Tasuta elektrooniline raamatukogu

Eetika - Baruch Spinoza

Nautige Eetika Baruch Spinoza epubi raamatute tasuta lugemine

HIND: TASUTA
VORMISTADA: PDF EPUB MOBI DOC
KUUPÄEV: 2015
SUURUS: 9,75
ISBN: 9789985775370
KEEL: EESTI
AUTOR: Baruch Spinoza

Kirjeldus:

Baruch Spinoza (1632–1677) peateos „Eetika“ (1677) hakkab peale jumala kui lõpmata olemise määratlemisega ning lõpeb lausetega sellest, et inimese õnn seisneb tunnetatud armastuses selle lõpmata olemise ehk ainsa substantsi vastu. Spinoza jumalatunnetuses on nähtud seost müstika ja juudi kabalaga, samas on „Eetika“ üles ehitatud väga ratsionaalsel ehk nagu autor ise ütleb – „geomeetrilisel moel“, definitsioonide, aksioomide ning loogiliselt üksteisest tulenevate teoreemide ja nende tõestuste reana. Maailma jumalik korrastatus avaneb siin inimesele kättesaadaval kujul – tema loogilise korrastatuse kaudu.Raamatu väljaandmist on toetanud Eesti Kultuurkapital.

...ning mida lubamatuks. Eetikakoodeks tugineb Riigi ... Vanglateenistuja eetikakoodeks | Vanglad ... ... KASVATAJA EETIKA. K asvataja eetika see on tema isiklik suhtumine ja vastutustunne tõu, aretusvisiooni, kolleegide, probleemide, samuti tulevaste kutsikate omanike suhtes. Tõu arendamine ja kaitse on eetilisele kasvatajale peamine eesmärk. SA Tartu Ülikooli Kliinikumi kliinilise eetika komitee on sõltumatu ühiskondlik kogu, mis tegeleb kliinilise meditsiini eetiliste probleemide lahendamisega, eetiliste käitumis- ja tegutsemisnormide väljatöötamisega Kliinikumis, vastava poliitika kujundamise ja teavitamisega. Alain Badiou (sünd 1937), nüüdisaja vahest k ... Eetika - www.psy.ee ... . Alain Badiou (sünd 1937), nüüdisaja vahest kõige tuntuma ja viljakama prantsuse filosoofi 1993. aastal ilmunud lühikäsitlus "Eetika. Essee kurjuse mõistmisest" on kirglik rünnak viimast veerandsajandit iseloomustanud "eetilise pöörde" vastu. Badiou kritiseerib eetilis-ideoloogilist konsensust, mis valitseb tänapäeval inimõiguste, erinevuse tunnustamise ja Teise austamise ... b) Kui tegutsemise riigis on eetika nõuded rangemad kui IFAC Eetika Koodeksis, siis tuleb rakendada eetika nõudeid, mis kehtivad riigis, kus kutsealast tegevust teostatakse. X. Rakendussätted 10.1 Käesolev kutse-eetika koodeks on järgimiseks kõigile raamatupidajatele ja raamatupidamise konsultantidele. Vastu võetud justiitsministri 13 novembri 2008. a käskkirjaga nr 176. Muudetud ja täiendatud järgmise käskkirjaga (kuupäev, käskkirja number) Siit leiavad õppustele ja üksustesse minevad kaplanid abimaterjale eetika teemal, et kaitseväe eetikakoodeksit tutvustada: - Kaitseväejuhataja käskkirjaga nr 95 (05.04.2013) kinnitati sisemäärustik, millega määrati kindlaks kaitseväe põhiväärtused koos käitumisreeglitega, ülemate ja alluvate suhted, päeva- ja kasarmukord ning muud kaitseväesisese käitumise ja korralduse ... Arvo Tikk, Tartu Ülikooli emeriitprofessor, Tartu Ülikooli inimuuringute eetika komitee aseesimees. Meego Remmel, Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu president; Kõrgema Usuteadusliku Seminari eetika õppejõud. Luule Sakkeus, Tallinna Ülikooli vanemteadur, Eesti Demograafia Instituudi direktor 1) Tagajärje eetika - parem tagajärg on eetilisem. 2) Kohuse-eetika - vaadatakse tegu, mitte tagajärge 3) Vooruseetika - tegija olemus Osa moraalireegleid seadustena, osa mitteformaalsed. Eetika eesmärk on kujundada õnnelikke ja vooruslikke inimesi, sedalaadi inimesi, kes kujundavad EETIKA ALUSEDMis on eetika?Näited eetikaküsimustest:Kas meil on absoluutseid kohustusi? Milliseid?Kas hea ja halb, õige ja väär sõltuvad teo tagajärgedest?Mis on hea elu?Mis iseloomustab head inimest?MoraalifilosoofiaMoraal ühiskonnas kehtivate normide, tavade kogum.Moraalifilosoofia s Ambromed Kliiniku eetilised põhimõtted. Austame ja kaitseme töötajate, klientide, nende pereliikmete ja hooldajate ning muude koostööpartnerite ja huvigruppide au, väärikust ja õigusi. Eesti Ajalehtede Liit Pärnu mnt 67A 10134 Tallinn Estonia Tel. +372 646 1005 Fax. +372 631 1210 [email protected] Tagasi - Esilehele - Esilehele (4) Advokaadil on keelatud tegutseda kutsealal, mis on vastuolus advokaadi kutse-eetika nõuetega või sõltumatuse põhimõttega või mis on muul viisil sobimatu advokaadi kutsega. - Advokaadi tegutsemine õigusbüroo juristina on vastuolus advokaadi kutse-eetika nõuetega. Aukohtu 10.01.2001.a. otsus X suhtes. Avaliku sektori ülesehitus ja toimimise põhimõtted, eetilise käitumise seos kvaliteetse riigivalitsemisega, erinevad rollid riigi toimimises, avaliku sektori töötaja võimalikud rollikonfliktid ning eetika-alased küsimused suhtluses avalike teenistujate ja erasektoriga; Õpetaja kutse-eetika eripära tuleneb sellest, et ta kasvatab lapsi ja on kohustatud nendes kõlblusprintsiipe juuruta­ma. Kõlbeline kasvatus on kasvatuses väga tähtis Seetõttu on aktuaalne analüüsida ka õpetaja kutse-eetika aluseid. Vaatleme just eetika aluseid, sest nendest tulenevad konkreetsed käitumisreeglid iseenesest. Eetika klassikalises tähenduses kirjeldab reegleid ja standardeid, mis käsitlevad üksikisiku käitumist teiste suhtes. Ühelt poolt on enamik n.ö. kuldreegleid samad ka internetiajastul, teisalt aga on see lisanud juurde ka rea uusi eetilisi küsimusi, millest mõned panevad ka varasemaid ......