Tasuta elektrooniline raamatukogu

Müüt ja kirjandus - Peeter Espak

Selle leiate siit Müüt ja kirjandus pdf raamat

HIND: TASUTA
VORMISTADA: PDF EPUB MOBI DOC
KUUPÄEV: 2015
SUURUS: 8,13
ISBN: 9789949559152
KEEL: EESTI
AUTOR: Peeter Espak

Kirjeldus:

"Õpik „Kirjandus ja müüt“ on mõeldud gümnaasiumi valikkursusele ning lähtub riiklikust õppekavast. Eesmärk on esitada lihtne müüdikäsitlus, toetada õpetajat müüdi köitva, tänapäeva lugejale lausa hoomamatult rikka ajaloo õpetamisel, pakkuda juhiseid, kuidas müüti tänapäeva noorele arusaadavaks ning omaseks teha, ning õpetada lugejat suhtuma kriitiliselt meid ümbritseva elu mütologiseerimisse. Raamat selgitab, kuidas müüdid ning mütoloogia on läbi oma ajaloo tekkinud ja arenenud ning mil moel need mõjutavad meie 21. sajandi igapäevaelu. Materjal jaguneb 33 ainetunniks. Käsitlused on järjestatud kronoloogiliselt, näitamaks selgemini müüdi tervikarengut ja kasutusala ühiskonnas. Ülesanded pakuvad mh aktiivõppe võimalusi ning loovtöid. Enamiku tekstinäiteid on autor ise tõlkinud, paljud avaldatakse eesti keeles esimest korda.Raamat on mõeldud gümnaasiumiõpilasele, kuid sobib kasutada ka ülikoolis. Köitev materjal kirjandus-, aga ka poliitikahuvilisele võib rõõmustada ka lihtsalt müütidest huvitatud lugejat."

...eter Espak (Autor) Autorid Kui väljale „Autorid, kelle on ETISE konto" sai lisada ainult neid isikuid, kes on ETISe kasutajad ... Hans Christian Andersen kui müüt ja Taani kaubamärk — Sirp ... ... Gümnaasiumi kirjanduse valikkursus "Müüt ja kirjandus" Õppeprotsessi kirjeldus Kursuse sisu ja taotlused Valikkursuse „Müüt ja kirjandus" eesmärk on tutvustada kirjanduse kõige vanemat kihistust - müüte - ning näidata vana pärimuse seost ilukirjanduse ja kultuuriga. Müüdi ja kirjanduse suhetele Armastus ja kirjandus. Armastus ja kirjandus 1. Trubaduurid on prantsuse rüütlilaulikud 2. Rü ... Müüt - Vikipeedia ... . Müüdi ja kirjanduse suhetele Armastus ja kirjandus. Armastus ja kirjandus 1. Trubaduurid on prantsuse rüütlilaulikud 2. Rüütlite elus oli armastus väga tähtsal kohal. Ei olnud enam esikohal võitlus isamaa ja usu eest, vaid eelkõige südamedaami eest. 3. Tristan ja Isolde on tuntuma rüütliromaani kangelased. Tristan on orvuks jäänud kuningapoeg. Kuldjuuks... Mõnel päeval tundub mulle uudiseid lehitsedes, et elan ühes kurjas ja kurvas riigis. Igapäevane vimm hakkab silma, käsitletagu mistahes teemat. Kultuuriministeeriumi uus kava tekitada viiele kunstnikule ja viiele kirjanikule riigipalgaline töökoht nagu see mujal maailma arenenud riikides oluliselt suuremal määral heaks tavaks on saanud, on meie meediamaastiku järgmine mahlane tüliõun. II poole kirjandus: realism", „20. sajandi I poole kirjandus", „20. sajandi II poole ja 21. sajandi alguse kirjandus" ning „Eesti kirjandus". Riiklikus õppekavas on esitatud 8 valikkursuse kirjeldus: „Kõne ja väitlus", „Müüt ja kirjandus", „Kirjandus ja ühiskond", „Draama ja teater" ning „Kirjandus ja film". VALIKKURSUSED I kursus „Müüt ja kirjandus" Õppesisu Õpitulemused Lõiming, läbivad teemad Müüt, muistend, muinasjutt Müüdi olemus. Kirjandus ehk literatuur on (kõige üldisemas tähenduses) kirjutatud tekstid, mis on üldreeglina mõeldud kellelegi lugemiseks, mõistmiseks, kasutamiseks.. Kirjandus on üks kultuurinähtusi ja kommunikatsioonivahend. Kirjandus kui kommunikatsiooniprotsess eeldab autorit, lugejat ning neile mõlemale mõistetavat kirja ja keelt. "Müüt ja kirjandus" „Kuna meie kogemustest nii mõndagi pole ümaralt väljendatav või otseselt sedastatav, siis olen juba ammugi valinud selle vahendi, et avan salajase mõtte üksteisele vastandatud ja samas üksteises peegelduvate kujundite kaudu". (J. 4. klass. Mira Lobe "Vanaema õunapuu otsas" Andrus Kiviräh...