterarum Estonicae in Svecia XII 1991-1999.) Stockholm, 2001 ... selgitamaks välja, kuidas kontseptualiseeritakse ühelt poolt "kultuuri" mõistet ja teiselt poolt tähistajat "eesti kultuur". Analüüsist nähtub, et Eesti kultuuripoliitikas on valdav essentsialistlik kultuurikäsitlus, samas kui tähistaja "eesti kultuuri" sisu ja piirid jäävad riiklikul tasandil määratlemata. Tartu Ülikooli kirjastus avaldas äsja raamatu "Eesti tähendused, piirid ja kontekstid", mille koostaja Eiki Berg toetub "kriitiliseks geopoliitikaks" nimetatud distsipliinile. "Kriitilise geopoliitika põhitähelepanu on suunatud "piiritlemisele" ja riikide tegevusega seotud toimingutele. Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise kord. Vastu võetud 03.05.2006 nr 34 jõustumine 08.05.2006. Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2, § 30 lg 1 p 3 alusel ja kooskõlas Säästva arengu seaduse § 9 lg 2 p 3, Planeerimisseaduse § 9 lg 2 p 5, Ehitusseaduse § 13 Looduskaitseseaduse § 7, Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määrusega nr 35 ... Värskelt ilmunud kogumik "Maastik ja mälu. Pärandiloome arengujooni Eestis" pakub esmakordselt laia ülevaadet Eesti maastikulise mälu võtmeteemadest ning pakub vastust küsimusele, kuidas on maastik ehk meid ümbritsev keskkond seotud sellega, kes me oleme. See on üks paremaid kunstinäitusi üle väga pika aja. Eesti Kunstimuuseumi 100. sünnipäevaks mõeldud näitus «Avatud kollektsioonid. Sõna saab kunstnik» paneb 25 eesti ning rahvusvahelist kunstnikku dialoogi Eesti Kunstimuuseumi arhiivitöödega.Kunstnikud said ise valida muuseumi kogudest inspireerivaid teoseid ning panna oma t...