Tasuta elektrooniline raamatukogu

Matemaatika kitsa ja laia kursuse riigieksam - Lea Lepmann

Parim Matemaatika kitsa ja laia kursuse riigieksam PDF faili leiate siit

HIND: TASUTA
VORMISTADA: PDF EPUB MOBI DOC
KUUPÄEV: 2016
SUURUS: 8,41
ISBN: 9789949492688
KEEL: EESTI
AUTOR: Lea Lepmann

Kirjeldus:

Käesolev kogumik on mõeldud eeskätt matemaatika kitsa või laia kursuse riigieksamiks valmistujatele.Kogumik võimaldab harjutada eksamiks eelmiste aastate eksamiülesannete abil. Kogumik sisaldabkõiki 2016. aasta laia ja kitsa kursuse matemaatika riigieksami ülesandeid, mis on varustatud niivastuste kui ka üksikasjalike lahendustega. Ülesannetele esitatakse erinevaid lahendusteid, millestesimesena pakutud lahendusteed peame kõige sobivamaks. Siiski tasub uurida kõiki lahendusviise.Nii saab kogumiku kasutaja otsustada, milline neist on talle sobivaim ja mõistetavaim. Tuleks mõeldaveel üldisemalt: milline tee ja miks oleks mõistlik tulevikus analoogiliste ülesannete lahendamiseksvalida. Samuti soovitame nii laia kui ka kitsa kursuse eksamiks valmistujatel uurida mõlema kursuseülesandeid ja nende lahendusi, sest eksamid sisaldavad 50% ulatuses analoogilisi ülesandeid.Iga ülesande lahendusele eelneb rubriik „Meenutuseks“, milles esitatakse olulisemad ülesande lahendamiseksvajaminevad matemaatika mõisted ja seosed. Kindlasti ei piisa aga riigieksamile minekuksvaid nende valemite ja mõistete omandamisest.Kogumiku kasutajal ei soovita me alustada esitatud lahenduste uurimisest. Parim tee matemaatikaõppimiseks ja omandamiseks on ikkagi ise ülesanded läbi lahendada.Seega tuleks kõigepealt püüda ülesannet ise lahendada. Kui see ei õnnestu, võib lahenduse ideelejuhatada rubriik „Meenutuseks“. Kogumikus esitatud lahenduste uurimine jäägu õppurile ikka kõigeviimaseks õlekõrreks.Kogumiku lõpus esitatud 2015. aasta riigieksami ülesanded on mõeldud iseseisvaks lahendamiseks.Nendele on antud vaid vastused. Ülesannete lahendused on võimalik leida meie 2016. aastal ilmunudväljaandest „Matemaatika kitsa ja laia kursuse riigieksam. Ülesanded, lahendused, kommentaarid.

...õpivad 4+5+5 tundi ja võivad soovi korral (kui neil tõesti piisab kitsast eksamist) sooritada kitsa eksami ... Kitsa matemaatika eksami ülesanded - Sarnased failid ... . Sellele järgnevad üksikute ainete ainekavad. Programmigrupil oli matemaatika uut ainekava tehes kogu aeg teadmine, et õppekava sisaldab matemaatikas kahte erineva mahu ja sisuga kursust: kitsast ja laia. Tegelikult esitati õppekavas matemaatikas vaid nn kitsa kursuse programm. Ja tõepoolest ma toetan oma poega sel juhul ja aitan teda matemaatiaks (aines, milles ma ise tugev olen) järje peale ja laia matemaatika programmi selgeks saada. Aga sina ole tubli ikka edasi, hea, et meil on ka eksimatuid inimesi. Innove juhatuse liige Birgit Lao nime ... MATEMAATIKA KITSA JA LAIA KURSUSE RIIGIEKSAM: Tijt Lepmann ... ... . Aga sina ole tubli ikka edasi, hea, et meil on ka eksimatuid inimesi. Innove juhatuse liige Birgit Lao nimetas väikest langust laia matemaatikaeksami tulemustes ootuspäraseks. «Me päris täpset põhjust ei tea, aga kuna eksam on korraldatud nii, et see vastab rohkem valitud õppemahule - kitsa matemaatika puhul on ette nähtud 8 ja laia puhul 14 kursust - ja see eksam ongi rohkem nende kursuste nägu, siis võis eeldada, et laia kursuse matemaatikaeksam ... Seetõttu on laia kursuse eksamiks valmistujatel soovitav uurida või lahendada ka kitsa kursuse ülesandeid ja vastupidi. Iga ülesande lahendusele eelneb rubriik «Meenutuseks». Selles esitatakse olulisemad ülesande lahendamiseks vajaminevad matemaatika mõisted ja seosed. Kindlasti ei piisa riigieksamile minekuks vaid nende valemite ja ... Täna toimub matemaatika riigieksam. Eksaminandid said valida kitsa ja laia matemaatikakursuse eksami vahel. Kitsa kursuse eksami kasuks otsustas 3841 ja laia kursuse poolt 4430 eksaminandi. 12. mail toimub matemaatika riigieksam, mille kitsa variandi valis 3841 ja laia kursuse eksami 4430 eksaminandi. Gümnaasiumiastmes on õpilastel võimalik õppida kas kitsast (8 kursust) või laia matemaatikakursust (14 kursust). Kitsast matemaatikakursust õppinu võis valida laia matemaatikakursuse eksami ja vastupidi. Matemaatika kitsa kursuse eksami plaanib teha 3990 ja laia kursuse eksami 4369 eksamisooritajat. Võõrkeele riigieksami puhul on õpilasel kolm valikuvõimalust. Õpilane võib sooritada Innove koostatava inglise keele riigieksami, mille eduka läbimise korral antakse õpilasele B1- või B2-keeleoskustase. Laia matemaatikat õppinutel võib kiirel ja stressirohkel riigieksamite perioodil tunduda laia matemaatika eksam asjatu koormusena ning võib tekkida kiusatus valida kergem tee ja teha kitsa matemaatika eksam. Eriti siis, kui pole parasjagu plaanis edasi õppida tehnika- või teistel reaalteaduslikel erialadel. Sihtasutus Innove hariduse agentuuri juht Tanel Oppi usub, et matemaatika eksami keskmise tulemuse tõus näitab kindlalt kolm aastat toiminud riigieksamite süsteemi juurdumist: «Keskmise tulemuse tõus rõõmustab ja näitab, et ilmselt on nii varasema õppimisotsuse tegemine kitsa ja laia kursuse, kui sel aastal ka matemaatika eksami valikul, olnud teadlikum. Kitsa kursuse matemaatika põhieksami valis sel aastal 3718 ja laia matemaatika kursuse põhieksami 4466 eksaminandi. Matemaatika. Nii nagu eelnevatel aastatel, oli ka sel aastal laia matemaatika eksami valinuid rohkem. Kitsa matemaatika eksami keskmine tulemus oli 36,4 punkti ja laia matemaatika eksami keskmine tulemus 51,1 punkti. Eesti keele riigieksamile registreerus sel aastal 6970 ja eesti keele teise keelena plaanib teha 2427 õpilast. Matemaatika riigieksami puhul pidi õpilane valima kitsa või laia kursuse alusel koostatud eksamitöö vahel. Matemaatika kitsa kursuse eksami valis 4014 ja laia kursuse eksami 4697 eksamisooritajat....