Tasuta elektrooniline raamatukogu

Oskuste õppe käsiraamat - Ben Furman

Parim Oskuste õppe käsiraamat PDF faili leiate siit

HIND: TASUTA
VORMISTADA: PDF EPUB MOBI DOC
KUUPÄEV: 2016
SUURUS: 9,82
ISBN: 9789949389315
KEEL: EESTI
AUTOR: Ben Furman

Kirjeldus:

"Oskuste õpe on laste probleemide lahendamise meetod, mis toetub lahenduskeskse lühiteraapia põhimõtetele. Oskuste õpe aitab lastel õppida oskuseid ja võita mitmesuguseid psüühilisi ja sotsiaalseid probleeme pere, sõprade ja teiste lähedaste toel. Selle käsiraamatu abiga saavad lapsevanemad ja spetsialistid hõlpsasti õppida selgeks Oskuste õppe põhitõed, et neid lastega koos ellu rakendada."

...lk kasvab. Kas see meetod on imerohi ka nendega paremini toimetulekuks? Ei, imerohi see pole ... Agressiivne Ja Hüperaktiivne Laps Lasteaias ... ... . Oskuste õppe käsiraamat. Oskuste õppe käsiraamat on abivahend täiskasvanule, kes soovib aidata lapsel omandada oskuseid, mis aitavad ületada probleeme kergel, mängulisel viisil. Kuigi konkreetne meetod on mõeldud abistamaks lapsi nende probleemidest ülesaamisel, on selle meetodi lahenduskeskses põhimõttes väga palju universaalset. Vastutuse õppe meetod on 6-astmeline juhis lapse vastutustundliku käitumise saavutamisek ... OSKUSTE ÕPPE KÄSIRAAMAT: Ben Furman - Raamat | Rahva Raamat ... . Vastutuse õppe meetod on 6-astmeline juhis lapse vastutustundliku käitumise saavutamiseks. Õppemeetodid Loeng, harjutamine väikestes gruppides, diskussioon Iseseisev töö - Õppematerjalide loend Furman, B. (2016) Oskuste õppe käsiraamat. Angela Jakobson Furman, B. (2010) Minu armas marakratt- Uued võimalused aitamaks Minu siiras tänu Benile lahke võimaluse eest teha tema Oskuste õppe käsiraamat kättesaadavaks Eestis, nii lapsevanematele, õpetajatele kui ka teistele huvilistele. Angela Jakobson kliiniline ... Oskuste õpe aitab lastel õppida oskuseid ja võita mitmesuguseid psüühilisi ja sotsiaalseid probleeme pere, sõprade ja teiste lähedaste toel. Selle käsiraamatu abiga saavad lapsevanemad ja spetsialistid hõlpsasti õppida selgeks Oskuste õppe põhitõed, et neid lastega koos ellu rakendada.» Oskuste õppe käsiraamat. AAT. AAT ehk agressiivsuse asendamise treening (inglise keeles aggression replacement training ehk ART) on tõenduspõhine sekkumisprogramm sotsiaalse kompetentsuse arendamiseks ja agressiivse käitumise asendamiseks sotsiaalselt vastuvõetava käitumisega. Lähenemine on jõukohane kõikidele. Kõigest täpsemalt saab lugeda Ben Furmani raamatutest „Põngerjaõpetus" ja „Oskuste õppe käsiraamat". OSKUSTE ÕPPE 15 SAMMU. Probleemid muudetakse oskusteks. Selgitatakse välja, mis oskuse peab laps ära õppima, et oma probleemist pääseda. Oskuses lepitakse kokku. Lõimitud aine- ja keeleõpe ehk LAK-õpe (content and language integrated learning - CLIL) on tõhus viis omandada võõrkeelt selles keeles teisi aineid õppides.Tõhususe tagab see, et õpetaja tähelepanu keskmes on nii ainesisu, keel kui ka õpioskused. LAK-õppega võib alustada lasteaiast ja seda saab rakendada mis tahes kooliastmes. Surdologopeedi käsiraamat on mõeldud kasutamiseks kõikidele logopeedidele ja pedagoo-gidele, kes tegelevad kõnepuuete korrigeerimisega. See on juhendmaterjal lasteaia-, kooli- ja tervishoiulogopeedidele, aga ka eripedagoogika üliõpilastele ja lastevanematele. Esma- OSKU...