Tasuta elektrooniline raamatukogu

Energia. Füüsika õpik gümnaasiumile - Madis Reemann

Madis Reemann raamatud Energia. Füüsika õpik gümnaasiumile Epub on teile kättesaadav, kui registreerute meie veebisaidil

HIND: TASUTA
VORMISTADA: PDF EPUB MOBI DOC
KUUPÄEV: 2014
SUURUS: 8,76
ISBN: 9789949961054
KEEL: EESTI
AUTOR: Madis Reemann

Kirjeldus:

Gümnaasiumi IV füüsikakursuse „Energia“ õpik arvestab füüsika ainekavas püstitatud eesmärke, õppesisu ja õpitulemusi ning lähtub riiklikus õppekavas esitatud üldpädevustest ning läbivatest teemadest. Õpik on jagatud neljaks osaks: alalisvool,vahelduvvool, soojusliikumine ja soojusenergia. Seega on ühte õpikusse koondatud see füüsika osa, mis selgitab energia muundamise põhilisi valdkondi.Õpik koosneb tekstist, joonistest, illustratsioonidest ja lisast. Õpik valmistatakse ka e-õpikuna, kuhu lisakse veel videod, täiendavad teemad, näidisülesanded, laboratoorsete tööde juhendid, kordamisküsimused, viited jms.Lisad sisaldavad olulisi füüsikalisi konstante, õpikus esinevaid põhivalemeid, SI ühikuid, kreeka tähestikku, keemiliste elementide perioodilisuse süsteemi tabelit ja indeksit.

...st koosneb 25st õppetükist. Informaatika valikaine e-õpik gümnaasiumile Mart Laanpere, Katrin Niglas, Kairi Osula, Kai Pata ... PDF Eesti Füüsika Selts ELEKTROMAGNETISM Füüsika õpik ... ... ... füüsika jne. Tänapäeval on teadusuuringud üha sagedamini valdkondadevahelised e. interdistsiplinaarsed, hõlmates teadmisi, teadlasi ja uurimismeetodeid korraga mitmest Geograafia gümnaasiumile III. Maailma ühiskonna­geograafia. Loodusvarade majandamine ja keskkonna­probleemid reaktsioonil vabaneva energia arvelt. Tarvitis leiab aset vastupidine protsess. Elektrienergia muundub mehaaniliseks energiaks (elektrimootoris), valguskiirguse ene ... Eõpik | Mauruse e-õppematerjalid ... . Tarvitis leiab aset vastupidine protsess. Elektrienergia muundub mehaaniliseks energiaks (elektrimootoris), valguskiirguse energiaks (elektrilambis), soojuseks (kütteseadmes) või mingiks muuks energia liigiks. Elektrienergia on mugavaks vahe-lüliks loodusest ammutatava ja inimtegevuses kasutatava energia ... Füüsika- matemaatika klassis jaguneb füüsika kuueks kursuseks, mida õpitakse 10. ja 11. klassis 3 ainetundi nädalas ning 12. klassis 2 ainetundi nädalas. Iga õppeaasta jooksul läbitakse kaks kursust; nendele lisandub 10. ja 11. klassis kaks 35 tunnist lisakursust (füüsika harjutus ja füüsika praktikum). The E-Varamu is the central national portal for culture and science. It gives internet access to the national cultural heritage. Füüsika seos matemaatikaga. Astme-, eksponent- ja harmooniline funktsioon. Vastastikmõjud, aine ja väli, laeng ja spinn. Newtoni seadused. Jõud, mass ja impulss. Töö, energia ja võimsus. (18.02 kuni 01.03) 3. Füüsika üldprintsiibid. Fatalistlik ja juhuslik põhjuslikkus. Ruumiline ja ajaline põhjuslikkus. Atomistika ja energia ... Õpik, mille äsja üheskoos avasime, eeldab, et selle kasutajal on juba olemas mingi kogemus füüsikaga. Veidi puutusime füüsikaga kokku juba 7. klassi Loodusõpetuse tundides. 8. ja 9. klassis aga läbisime esimese ringi süstemaatilist füüsikaõpet. Saime teada, et füüsika uurib looduse kõige üldisemaid ja põhilisemaid ... Energia on füüsikaline suurus, mis iseloomustab keha (või kehade süsteemi) võimet teha (mehaanilist) tööd. Kui keha liigub, siis omab ta kineetilist energiat. Kui keha on vastastikmõjus teiste kehadega, siis omavad need kehad potentsiaalset energiat. Keha kineetilise ja potentsiaalse energia summat nimetatakse mehaaniliseks energiaks. Füüsika õpik gümnaasiumile . 144-leheküljeline tavaformaadis ja pehmes köites raamat . Maurus 2014 ... kiirus, aeg, jõud, töö, energia, võimsus ja kasutegur - kui füüsika üldmudeleid, samuti avatakse füüsika olemus õpetusena ainest ja väljast. Neljandas osas on vaatluse all ... Bioloogia õpik gümnaasiumile, II kursus. Organismide energiavajadus, areng ja regulatsioon Antero Tenhunen, Elmar Hain, Juha Venäläinen, Marja Tihtarinen-Ulmanen, Mervi Holopainen,Panu Sotkas, Päivi Happonen, Kai Haldre, Kaire Tsaro 2012, 2016 1 Füüsika ja tehnika (LOFY.01.121) Aine üldeesmärk: Tutvustada füüsika roll...