Tasuta elektrooniline raamatukogu

Korrakaitseseadus. Kommenteeritud väljaanne - Mait Laaring

Korrakaitseseadus. Kommenteeritud väljaanne Pärast tasuta registreerumist saate raamatu alla laadida pdf formaadis epub failina

HIND: TASUTA
VORMISTADA: PDF EPUB MOBI DOC
KUUPÄEV: 2017
SUURUS: 11,44
ISBN: 9789985672808
KEEL: EESTI
AUTOR: Mait Laaring

Kirjeldus:

Esmakordselt on kaante vahele saanud korrakaitseseaduse kommenteeritud väljaanne. See on teavik, mis täidab tühimiku Eesti õigusmaastikul – tõlgendab ja selgitab 2014. aastal jõustunud seaduse sisu. Viidatud on teadusuuringutele, kohtulahenditele, õiguskantsleri soovitustele, õigusalasele eesti- ja välismaisele teaduskirjandusele ning paragrahvide sisu paremaks mõistmiseks on toodud elulisi näiteid (piirnevad 2017. aasta algusega). Teavik on mõeldud abivahendiks riikliku järelevalve pädevusega korrakaitseorgani ametnikele (näit. KOV-i, Keskkonnainspektsiooni, Maksu- ja Tolliameti, PPA jpt) ning kõrgkoolide tudengitele ja õppejõududele.Teose autorid on spetsialistid, kel on kogemus korrakaitseseaduse looja, tõlgendaja, rakendaja või õpetajana.• Mait Laaring – Eesti Vabariigi Riigikohtu Põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi nõunik, Tartu Ülikooli haldusõiguse lektor• Siiri Pars – kauaaegne Politsei- ja Piirivalveameti juhtivkorrakaitseametnik, Sisekaitseakadeemia külalislektor, kogenud täienduskoolituste läbiviija• Helen Kranich – Õiguskantsleri Kantselei õiguskorra kaitse osakonna õiguskantsleri vanemnõunik, kogenud täienduskoolituste läbiviija• Ele Nuka – Politsei- ja Piirivalveameti juhtivkorrakaitseametnik, Sisekaitseakadeemia külalislektor• Jaak Kiviste – Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži korrakaitse ja taktika õppetooli juhataja-lektor, turvataktika ekspert• Monika Mikiver – Õiguskantsleri Kantselei õiguskorra kaitse osakonna õiguskantsleri vanemnõunik, kogenud täienduskoolituste läbiviija.• Triin Roosve – Sisekaitseakadeemia õigus- ja sotsiaalteaduste keskuse riigiõiguse ja haldusõiguse lektor, kogenud täienduskoolituste läbiviija• Ülle Vanaisak – Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži karistus- ja menetlusõiguse õppetooli politsei sekkumisõiguse lektor, õppekavade looja ja rakendaja, kogenud täienduskoolituste läbiviija

...avik, mis täidab tühimiku Eesti õigusmaastikul - tõlgendab ja selgitab ... Korrakaitseseadus. Kommenteeritud väljaanne ... ... ... ja piirivalve seaduses). Korrakaitseseadus lähtub riikliku järelevalve ja süüteomenetluste selgest eristamisest: korrakaitseorgani ülesanded ja tegevus süüteomenetluses on sätestatud kriminaalmenetluse seadustikusja väärteomenetluse 9seadustikus. 1 Eesti Vabariigi põhiseadus: kommenteeritud väljaanne. 2012. Korrakaitseseadus: Kommenteeritud väljaanne, ISBN: 9789985672808 (Mait Laaring, Siiri Pars, Helen Kranich, Ele Nuka, Jaak Kiviste, Monika Mikiver, Triin Roosve ... Скачать электронную бизнес-книгу Korrakai ... Korrakaitseseadus. Kommenteeritud väljaanne - lugege ... ... ... Скачать электронную бизнес-книгу Korrakaitseseadus. Kommenteeritud väljaanne Коллектива авторов : бесплатно в любом формате (fb2, txt, epub, pdf, rtf) без регистрации! Esmakordselt on valminud korrakaitseseaduse kommenteeritud väljaanne. 4 social movements) nagu hõivajad ehk skvotterid (squatters). 3 Lisaks sellele toob K.Müürsepp välja ka skvottimise definitsiooni, mis kattub põhijoontes eelpool viidatud mõiste selgitusega. Esmakordselt on kaante vahele saanud korrakaitseseaduse kommenteeritud väljaanne. See on teavik, mis täidab tühimiku Eesti õigusmaastikul - tõlgendab ja selgitab 2014. aastal jõustunud seaduse sisu. Kommenteeritud väljaanne. Tallinn: Juura, 2012. Komm 2.1.2. 16 R. Alexy. Põhiõigused Eesti põhiseaduses. Juridica 2001 eriväljaanne, lk 66. 4 võib isikule kaasa tuua mõne põhiõiguse riivamise (nt ettevõtlusvabaduse, erakonda kuulumise õiguse jne), ent nagu öeldud, ei kuulu siia ... Esmakordselt on kaante vahele saanud korrakaitseseaduse kommenteeritud väljaanne. See on teavik, mis täidab tühimiku Eesti õigusmaastikul - tõlgendab ja selgitab 2014. aastal jõustunud seaduse sisu. Viidatud on teadusuuringutele, kohtulahenditele, õiguskantsleri soovitustele, õigusalasele eesti- ja välismaisele teaduskirjandusele ning paragrahvide sisu paremaks mõistmiseks on ... Eesti Teadusinfosüsteem koondab informatsiooni teadus- ja arendusasutuste, teadlaste, teadusprojektide ning erinevate teadustegevuste tulemuste kohta. 19/2. - Ü. Madise (peatoimetaja). Eesti Vabariigi põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne. Kolmas, täiendatud väljaanne. Tallinn: Juura 2012, lk 247. 3 RKPJKo III-4/A-1/94. 4 Kuigi viidatud sätte sõnastus räägib vabadusest, on nii magistritöö pealkirjas kui ka mujal läbivalt kasutatud terminit „isikuvabadus." Korrakaitseseadus Lehepuhurite kasutamine ei kuulu üldjuhul korrakaitse seaduse reguleerimisalasse. KorS § 56 lg 1 keelab avalikus kohas tekitada teist isikut oluliselt häirivat müra või valgusefekte. Lõige 2 sätestab nn öörahu aja (kl 22.00 kuni 6.00, puhkepäevale eelneval ööl kl 00.00 kuni Personalijuhtimise käsiraamatu kolmas väljaanne. Esimese väljaande ilmumisest on möödas kümme aastat. Kui teine trükk oli esimese värskendus, siis nüüd on käsiraamat läbinud põhjaliku uuenduskuuri. Võib-olla isegi tublisti muutunud, nagu on seda ka personalitöötaja roll organisatsioonis. Käsiraamatu koostajaks on Egle Saska. Sisukirjeldus: 2.1. Süütegude ja muude korrarikkumiste ennetamine ja soodustegurite mõju vähendamine, teemad: - Ametialase suhtlemise põhimõtted. Välislingid. Korrakaitseseadus: kommenteeritud väljaanne. Ernits, M. Preventiivhaldus kui tulevikumudel. Riigikogu Toimetised, 2008, nr 17, lk 156-165 RAAMATUD. Valik teemakohaseid. raamatuid. Korrakaitseseadus: kommenteeritud väljaanne Tallinn: Sisekaitseakadeemia, 2017 Asukoht: SKA raamatukogu. Korrakaitsesea­ duse kom­ menteeritud ......