Tasuta elektrooniline raamatukogu

Matemaatika värviraamat. Arvutamine 10 piires - Sabine Schwertführer

Kõik nemad Sabine Schwertführer Raamat, mida saate meilt lugeda ja alla laadida

HIND: TASUTA
VORMISTADA: PDF EPUB MOBI DOC
KUUPÄEV: 2016
SUURUS: 10,59
ISBN: 9789949972883
KEEL: EESTI
AUTOR: Sabine Schwertführer

Kirjeldus:

Kas sulle meeldib värvida ja sooviksid samal ajal ka matemaatikat harjutada?Selle matemaatika värviraamatu abil õpid mängeldes selgeks 10 piires arvutamise.Lahenda tehted, värvi väljad õige värviga ja saad 24 ilusat pilti!

...stuseid ütlema -et see on üheksa ja see seitse jne ... 4-aastane ja matemaatika - Perekooli Foorum ... . Kõik vastused õiged. Liitmise, lahutamise, korrutamise ja jagamise põhiülesanded 100-piires (peast ja kirjalikul arvutamisel). Tehete komponentide nimetused liitmisel, lahutamisel, korrutamisel ja jagamisel. Tekstülesannete lahendamise algoritm.Tähe arvväärtus.Lihtsamad kirjaliku liitmise ja lahutamise juhud 10 000-piires. Matemaatika õpik 4. klassile. II osa, Kalju Kaasik 2011 Matemaatika t ... MATEMAATIKA VÄRVIRAAMAT. ARVUTAMINE 10 PIIRES: - Raamat ... ... . klassile. II osa, Kalju Kaasik 2011 Matemaatika töövihik 4. klassile. I osa Malle Saks 2011 Matemaatika töövihik 4. klassile. II , Malle Saks 2011 Õpitulemused 4. klassi lõpuks: Arvutamine Selgitab näidete varal termineid arv ja number, kasutab neid ülesannetes; kirjutab ja loeb arve 1 000 000 piires; 3. 1. Matemaatika töökava 2005-2006, II poolaasta. Kuupäev Ulatuslikum. teema Olulisemad alateemad Õppekirjandus ja muu õppematerjal. Kodutöö Üleriigiline 3. klassi matemaatika tasemetöö 2017 Deivi Taal SA Innove matemaatika peaspetsialist Tasemetöö läbiviimise eesmärk on hinnata riiklike õppekavade üldpädevuste, valdkonnapädevuste, läbivate teemade ja õpitulemuste omandatust. tagasi avalehele Arvutamine Arvud 0-10 000, nende esitus üheliste, kümneliste, sajaliste ja tuhandeliste summana. Arvude võrdlemine ja järjestamine 10000 piires. Peast kahekohaliste arvude liitmine ja lahutamine 100 piires. Kirjalik liitmine ja lahutamine 10 000 piires. MATEMAATIKA 4. KLASS 5 tundi nädalas, kokku 175 tundi Teemad, õppesisu Õpitulemused I.Arvutamine (60 tundi) Arvude lugemine ja kirjutamine, nende esitamine üheliste, kümneliste, sajaliste, tuhandeliste, kümne- ja sajatuhandeliste summana. Tehteid käsitletakse esmalt arvudega kuni 10 000-ni ja seejärel suuremate arvudega; Õpilane: Tähekese kool "Matemaatika värviraamat. Arvutamine 100 piires". Kirjastus Felistella, 2016. liitmine, lahutamine, 100 piires Tähekese kool "Matemaatika värviraamat. Korrutamine ja jagamine 10 piires". Kirjastus Felistella, 2016. korrutamine, jagamine, 10 piires Eda Miljand "Mäeotsa lood". Kirjastus Atlex, 2016. LISA 3 MATEMAATIKA VALDKOND MATEMAATIKA I KOOLIASTE Õppeprotsessi kirjeldus Õppeprotsessi kirjelduses on klasside kaupa lahti kirjutatud õppesisu ja taotletavad õpitulemused. ... Arvutamine (hinnang ajale48 tundi) ... Kirjalik liitmine ja lahutamine 10 000 piires. loeb, kirjutab, järjestab ... Autor: Kaja Belials, lisamaterjal. Lehelt Õpetajale leiad matemaatika töökava ja vastustega tööraamatu. Lingikogu 1.klassi Matemaatika tööraamatu juurde Siit leiad valiku Androidi ja iPad rakendusi, mida saad kasutada 1.klassi matemaatika tundides õpiku teemade käsitlemisel....