Tasuta elektrooniline raamatukogu

Sanktsiooniõigus - Rauno Kiris

Sanktsiooniõigus Pärast tasuta registreerumist saate raamatu alla laadida pdf formaadis epub failina

HIND: TASUTA
VORMISTADA: PDF EPUB MOBI DOC
KUUPÄEV: 2017
SUURUS: 10,22
ISBN: 9789985754795
KEEL: EESTI
AUTOR: Rauno Kiris

Kirjeldus:

Karistusõiguslikud sanktsioonid ja nende kohaldamine (2., täiendatud ja ümbertöötatud väljaanne).Õpiku sisu võib tinglikult jagada kaheks: karistused ja muud mõjutusvahendid. Põhiosa (III–VI peatükk) on pühendatud karistusele, muud mõjutusvahendid leiavad vaatlemist ühes, nimelt VII peatükis. Viimases on eelmise väljaandega võrreldes hoopis põhjalikumalt käsitletud Eesti kohtupraktikas olulisele kohale tõusnud konfiskeerimise küsimusi.Õpiku II peatükis käsitletakse karistusteooriaid. Karistusteooriad on otseselt seotud karistuse kohaldamisega, mistõttu on käesolevas õpikus peetudvajalikuks anda karistusteooriatest põhjalik ülevaade.Eelmise väljaandega võrreldes on lisatud asenduskaristusi käsitlev V peatükk. Oluliselt on täiendatud ja ümber töötatud ka alapeatükk IV.7 (karistuste liitmine).Sanktsiooniõiguse eripära arvestades on õpikule lisatud uus osa (VIII ptk), mis sisaldab kaasuste näidislahendusi.Materjali on püütud siduda võimalikult palju meie kohtupraktikaga, eelkõige Riigikohtu lahenditega.

...ipping from 24h. Karistusõiguslikud sanktsioonid ja nende kohaldamin ... PDF Üks Nsv Liidu Repressioonide Süstematiseerimise Võimalus* ... ... Kui väljale „Autorid, kelle on ETISE konto" sai lisada ainult neid isikuid, kes on ETISe kasutajad, siis väljale „Autorid" tuleks sisestada kõigi publikatsiooni autorite nimed formaadis "Perenimi, Eesnimi" või "Perenimi, E.". Sanktsiooniõigus. Tallinn, 2007, lk. 28 . 8 õigussüsteemist pärinevat alaealiste vastutuse korda ning milliste põhimudelite kasuks otsustada?4 Uue seaduse välja töötamine algas 1993. aasta lõpul, kui lõplikult ei olnud veel Sanktsiooniõigus, lk 12 ... Sanktsiooniõigus : karistusõiguslikud sanktsioonid ja ... ... . aasta lõpul, kui lõplikult ei olnud veel Sanktsiooniõigus, lk 120, vnr 28. 14 Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 30. oktoobri 2003. a otsus kriminaalasjas nr 3-1-3-14-03, milles loeti varalise kasu saamise eesmärk narkootilise aine edasiandmisel (KarS § 183) õiguslikult eriti taunitavaks ja seetõttu karistati Narkokuritegude kohtupraktika ja seadusloome analüüs. TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND TALLINNAS Avaliku õiguse instituut Taavi Käärid NARKOKURITEGUDE KOHTULAHENDITE JA SEADUSLOOME ANALÜÜS Uurimustöö Juhendaja: Marianne Paimre Tallinn 2010 Sissejuhatus Narkootikumidega... Sanktsiooniõigus on üks karistusõiguse kolmest suurest valdkonnast: õpetus karistusseadusest, süüteoõpetus ja sanktsiooniõigus e õpetus karistusest. Õpiku sisu võib tinglikult jagada kaheks: karistused ja muud mõjutusvahendid. Põhiosa on pühendatud karistusele. Õpetan TÜ õigusteaduskonnas järgmisi aineid: karistusõigus, sanktsiooniõigus ning süüdistus ja kaitse kriminaalmenetluses.; Kvalifikatsioon. Teaduskraadid. Anneli Soo, doktorikraad, 2012, (juh) Jaan Ginter, Remedies against Ineffectiveness of Defense Counsel. Judicial Supervision over ... Rauno Kiris, Priit Pikamäe, Jaan Sootak Sanktsiooniõigus : karist...