Tasuta elektrooniline raamatukogu

Matemaatika värviraamat. Arvutamine 100 piires - Sabine Schwertführer

Nautige Matemaatika värviraamat. Arvutamine 100 piires Sabine Schwertführer epubi raamatute tasuta lugemine

HIND: TASUTA
VORMISTADA: PDF EPUB MOBI DOC
KUUPÄEV: 2016
SUURUS: 6,18
ISBN: 9789949580002
KEEL: EESTI
AUTOR: Sabine Schwertführer

Kirjeldus:

Kas sulle meeldib värvida ja sooviksid samal ajal ka matemaatikat harjutada?Selle matemaatika värviraamatu abil õpid mängeldes selgeks 100 piires arvutamise.Lahenda tehted, värvi väljad õige värviga ja saad 24 ilusat pilti!

...gi on lapsel tore õppida ja õpetajal lihtne õpetada ... PDF MATEMAATIKA - masing.tartu.ee ... . Tööraamatu ülesehitus lähtub printsiibist tuntult tundmatule ja lihtsamalt keerulisemale. Arvutamine 100 piires (Liitmine ja lahutamine) 1. klass › Matemaatika Keskmine | Lahendatud 5510 korda Arvutamine 100 piires. Vali numbrid, mis sobivad. 1. klass › Matemaatika Keeruline | Lahendatud 4074 korda Arvutamine 20 piires. Paaris- ja paaritute arvude tundmine 20 piires. Test nr1 Müügil tore värvimisraamat matemaatikahu ... Matemaatika värviraamat. Arvutamine 100 piires - Kirjastus ... ... . Test nr1 Müügil tore värvimisraamat matemaatikahuvilistele: Värviline matemaatika (100 piires liitmine -lahutamine ja korrutamine-jagamine). Väga palju 100 piires arvutamist 16-l leheküljel. Selgeks saab nii liitmise-lahutamise kui ka korrutamise ja jagamise. P.S. Kokku kolme sorti matemaatilisi värvimisraamatuid (vt minu teisi kuulutusi). Kas sulle meeldib värvida ja sooviksid samal ajal ka matemaatikat harjutada? Selle matemaatika värviraamatu abil õpid mängeldes selgeks 100 piires arvutamise. Lahenda tehted, värvi väljad õige värviga ja saad 24 ilusat pilti! Peast ühekohalise arvu liitmine kahekohalise arvuga 100 piires. Peast kahekohalisest arvust ühekohalise arvu lahutamine 100 piires. Täiskümnete ja -sadade liitmine ja lahutamine 1000 piires. Mitme tehtega liitmis- ja lahutamisülesanded. Korrutamise seos liitmisega. Arvude 1 - 10 korrutamine ja jagamine 2, 3, 4 ja 5-ga. kümnelised ja ühelised https://learningapps.org/1218546 arvutamine 20 piires üleminekuga https://learningapps.org/2121857 https://learningapps.org/2410181 Üleriigiline 3. klassi matemaatika tasemetöö 2017 Deivi Taal SA Innove matemaatika peaspetsialist Tasemetöö läbiviimise eesmärk on hinnata riiklike õppekavade üldpädevuste, valdkonnapädevuste, läbivate teemade ja õpitulemuste omandatust. Kuidas õpetada matemaatikat? Laps arvutab 10 piires ja saab arvutatud sõrmede/pliiatsitega suuremaid numbreid, aga lõputult ju ei saa kasutada sõrmi. Raskusi on selliste tehetega nt: 13-7= 14-8= Koolis õpetatakse, et peab jagama juppideks: 13-7=13-3-4= 14-8=14-4-4= Aga laps ei saa sellest üldse aru ja kuigi selles ju on loogika, siis ma ei mäleta et ma ise oleksin selliselt arvutamist ... Eestikeelne interaktiivne valikvastustega lauamäng toetab peastarvutamise õppimist 100 piires. Ülesanded on erinevas raskusastmes, need muutuvad keerukamaks mängu lõpupoole. Mängu käigus areneb õpilase funktsionaalne lugemisoskus ning kinnistuvad liitmis-, lahutamis-, korrutamis- ja jagamistehte komponentide nimetused. MATEMAATIKA Aine üldkirjeldus ja õppe-eesmärgid ... 4. liidab ja lahutab peast arve 100 piires, kirjalikult 10 000 piires; ... Arvutamine Arvud 0-100, nende tundmine, lugemine, kirjutamine, järjestamine ja võrdlemine. Järgarvud. Märgid +, -, =, >, Liitmine ja lahutamine 20 piires. Tähekese kool "Matemaatika värviraamat. Arvutamine 20 piires". Kirjastus Felistella, 2016. ... Tähekese kool "Matemaatika värviraamat. Arvutamine 100 piires". Kirjastus Felistella, 2016. liitmine, lahutamine, 100 piires Tähekese kool "Matemaatika värviraamat. Korrutamine ja jagamine 10 ... are...