Tasuta elektrooniline raamatukogu

Tekstist tekstini 2018 Lugemine ja kirjutamine - Helve Hennoste

Nautige Tekstist tekstini 2018 Lugemine ja kirjutamine Helve Hennoste epubi raamatute tasuta lugemine

HIND: TASUTA
VORMISTADA: PDF EPUB MOBI DOC
KUUPÄEV: 2017
SUURUS: 9,40
ISBN:
KEEL: EESTI
AUTOR: Helve Hennoste

Kirjeldus:

Õppematerjal riigieksamiks annab lühiülevaate lugemise ja kirjutamise teooriast ning aitab tööülesannete kaudu lugemis- ja kirjutamisoskust arendada. Lisaks sisaldab õppematerjal harjutusteste (koos vastustega), mis tutvustavad eksamil kasutatavaid põhilisi ülesandetüüpe ning võimaldavad õpilasel õpitut korrata, süstematiseerida ning valmistuda eksamiks.

...pematerjal annab lühiü... 04.12.2018: 6 ... PDF Eesti Keele Teise Keelena Riigieksami Läbiviimisjuhend 2018 ... .40 € lisa ... tekstist tekstini. lugemine ja kirjutamine 2015. autor helve hennoste. alates 24h. Õpilasele pk eesti keele ja kirjanduse lÕpueksamist 2014. autor helve hennoste. alates 24h. Õpilasele pk eesti keele lÕpueksamist 2016. autor helve hennoste. 2018 29.1 ANNA MÜÜRISEPP 30.1 EVELY LAURITS 3.2 KÜLLIKI TÕNISSON SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVALAPSED: VANALINNA HARIDUSKOLLEEGIUM SELLES NUMBRIS ... Tekstist tekstini: lugemine ja kirjut ... PDF Helve Hennoste "Tekstist tekstini. Lugemine ja kirjutamine ... ... ... Tekstist tekstini: lugemine ja kirjutamine. 2018. 6. Õnnepalu, Tõnu (2017). Valede kataloog: Inglise aed. "Tekstist tekstini. Lugemine ja kirjutamine" ... motodena proosa-ja luuletsitaate, aforisme, vanasõnu ning kõnekäände. Moto peab aitama teksti ideed avada, ainult siis on selle kasutamine õigustatud. Moto Noorus ja ideaalid Tekstist tekstini Helve Hennoste Lugemine ja kirjutamine Tallinn : Argo, 2012 101 lk. : ill. Õppematerjal annab lühiülevaate lugemise ja kirjutamise teooriast ning aitab tööülesannete kaudu lugemis- ja kirjutamisoskust arendada. Lisaks sisaldab õppematerjal valiku harjutusteste, mis ... Tahvlile, vihikusse ja õpilaspäevikusse kirjutamine. Tarbeteksti kirjutamine näidise järgi: kutse, ümbrik. Õigekiri Tähestiku järjekord. Täis- ja kaashäälikuühendi õigekiri. Täis- ja suluta kaashääliku pikkuse kordamine, sulghääliku pikkuse eristamine ja õigekiri. k, p, t s-i ja h kõrval. i ja j õigekiri (v.a võõrsõnades ... 2015/2016, 2016/2017 ja 2017/2018, ei ole eksaminandi aineõpetaja ja kes hindab eksaminandi vastust hindamisskaala alusel; - välishindaja - kvalifitseeritud eesti keele teise keelena õpetaja, kes on läbinud vastava koolituse õppeaastatel 2015/2016, 2016/2017 ja 2017/2018, kes ei ole selle kooli õpetaja ja Tekstist tekstini. Lugemine ja kirjutamine 2013, ISBN: 9772228356009 (Helve Hennoste). Õppematerjal annab lühiülevaate lugemise ja kirjutamise teooriast ning aitab tööülesannete kaudu lugemis- ja kirjutamisoskust arendada. Lisaks sisaldab õppematerjal 10 harjutustesti (koos vastustega), mis tutvustavad eksamil kasutatavaid põhilisi ... . Eri liiki tekstide lugemine ja võrdlemine. Kõne kuulamine, märkmete tegemine. Konspekteerimine. Kõne põhjal küsimuste esitamine. Tekstist olulisema teabe ja probleemide leidmine, tekstist kokkuvõtte tegemine. Reklaamtekst, reklaamtekstide eesmärk ja tunnused. Reklaami keel. Kriitiline lugemine. Avalik ja ...