Tasuta elektrooniline raamatukogu

Mulgi rahvarõivad - Tiina Jürgen

Kõik nemad Tiina Jürgen Raamat, mida saate meilt lugeda ja alla laadida

HIND: TASUTA
VORMISTADA: PDF EPUB MOBI DOC
KUUPÄEV: 2015
SUURUS: 5,43
ISBN: 9789985409299
KEEL: EESTI
AUTOR: Tiina Jürgen

Kirjeldus:

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonnal koostöös Viljandi Muuseumiga on valminud kuue aasta töö tulemusena mahukas teos „Mulgi rahvarõivad“. Raamatu aluseks on Viljandi Muuseumi etnograafiakogu kuraator Tiina Jürgeni poolt Viljandi Muuseumi aastaraamatute tarbeks koostatud tekstid, mida on selle teose jaoks olulisel määral täiendatud. Suure töö on ära teinud Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku tekstiili eriala üliõpilased ja õppejõud, kes on õppetöö käigus teemakohaseid materjale koondanud ja süstematiseerinud. Oleme kasutanud teose koostamisel kõiki olulisemaid meile teadaolevaid esemeid ja arhiivimaterjale Viljandi Muusemi, Eesti Rahva Muuseumi, Eesti Ajaloomuuseumi, Pärnu Muuseumi, Valga Muuseumi, Läti Akadeemilise Raamatukogu, Peterburgi Riikliku Vene Muuseumi ja Soome Rahvusmuuseumi kogudest. On ebaharilik, et ühe väikese maakillu rõivad saavad omaette teoses nii suurt tähelepanu. Koostajate meeles mõlkus soov näidata nende ajaloolist mitmekesisust ja arengut. Erinevalt seni ilmunud kirjandusest, kus tihtipeale esitletakse erinevatest kihelkondadest vaid mõnda rõivakomplekti, soovime näidata traditsioonilise rõivastuse muutust ja arengut ajas. Eesmärk on siduda rõivakultuuri konkreetsete inimeste, paikade ja lugudega. Esemete juures on toodud võimalikult palju teavet nende kasutajate ja valmistajate kohta. Nii saame vältida rahvarõivaste umbisikulist univormistumist.Oleme toonud lugeja ette suurema osa olulistest säilinud ajaloolistest esemetest ning näidanud ka ühe ja sama esemetüübi puhul võimalikult palju variatsioone. Sedakaudu soovime tutvustada konkreetsele ajastule omast visuaalset keelt ja selles toimunud muutusi. Paljud pealtnäha sarnased, kuid lähemal vaatlusel siiski detailides erinevad esemed annavad edasi seda nn mustrikirjaoskust, mida valdasid neid valmistanud ja kandnud inimesed. Kogumik jaotub ajalooliste kihelkondade põhjal neljaks suureks peatükiks: Halliste-Karksi, Helme, Paistu ja Tarvastu. Neist igas on esemete kaupa ülevaade konkreetse piirkonna rõivastest. Üldjuhul on illustreerimiseks esitatud selle kihelkonna vanu esemeid. Nende võimalikku kasutust näitavad erakogus olevad tänapäeval valmistatud rõivakomplektid. Enamlevinud rõivatüüpide kohta oleme koostanud vanade esemete põhjal lõikeskeemid, mis esindavad piirkonnale omaseid lõikeid laiemalt. Teose lõpus on kõigi lõikeskeemide aluseks olevate originaalesemete joonised ja mõõdud oma algsel kujul ilma kohandusteta. Raamatu illustreeriva materjali koostamise juures oleme silmas pidanud ka käsitöömeistrite huve: võimalusel on fotode juures näidatud esemete mõõt või konkreetse foto mõõtkava. Olulised ornamendid on trükitud ka mustriskeemina – nii on võimalik tehnikat tundval inimesel seda uutes töödes kasutada. Paljudest esemetest on toodud mõõtkavaga detailivaated, mis võimaldavad foto põhjal mustrite ja tehniliste võtete määramist. Loodame, et selliselt esitletud materjal inspireerib paljusid meistreid ajaloolisi elemente oma loomingus taas kasutama.

... koostöös Viljandi Muuseumiga on valminud kuue aasta töö tulemusena mahukas teos „Mulgi rahvarõivad" ... Mulgi rahvariided - leiti 11 faili - Annaabi.ee ... .Raamatu aluseks on Viljandi Muuseumi etnograafiakogu kuraator Tiina Jürgeni poolt Viljandi Muuseumi aastaraamatute tarbeks koostatud tekstid, mida on selle teose jaoks olulisel määral täiendatud. Kogumiku „Mulgi rahvarõivad" aluseks on Viljandi Muuseumi etnograafiakogu kuraator Tiina Jürgeni poolt Viljandi Muuseumi aastaraamatute tarbeks koostatud tekstid, mida on selle teose jaoks olulisel määral täiendatud.Suure töö on ära teinud Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku tekstiili eriala üliõpilased ja õppej ... Rahvarõivad - Mulgimaa ... .Suure töö on ära teinud Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku tekstiili eriala üliõpilased ja õppejõud, kes on õppetöö käigus teemakohaseid materjale koondanud ... Halliste-Karksi rahvarõivad olid 19. sajandi keskpaiku Lõuna-Eesti üldise arhailisuse taustal silmatorkavalt vanamoelised. Siin esines palju rõivaosi, mis mujal Eestis juba haruldased, kuid mis läänepoolsetele mulkidele olid veel vägagi iseloomulikud: valge pearätt, villane (sõba) ja linane (linik) õlakate, kokkuõmblemata vaipseelik (villast nimetati samuti sõba/sõuke ja linast ... Mulgi puusapõllede kohta käiv materjal on üsna kasin ja kohati vasturääkiv. Vähesed viited rahvaluule kogujate poolt kirjapandud rahvarõivaste kirjeldustes, üksikud teated ERMi teatmematerjali kogudes kinnitavad, et Mulgi naised kandsid oma küljerätte mõlemal puusal, kuid leidub ka andmeid, et ainult kas paremal või vasakul küljel. Rahvarõivad (ka rahvariided) on nii argi- kui ka pidupäeviti kantavad talupojarõivad, mis on iseloomulikud seisuslikule ühiskonnale.Rahvarõivad märkisid Eestis nii seisuslikku (talupojaseisust) kui ka rahvuslikku (maarahvast) kuuluvust. Nimetust "rahvarõivad" (esialgsel kujul "rahvariided") hakati kasutama ärkamisajal, mil hakati uhkuse rõhutamiseks jällegi taotlema traditsiooniliste ... Kui väljale „Autorid, kelle on ETISE konto" sai lisada ainult neid isikuid, kes on ETISe kasutajad, siis väljale „Autorid" tuleks sisestada kõigi publikatsiooni autorite nimed formaadis "Perenimi, Eesnimi" või "Perenimi, E.". TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonnal koostöös Viljandi Muuseumiga on valminud kuue aasta töö tulemusena mahukas teos „Mulgi rahvarõivad". Raamatu aluseks on Viljandi Muuseumi etnograafiakogu kuraator Tiina Jürgeni poolt Viljandi Muus...