Tasuta elektrooniline raamatukogu

Kriminaalmenetluse seadustik

Parim Kriminaalmenetluse seadustik PDF faili leiate siit

HIND: TASUTA
VORMISTADA: PDF EPUB MOBI DOC
KUUPÄEV: 2016
SUURUS: 5,50
ISBN: 9789985754443
KEEL: EESTI
AUTOR:

Kirjeldus:

Märksõnaline sisujuht

...peale, samuti määruskaebusi käesoleva seadustiku § 189 lõikes 3, § 390 lõikes 4, §-s 402 ja § 4039 lõikes 1 ning süüteomenetluses tekitatud kahju hüvitamise seaduse § 17 lõikes 3 ning § 19 lõigetes 1 ja 3 nimetatud kohtulahendite peale ... Kriminaalmenetlus | Eesti kohtud ... ."; Kriminaalmenetluse seadustik. Kommenteeritud väljaanne. - Juura 2012. 3 Kokkuvõttes leian, et kehtiva kriminaalmenetluse seadustiku normid iseenesest tagavad kõigile menetlusosalistele nende (põhiseaduslike) õiguste kaitse. Samas võib tõepoolest esineda Kriminaalmenetluse seadustiku ja teiste seaduste. muutmise seaduse eelnõu. seletuskiri I. Sissejuhatus ja eesmärk Eelnõu eesmärgiks on korrastada kehtiv jälitustegevuse süsteem, näha ette kindlad alused, mille o ... PDF Kriminaalmenetluse seadustiku, halduskohtumenetluse ... ... . Samas võib tõepoolest esineda Kriminaalmenetluse seadustiku ja teiste seaduste. muutmise seaduse eelnõu. seletuskiri I. Sissejuhatus ja eesmärk Eelnõu eesmärgiks on korrastada kehtiv jälitustegevuse süsteem, näha ette kindlad alused, mille olemasolul on lubatud teha isiku põhiõigusi riivavaid jälitustoiminguid ning tõhustada nende üle teostatavat järelevalvet. Kriminaalmenetluse seadustik näeb ette, et kuriteo ilmnemisel on uurimisasutus ja prokuratuur kohustatud toimetama kriminaalmenetlust, kui puuduvad seaduses nimetatud kriminaalmenetlust välistavad asjaolud. Seadus lähtub põhimõttest ... KRIMINAALMENETLUSE SEADUSTIK SEISUGA 15.09.2017 Rahva Raamatust. Kohaletoimetamine alates 24h ja tasuta. Märksõnaline sisujuht, rakendamisseadus,... Kriminaalmenetluse seadustik Leht 5 / 206 3) isikule, kellel on diplomaatiline puutumatus või välislepingus ettenähtud muud eesõigused, võib Eesti kriminaalmenetlusõigust kohaldada välisriigi taotlusel, arvestades välislepingus sätestatud erisusi. Kriminaalmenetluse seadustik. Kommenteeritud väljaanne. Juura 2012, lk 527, p 1. 2 Samas tekitab siiski kahtlusi KrMS § 215 lg 1 kooskõla põhiseaduse § 13 lõikest 2 tuleneva õigusselguse põhimõttega. Teie asja materjalidest nähtub, et Maksu- ja Tolliamet, prokuratuur,...