Tasuta elektrooniline raamatukogu

Nutikalt lugema ja kirjutama. - Moonika Nerman

Selle leiate siit Nutikalt lugema ja kirjutama. pdf raamat

HIND: TASUTA
VORMISTADA: PDF EPUB MOBI DOC
KUUPÄEV: 2017
SUURUS: 7,18
ISBN: 9789949492794
KEEL: EESTI
AUTOR: Moonika Nerman

Kirjeldus:

Hea tööraamatu kasutaja!Käesoleva tööraamatu on koostatud Uuemõisa Lasteaed-Algkooli haridustehnoloog ja Muraka rühma õpetaja Moonika Nerman. Õppematerjal on loodud 6–7aastastele lastele eelkõige eesti keele õppimiseks ja see annab võimaluse: ■ kinnistada häälikute ja tähtede tundmist; ■ kinnistada häälimise ja veerimise oskust; ■ arendada lugemise ja kirjutamise oskust; ■ arendada käekirja eeloskusi; ■ tutvuda erinevate keeleõppe teemadega; ■ lõimida õppetegevusse interaktiivseid tegevusi, mille kaudu saab tundma õppida infotehnoloogia põhitõdesid. Õppematerjali loomisel on aluseks võetud koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava. Lähtutud on õppekava alusväärtustest, üldpädevustest, valdkonna eesmärkidest ja õppesisust. Häälikute ja tähtede õpetamise järjekorras on lähtutud järgnevast: kõigepealt tegeletakse täishäälikutega, neile järgnevad helilised kaashäälikud, helitud kaashäälikud, täpitähed ja lõpuks sulghäälikud. Õppematerjal taotleb seda, et lasteaeda lõpetav laps tunneks huvi lugemise ja kirjutamise vastu ning oleks omandanud esmased lugemis- ja kirjutamisoskused. Tööraamatus jagunevad materjalid kaheks: tööraamatu harjutused ning interaktiivsed harjutused. Viimaste tegemiseks on mugav kasutada tahvelarvutit, aga ka laua- või sülearvutis on harjutused lahendatavad. Interaktiivseid harjutusi saab laps lahendada iseseisvalt või interaktiivse tahvli abil ka rühmatööna. Oluline on see, et täiskasvanu tegutseks koos lapsega. Kui laps on midagi kokku lugenud, siis oleks hea lasta tal selgitada, mida ta luges või kuidas ta millestki aru sai. Nii areneb ka jutustamis- ja eneseväljendamise oskus. Rõõmsat tegutsemist!

...t oluline, sest enda lemmikraamatutes olevast jutust arusaamine on vajalik ... Mänguasjad: lugema ja kirjutama õpetamine | SHOPPA.ee ... . Just sellepärast olemegi Shoppasse koondanud suurel valikul erinevaid lugemist ja kirjutamist toetavaid tooteid. Meilt leiad tähe -ja numbriklotsid, joonistustahvlid, töövihikud. sest ja mitmekesisusest sõltub lugema ja kirjutama hakkamise kergus ja kiirus. Uurimused näitavad, et 24 kuu vanuse lapse sõnavara ei ennusta hästi mitte üksnes lapse edaspidist keelelist arengut, vaid ka tema kognitiivset ja sotsiaalset arengut ning kooliedukust, eriti just võimalikke arengu- ja õppimisraskusi. Lugema õppimist ja lugemisoskust saab hõlpsasti toetada harjutades ja ... Nutikalt lugema ja kirjutama 2017 -- Raamatukoi raamatupood ... . Lugema õppimist ja lugemisoskust saab hõlpsasti toetada harjutades ja mängides. LAPSE LUGEMISOSKUST ARENDAVAD: • Lauamängude mängimine (nt lugemaõppimise lauamängud „Lugemismängud" ja „Õpime tundma tähti ja sõnu", sõnade seletamise ja arvamise mäng „Alias", sõnade moodustamise mäng „Scrabble", Mõned lapsed vajavad seejuures vähem kõrvalist abi, teised rohkem. Lasteaedades tegeletakse lugemise ja kirjutamise eeloskuste harjutamisega: õpetatakse tähti tundma, sõnu häälima (sõna ütlemine häälikhaaval) ja määrama häälikute olemasolu ja asukohta sõnas. See on väga oluline töölõik enne lugema ja kirjutama õppimist. Kuidas toetada lapse lugema ja kirjutama õppimist, kui ta esimeste raskustega silmitsi seistes tähtedest eemale hiilib? Siinsed loovülesanded aitavad lugemist ja kirjutamist harjutada nii, et õhus on mänguõhin, saab nalja ning samal ajal toimub ka õppimine.. Anname lastele võimaluse oma mõtteid loovalt väljendada ning kirjutamist harjutada! Eestlane õpib lugema ja kirjutama. 1803 ­ 1882 ­ Friedrich Reinhold Kreutzwald 24. detsember 1843 ­ 1886 ­ Lydia Koidula 1850 ­ 1885 ­ Ärkamisaeg (Eesti kultuuri I suur tõusuperiood ja selle kuulutajaks sai ,,Perno Postimees, rahvuslik liikumine) 1857 ­ ajaleht ,,Perno Postimees" 1862 ­ rahva väljaanne ,,Kalevipoeg" 1864 ­ ajaleht ,,Eesti Postimees" 1865 ­ laulu- ja mänguselts ... 1803 1882 Friedrich Reinhold Kreutzwald24. detsember 1843 1886 Lydia Koidula1850 1885 Ärkamisaeg Eesti kultuuri I suur tõusuperiood ja selle kuulutajaks sai PernoPostimees, rahvuslik liikumine 1857 ajaleht Perno Postimees 1862 rahva väljaanne Kalevipoeg 1864 ajaleht Eest Nutikalt lugema ja kirjutama. Moonika Nerman. Tööraamatu „Nutikalt lugema ja kirjutama" aluseks on võetud koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava. Õppematerjal ... on suunatud küll 6-7aastastele, kuid sobib kasutamiseks ka teistele lastele, kelle oskused ja teadmised on juba piisavad. Tööraamat on mõeldud toetama laste lugema ja kirjutama õppimist 1. klassis, kui on vaja veel arendada puhttehnilist vilumust. Selle koostamisel on arvestatud koolituleva lapse eeldatavaid oskusi, nii et materjal oleks talle jõukohane, ja õpitulemusi, mis peaksid olema saavutatud 1. klassi lõpuks. Häälik ja sõna häälikkoosseisu määramine. Lugema ja kirjutama õppimise eeloskusteks koolieelses eas on optiline taju, foneemikuulmine, foneemitaju, rütmitaju ja verbaalne töömälu. Üheks eeloskuseks on ka oskus analüüsida sõnade häälikkoostist. Kirjastus Atlex on Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja Eesti Kirjastuste Liidu liige. ... Kuulamine ja kõnelemine, nende arendamine koolieelses eas Mis on lugemine ja millal seda peaks õpetama Lapsevanema ja lasteaiaõpetaja ülesanded lapse lugema õpetamisel Koostöö lapsevanema ja lapse vahel Õppemängud ja mängulise elemendiga harjutused keeleliste osaoskuste arendamiseks Lugema ja kirjutama õpetamise meetodid Oskab keegi soovitada mänge või harjutusi lugema õppimiseks. Laps on seitsmene, tunneb pea kõiki tähti (osadega siiski eksib aeg-ajalt), aga tundub et ei saa aru, et nendest samadest tähtedest, mida ta välja ütleb, tulebki kokku sõna. Ütleb kõik tähed ära ja siis vaatab mulle suurte ...