Tasuta elektrooniline raamatukogu

Liikluskindlustuse seadus. Kommenteeritud väljaanne - Janno Lahe

Janno Lahe raamatud Liikluskindlustuse seadus. Kommenteeritud väljaanne Epub on teile kättesaadav, kui registreerute meie veebisaidil

HIND: TASUTA
VORMISTADA: PDF EPUB MOBI DOC
KUUPÄEV: 2017
SUURUS: 11,33
ISBN: 9789985754863
KEEL: EESTI
AUTOR: Janno Lahe

Kirjeldus:

Kehtiv liikluskindlustuse seadus jõustus põhiosas 01.10.2014. Tegemist on juba neljanda liikluskindlustuse seadusega Eesti Vabariigis. Aastas toimub ca 35 000 liikluskindlustuse juhtumit, mistõttu tuleb tihti ette ka liikluskindlustusega seotud vaidlusi, kuid teemakohane õiguskirjandus Eestis praktiliselt puudus. Käesolev väljaanne täidab selle tühimiku.Kommenteeritud väljaanne on mõeldud eelkõige õiguspraktikutele, kes tegelevad mh liikluskindlustuse vaidluste lahendamisega. Samas on see ka sobiv õppevahend üliõpilastele kindlustusõiguse aine omandamisel.Olulist tähelepanu on pööratud liikluskindlustuse seaduse seostele võlaõigusseaduse ja teiste seadustega. Tähtsal kohal on kohtupraktika seisukohtade esitamine. Kuigi seadus on olnud jõus veel üsna lühikest aega, ei ole Riigikohtu praktikat, mis vahetult puudutaks kehtiva liikluskindlustuse seaduse tõlgendamist. Samas on osa Riigikohtu varasemast praktikast arvestatav ka kehtiva seaduse tõlgendamisel. Autorid on käsitlenud Riigikohtu praktikat ulatuses, milles sellel on puutumus ka kehtiva seaduse tõlgendamisega.Kommentaaride koostamisel on aluseks võetud õigusaktid ja kohtupraktika seisuga 01.05.2017.

... põhiseaduse esimene kommenteeritud väljaanne ilmus endise õigus-kantsleri ja Tartu Ülikooli professori Eerik-Juhan Truuvälja eestvedamisel 2002 ... PDF Eesti Vabariigi Põhiseadus ... . a põhiseaduse kümnendaks aastapäevaks. Autorkonda kutsuti enamik väljapaistvamaid Eest i riigiõigusteadlasi. Soolise võrdõiguslikkuse seadus on Eestis kehtinud juba mitu aastat, mille jooksul on sea-dust mitmete oluliste sätetega täiendatud. Nüüdseks on valmis saanud soolise võrdõiguslik-kuse seaduse kommenteeritud väljaanne. Selgitavate kommentaaride eesmärk on pakkuda Kommenteer ... LKF andis välja liikluskindlustuse kommenteeritud ... ... . Nüüdseks on valmis saanud soolise võrdõiguslik-kuse seaduse kommenteeritud väljaanne. Selgitavate kommentaaride eesmärk on pakkuda Kommenteeritud seadused aitavad seadusesätetest paremini aru saada. Kuigi põhiosas 1. oktoobril 2014 jõustunud liikluskindlustuse seadus on Eestis juba neljas, on teemakohast õiguskirjandust vähe. Seetõttu on oktoobris 2017 ilmunud liikluskindlustuse seaduse kommenteeritud väljaanne oluliseks abiks liikluskindlustuse üksikasjade ... Liikluskindlustuse seadus. (2) Liikluskindlustuse seadus : kommenteeritud väljaanne (1) Liikluskindlustuse seadus : redaktsioon 14.11.96. (1) Liikluskindlustuse seadus : [seisuga 01.01.2006] (1) Liikluskindlustuse seadus : [seisuga 17.07.1998] (1) Liikluskindlustuse seadus : [seisuga 25.03.2004 ja osaliselt Eesti Vabariigi liitumisel Euroopa ... 1 Karistusseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse seletuskiri 1. Sissejuhatus..... 7 usaldusisiku seadus. Kommenteeritud väljaanne", mis annab seadusele vajalikke selgitusi ja kommentaare. Ennekõike on raamat mõeldud neile, kes puutuvad oma igapäevatöös kokku töötajate esindamise ja kaasamisega ning töötajate usaldusisiku tegevusega. Meie ASJAÕIGUSSEADUS II. KOMMENTEERITUD VÄLJAANNE [IRENE KULL, VILLU KÕVE, MARTIN KÄERDI, TARVO PURI, PAUL VARUL] Rahva Raamatust. Kohaletoimetamine alates 24h ja tasuta. Normaalses korras raamat! Lasse Lehis Tulumaksuseadus. Kommenteeritud väljaanne Lisaköide: tulumaksuseaduse muudatused seisuga 01.07.2001. 304-leheküljeline tavaformaadis ja pehmes köites raamat Eesti Maksuteadlaste Selts 2001 aastal jõustunud haldusmenetluse seadus (HMS), mis sisaldab terve rea uud-seid põhimõtteid võrreldes senise halduspraktikaga. HMS eesmärk on ühe-aegselt parandada nii asutusega suhtleva üksikisiku õiguslikku positsiooni - juurutades hea haldustava põhimõtteid - kui ka suurendada menetluse https://www.kriso.ee/tsiviilseadustik-2019-db-9789949733408.html