Tasuta elektrooniline raamatukogu

Matemaatika värviraamat. Arvutamine 100 piires - Sabine Schwertführer

Nautige Matemaatika värviraamat. Arvutamine 100 piires Sabine Schwertführer epubi raamatute tasuta lugemine

HIND: TASUTA
VORMISTADA: PDF EPUB MOBI DOC
KUUPÄEV: 2016
SUURUS: 6,43
ISBN: 9789949580002
KEEL: EESTI
AUTOR: Sabine Schwertführer

Kirjeldus:

Kas sulle meeldib värvida ja sooviksid samal ajal ka matemaatikat harjutada?Selle matemaatika värviraamatu abil õpid mängeldes selgeks 100 piires arvutamise.Lahenda tehted, värvi väljad õige värviga ja saad 24 ilusat pilti!

...uste omandatust. Kuidas õpetada matemaatikat? Laps arvutab 10 piires ja saab arvutatud sõrmede/pliiatsitega suuremaid numbreid, aga lõputult ju ei saa kasutada sõrmi ... PDF MATEMAATIKA - masing.tartu.ee ... . Raskusi on selliste tehetega nt: 13-7= 14-8= Koolis õpetatakse, et peab jagama juppideks: 13-7=13-3-4= 14-8=14-4-4= Aga laps ei saa sellest üldse aru ja kuigi selles ju on loogika, siis ma ei mäleta et ma ise oleksin selliselt arvutamist ... Eestikeelne interaktiivne valikvastustega lauamäng toetab peastarvutamise õppimist 100 piires. Ülesanded on erinevas raskusastmes, need muutuvad keerukamaks mäng ... Matemaatika värviraamat. Arvutamine 100 piires - Kirjastus ... ... ... Eestikeelne interaktiivne valikvastustega lauamäng toetab peastarvutamise õppimist 100 piires. Ülesanded on erinevas raskusastmes, need muutuvad keerukamaks mängu lõpupoole. Mängu käigus areneb õpilase funktsionaalne lugemisoskus ning kinnistuvad liitmis-, lahutamis-, korrutamis- ja jagamistehte komponentide nimetused. MATEMAATIKA Aine üldkirjeldus ja õppe-eesmärgid ... 4. liidab ja lahutab peast arve 100 piires, kirjalikult 10 000 piires; ... Arvutamine Arvud 0-100, nende tundmine, lugemine, kirjutamine, järjestamine ja võrdlemine. Järgarvud. Märgid +, -, =, >, Liitmine ja lahutamine 20 piires. Tähekese kool "Matemaatika värviraamat. Arvutamine 20 piires". Kirjastus Felistella, 2016. ... Tähekese kool "Matemaatika värviraamat. Arvutamine 100 piires". Kirjastus Felistella, 2016. liitmine, lahutamine, 100 piires Tähekese kool "Matemaatika värviraamat. Korrutamine ja jagamine 10 ... arendamine areng arvutamine inventaar kapp keeled klass konstruktor kool kuljused Käpiknukud ... SCHUBITRIX Matemaatika "Korrutamine ja jagamine 100 piires" kogus. ... Matemaatika. Toote kirjeldus. Doomino põhimõttel mäng, mille käigus õpitakse korrutamist/jagamist 100 piires. Karp ... Arvuta.Lohista õige vastus tehte peale. MATEMAATIKA 3. KLASS (LÕK) ... Õpilased omandavad kujutluse arvumõistest 100 piires, õpivad eristama järkarve ja järguühikuid, tunnevad arvude ehitust kümnendsüsteemis ja ... õppekäigud, arvutamine, paaristöö, mäng, rollimäng, IKT Matemaatika nädalatundide jaotumine kooliastmeti on järgmine 1. 2. 3. I ka 4. 5. ... arvud 100 piires; ... arvutusoskuste piires. Arvutamine Naturaalrvud 0-100, nende tundmine, lugemine, kirjutamine, järjestamine ja Lõin mängu 100 piires liitmise ja lahutamise kinnistamiseks. Mängus on nii ühekohalise arvu liitmist kahekohalisele, ühekohalise arvu lahutamist kahekohalisest kui ka kahekohaliste arvude liitmist ja lahutamist ning enamik neist sisaldavad liitmist-lahutamist üleminekuga ühest kümnest teise. Ülesanded on seostatud reaalse eluga, et säiliks õpilaste huvi matemaatika vastu. Olulisel kohal on õppeainetevaheline integratsioon. Ülesandeid lahendades saab õpilane uusi teadmisi ka muudest valdkondadest peale matemaatika. LISA 3 MATEMAATIKA VALDKOND MATEMAATIKA I KOOLIASTE Õppeprotsessi kirjeldus Õppeprotsessi kirjelduses on klasside kaupa lahti kirjutatud õppesisu ja taotletavad õpitulemused. ... Arvutamine (hinnang ajale48 tundi) ... lahutab peast kahekohalisest arvust ühekohalist arvu 100 piires; MATEMAATIKA AINEKAVA 1. KLASSILE 3 tundi nädalas, kokku 105 tundi õppeaastas 1. Õppesisu ja taotletavad õppetulemused: Arvutamine Arvud 0-100, nende tundmine, lugemine, kirjutamine, järjestamine ja võrdlemine. Matemaatika värviraamat. Arvutamine 20 piires. ... Matemaatika värviraamat. Arvutamine 20 piires; Kas sulle meeldib värvida ja sooviksid samal ajal ka matemaatikat harjutada? Selle matemaatika värviraamatu abil õpid mängeldes selgeks 20 piires arvutamise....