Tasuta elektrooniline raamatukogu

Keskkonnaõigus - Hannes Veinla

Nautige Keskkonnaõigus Hannes Veinla epubi raamatute tasuta lugemine

HIND: TASUTA
VORMISTADA: PDF EPUB MOBI DOC
KUUPÄEV: 2016
SUURUS: 12,84
ISBN: 9789985754436
KEEL: EESTI
AUTOR: Hannes Veinla

Kirjeldus:

Raamat pakub alusteadmisi keskkonnaõigusest, mis ei tähenda keskkonnaõiguse lihtsustatud käsitlust või et tegemist oleks keskkonnaõiguse algõpetusega. Raamatust saab tervikliku ülevaate keskkonnaõiguse olulisematest probleemidest ja nende õigusliku reguleerimise põhiskeemidest. Viimase kümne aasta jooksul on toimunud Eesti keskkonnaõiguses palju olulisi muutusi. Kõige üldisemal tasandil on saanud enesestmõistetavaks kuulumine Euroopa Liitu ja Euroopa Liidu aquis arvestamine mitte üksnes Eesti keskkonnaõiguse kujundamisel vaid ka selle rakendamisel. Oluliseks muutuseks on Eesti keskkonnaõiguse kodifitseerimine, mis algas juba 2007 ja kestab tänaseni

...nalüüsimine, nõustamine keskkonnakahjudega seotud küsimustes jpm ... Keskkonnaõigus kordamisküsimuste vastused 2012 ... ... . Tutvu lähemalt! 1. peatükk ÜLDSÄTTED § 1. Seaduse reguleerimisala (1) Käesolev seadus sätestab eeldatava keskkonnamõju hindamise õiguslikud alused ja korra, keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteemi korralduse ning ökomärgise andmise õiguslikud alused eesmärgiga vältida keskkonna kahjustamist ning kehtestab vastutuse käesoleva seaduse nõuete rikkumise korral. Advokaadibüroo LINDEBERG - meie väärtuseks on inimesed, kellest ... Keskkonnaõigus « Sihtasutus Keskkonnaõiguse Keskus ... . Advokaadibüroo LINDEBERG - meie väärtuseks on inimesed, kellest igaüks annab oma panuse, et pakkuda teile parimat õigusteenust. Meie kontorid asuvad: § 1. Seaduse reguleerimisala Käesolev seadus sätestab keskkonnaseire korralduse, saadud andmete töötlemise ja hoidmise korra ning keskkonnaseire teostajate ja kinnisasja omanike või valdajate vahelised suhted. § 2. Keskkonnaseire ja selle eesmärgid (1) Keskkonnaseire on keskkonnaseisundi ja seda mõjutavate tegurite järjepidev jälgimine, mis hõlmab keskkonnavaatlusi ja -analüüse ... Keskkonnaõigus. Hannes Veinla, Evelin Lopman, Kaarel Relve, Martin Triipan (Autor) Hinda. Raamat pakub alusteadmisi keskkonnaõigusest, mis ei tähenda keskkonnaõiguse lihtsustatud käsitlust või et tegemist oleks keskkonnaõiguse algõpetusega. Raamatust saab tervikliku ülevaate ... Advokaat Grete Kirsimaa on omandanud magistrikraadi Tartu Ülikoolis. Juba peale esimese kursuse lõpetamist alustas ta tööd juristi assistendina õigusbüroos. Keskkonnaõigus on spetsiifiline õigusharu, millega puutuvad kokku ettevõtjad, kelle tegevus puutub kokku keskkonnakasutusega - näiteks kasvava metsa uuendusraie, maavaravaru kaevandamine, veevõtt, kalapüük jne. Samuti juhul, kui on tegemist saasteainete heitmise välisõhku, veekogusse, põhjavette või pinnasesse ...