Tasuta elektrooniline raamatukogu

Riigihanked - Erki Kergandberg

Nautige Riigihanked Erki Kergandberg epubi raamatute tasuta lugemine

HIND: TASUTA
VORMISTADA: PDF EPUB MOBI DOC
KUUPÄEV: 2017
SUURUS: 10,82
ISBN: 9789949624003
KEEL: EESTI
AUTOR: Erki Kergandberg

Kirjeldus:

"Raamatu eesmärk on ühitada riigihangetega seonduv teoreetiline ja praktiline käsitlus, vältides liialt süvitsi minekut õigusteooriasse ning samal ajal hoides tähelepanu keskmes erinevate teemade seoseid õiguselu igapäevaküsimustega. Autorid avavad nii Eesti kui ka Euroopa kohtupraktikaga seonduvat, püüdes seda teha kõige enam levinud, majandus- ja õiguskäibes olulisemate hankemenetluse liikide kontekstis. Suuremat tähelepanu on pööratud uue, 1. septembril 2017 jõustunud seaduse muudatuste tutvustamisele ja selle võrdlemisele varem kehtinud reeglistikuga.Raamatu esimesed kaks peatükki on üldisemad ja annavad ülevaate hankemaastikust ning sellele kehtestatud reeglite taustast. Kolmas peatükk tutvustab hankijate liike, mis on oluline kohalduvate menetlusreeglite valimiseks. Raamatu mahukaimad, neljas ja viies peatükk käsitlevad sügavuti hankemenetluse etappe ja menetlusliike. Kuuendas peatükis tutvustatakse menetlust riigihangete vaidlustuskomisjonis ja sellele järgnevat halduskohtumenetlust. Raamat sisaldab võimalikult lihtsaid ja praktilisi soovitusi oma huvide parimaks kaitsmiseks. Viimases peatükis antakse ülevaate valdkonna olulisemast kohtupraktikast, mis on vajalik teema sügavamaks mõistmiseks.Raamat on mõeldud nii pakkujatele, taotlejatele, hankijatele kui ka kõikidele teistele riigihangete valdkonnast huvitatutele.Raamat ilmub sarjast „Juht ja seadus“."

...uta maksumus ületab 20 000 eurot, esitatakse Tartu linna hankeplaanis ... Riigihanked ja sõidukite rent ... .. Lihthanke piirmäära ületavad hanked (30 000 eurot ilma käibemaksuta asjade ja teenuste puhul ning 60 000 eurot ilma käibemaksuta ehitustööde puhul) avaldatakse riigihangete registris. kesksed hanked - riigihanked, mille RIK korraldab vastavalt VV korraldusele ministeeriumite, ministeeriumi valitsemisala ja Riigikantselei eest. Nende hangete raames sõlmitud lepingutel alt ostmine on nimetatud a ... Riigihanked | Ravimiamet ... . Nende hangete raames sõlmitud lepingutel alt ostmine on nimetatud asutustele kohustuslik; ühised riigihanked - riigihanked, kus lisaks RIKile on ostjaks ka teised hankijad. Tallinna Kultuuriameti riigihanked avaldatakse riigihangete registris . Riigihangete korraldamist puudutavad õigusaktid, juhised, juhendid ja abimaterjalid (sh korduma kippuvad küsimused) leiate e-riigihangete keskkonna infoportaalist . Tallinna hankekord Kesksed riigihanked (1) Keskne riigihange on keskse hankija poolt hankijale asjade ostmine või teenuste tellimine või hankelepingu või raamlepingu sõlmimine hankijale asjade ostmiseks või teenuste või ehitustööde tellimiseks. Riigihanked PDF. Riigikohus korraldab riigihankeid vastavalt Riigikohtu hankekorrale ... Siin lehel avaldatakse hankeplaan ja teated soovist sõlmida hankeleping. Hankes osalemise taotlemiseks palume pöörduda teates märgitud kontaktisiku poole e-posti kaudu. Vaata nimekirja: 2015. aastaks planeeritud riigihanked: väljavõte 2015. aasta hangete tööplaanist (pdf, 4.1 MiB) NB! Hangete tööplaanis olevaid andmeid tuleb käsitleda esialgsete ja indikatiivsetena ning andmed täpsustuvad hangete väljakuulutamisel riigihangete registris. 2015. aasta hangete tööplaanis ei kajastu 2014. aastal alustatud hanked. Viljandi linnavalitsus - Linnu 2, Viljandi 71020 Tel: 435 4710 [email protected] Kõik kontaktid http://www.viljandi.ee/kontakt http://www.viljandi.ee/kontakt Riigi- ja kohalike omavalitsuste asutuste lihthanked. Valdkond: Asukoht: Pealkiri: Avaldatud: Tähtaeg: Teenused: Harjumaa: 158621-Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete kogumisvahendite tühjendamise... Riigihanked ja sõidukite rent; Palgaandmed; Rahapesu andmebüroo; Politsei- ja Piirivalveorkester; Seotud organisatsioonid . Leia meid. Organisatsioonist. Riigihanked ja sõidukite rent 19.11.2019 Riigihanked. Kliendiinfo 612 3000 ... Keila linna hankekord on kättesaadav Riigi Teatajas https://www.riigiteataja.ee/akt/420092017009. Hankeplaan 2019. Hankeplaan 2018. Riigihangete kava 2017 ... § 103 2 Kaitse- ja julgeolekuvaldkonna riigihanked § 103 3 Seaduse rakendusala erisused kaitse- ja julgeolekuvaldkonna riigihangetes § 103 4 Lihtsustatud korras tellitavad teenused; 2 Hankemenetluse erisused hankelepingute sõlmimisel § 103 5 Piiratud hankemenetlus, väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetlus ja võistlev dialoog Riigihanked. Alla siseriikliku piirmääraga riigihanked Vastavalt riigihangete seaduse § 16 lõikele 6 teatab TalTech, et soovib sõlmida hankelepingu järgmiste asjade ostmiseks ning teenuste ja ehitustööde tellimiseks. Tallinna Tehnikaülikooli poolt välja kuulutatud ja läbiviidud riigihanked Muuseumipoodides on saadaval erilisi trükiseid, toredaid suveniire, ehteid, mänguasju ja palju muud nii kingituseks kui meeneteks sobivat. Justiitsministeeriumi valitsemisala riigihanked. Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) pakub riigihangete korraldamise teenust Justiitsministeeriumile ja kõikidele Justiitsministeeriumi valitsemisala asutustele. Teenus...