Tasuta elektrooniline raamatukogu

Masinaehitustehnoloogia kateeder 1918-2015. Masinaehituse Instituut

Masinaehitustehnoloogia kateeder 1918-2015. Masinaehituse Instituut Pärast tasuta registreerumist saate raamatu alla laadida pdf formaadis epub failina

HIND: TASUTA
VORMISTADA: PDF EPUB MOBI DOC
KUUPÄEV: 2015
SUURUS: 10,2
ISBN: 9789949238330
KEEL: EESTI
AUTOR:

Kirjeldus:

Aja paratamatut voolu pole võimalik peatada, küll on aga meil võimalik hetkeks seisatuda ja heita pilk tagasi möödunud aegade sündmustele, talletamaks need tulevastele põlvedele. Koostajad loodavad, et selle peatusega ei ole veel hiljaks jäädud, sest meie keskel on veel neid, kelle pilk ulatub masinaehituse instituudi alguspäevadesse. Üsna loomulikult pole see mitte esimene katse masinaehitustehnoloogia kateedri ja masinaehituse instituudi ajaloo kirjapanemiseks, sest üksikute lühemate artiklite ja juubeliülevaadetegaon seda üritatud teha pea kogu nende ajaloo vältel. Juba 1968. a ilmus Vello Reediku sulest masinaehitusliku kõrghariduse ajalugu käsitlev 50. juubeliaasta artikkel ajalehes Tallinna Polütehnik. Esimene põhjalik kateedri ajaloo käsitlus kuulub perioodi, kus hakati ette valmistuma ülikooli 50 aastapäevaks. Rein Mesila juhtimisel sai 1975. a kaante vahele käsikirjaline kogumik - Masinaehitustehnoloogia kateedri ajalugu, millele 1986. a lisandus veel selle II osa. 1983. a ilmus kogumikus - Kõrgema tehnilise hariduse ja tehnilise mõtte areng Eestis Mihkel Pikneri ja Vello Reediku ülevaade masinaehitusespetsialistide koolitamisest Tallinnas. Tehtud ajaloouuringuid päädis 1987. a publikatsioon - TPI Masinaehitustehnoloogia kateeder. Väljaanne oli küll rotaprindil trükitud, kuid juba värviliste piltidega ja seda valmistatiETKVL trükikojas 2500 eksemplari. Ajaliselt veidi varem - 1986. a augustis ilmus ülikooli 50. aastapäeva juubelitrükis - Tallinna Polütehniline Instituut 1936-1986,kus tollase dekaani Mihkel Pikneri koostatud mehaanikateaduskonda tutvustavas peatükis sisaldus ka masinaehitustehnoloogia kateedri ajalugu käsitlev alapeatükk. Tallinna Tehnikaülikooli 80. aastapäevaks koostati kogu mehaanikateaduskonda haarav mahukas kogumik Mehaanikainseneride koolitus 1918-1998. Paralleelselt sellega on ajalookonverentsidel ja teaduskonna juubelimaterjalides publitseeritud nii masinaehitustehnoloogia kateedri kui ka masinaehituse instituudi ajaloo aspekte käsitlevaid materjale. Mehaanikateaduskonna 75. aastapäevaks ja TTÜ muuseumi avanäituseks koostas Ilmar Ermus arhiivimaterjalide alusel käsikirjalise ülevaate mehaanikateaduskonna ajaloost. Masinaehituse instituudi ajalooraamatu koostajad on püüdnud teadaoleva materjali nii kateedri kui ka instituudi kohta siduda ühiseks tervikuks seisuga 2015. aasta kevad, mil masinaehitustehnoloogia kateedri asutamisest möödus 64 aastat.Käesoleva ajalooraamatu koostamiseks moodustati komisjon kooseisus: akadeemik Rein Küttner, emeriitprofessor Vello Reedik, professor Jüri Lavrentjev, dotsent Kristo Karjust, sekretärid Ilje Veldi, Ruth Kulbas ja Eveliis Saar. Ajalooraamatu toimetajaks valiti masinaehituse instituudi direktor Kristo Karjust ja keeleliseks toimetajaks Eveliis Saar. Toimetuse töös on kaasa löönud ka dekaan professor Tauno Otto, professor Martin Eerme ja juhtivteadur Jüri Majak. Hindamatuks nõuandjaks ja abimeheks käesoleva ülevaate koostamisel on olnud TTÜ arhiivitalituse juhataja Ilmar Ermus. Pildimaterjali leidmisel aitas kaasa TTÜ muuseumi peavarahoidja Ave Tarvas. Kuna ajalooraamat on koostatud mosaiigina paljudest mälestuskildudest, siis osutus võimatuks viidata sisukorrajärgsete osadekoostajaile ja seepärast on piirdutud vaid viidetega kasutatud allikatele. Personaalsete ja tegevusalaste otsingute hõlbustamiseks on raamatu lõppu paigutatud isikunimede. Toimetuskomisjon tänab kõiki arvukaid abilisi, kes oma mälestuskildude, fotode või tehnilise abiga raamatu koostamist toetasid.Kristo Karjust, toimetaja

...aalis. Eesti Rahvusraamatukogu Tõnismägi 2, 15189 Tallinn Infotelefon: 630 7100 „TPI Masinaehitustehnoloogia kateeder" ... Masinaehitus | DIGAR ... . 1983. aastal ilmus Mihkel Pikneri ja Vello Raadiku ülevaade masinaehituse spetsialistide koolitamisest Tallinnas. Ilmus veel teisigi väljaandeid. Masinaehitustehnoloogia kateeder (1) Masinaehitustehnoloogia kateeder ja masinaehituse instituut 1918-2015 (1) Masinaehitustehnoloogia kateeder. Masinaehituse instituut : 1918-2015. (1) Masinaehitustehnoloogia kursuseprojekti metoodiline juhend (1) Masinaehitustehn ... ETIS - Masinaehitustehnoloogia kateeder ja masinaehituse ... ... . Masinaehituse instituut : 1918-2015. (1) Masinaehitustehnoloogia kursuseprojekti metoodiline juhend (1) Masinaehitustehnoloogia kursuseprojekti metoodiline juhend eriala 0501 üliõpilastele (1) Rein Laaneots (sündinud 6. mail 1941 Selise külas Mäe vallas Petserimaal (praegu Põlva maakond)) on metroloogiaprofessor, tehnikateaduste doktor ja leiutaja.Rein (aastani 1952 Reiu) Laaneots on taluniku poeg. Masinaehitustehnoloogia kateeder ja masinaehituse instituut 1918-2015 [fotod TTÜ Muuseumi fotokogust]. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus. Mikkal, V. (2015). Rektoraadist ja elust : lühibiograafia [fotod TTÜ Muuseumi fotokogust]. TTÜ kirjastus. töömasinate kateeder uues mehhaniseerimisteaduskonna õppehoones 9 ruumi maja kolmandal korrusel ja kolm avarat laboriruumi laborikorpuses. 1984 võeti kasu-tusele uus laborihoone koos firma Fortschritt konsul-tatsioonikojaga. Sel perioodil koostati ja avaldati hulgaliselt õppe-vahendeid, metoodilisi juhendeid, teadusartikleid ja Rein Laaneots (sündinud 6. mail 1941 Selise külas Mäe vallas Petserimaal (praegu Põlva maakond)) on metroloogiaprofessor, tehnikateaduste doktor ja leiutaja [1] [2] [3]. Rein (aastani 1952 Reiu) Laaneots on taluniku poeg. 1959-1961 Tallinna Masinatehas, treial. Tallinna Tehnikaülikool: 1963 ... TTÜ-s oli ta 1963-1964 õppemeister, 1965-1969 masinaehituse tehnoloogia kateedri assistent, 1972-1975 masinatööstuse automatiseerimise kateedri assistent, 1975-1978 vanemõpetaja, 1978-1990 peenmehaanika kateedri dotsent, 1991 metroloogia ja mõõtetehnika professor, 1992-2007 metroloogia ja mõõtetehnika professor, õppetooli ... • Raamatu "Masinaehitustehnoloogia kateeder ja masinaehituse instituut 1918-2015" esitlus (osalejad saavad kaasa raamatu) 16:00 - 16:30 Suupisted, kohv 16.30 - 18.00 Ringkäik V ja VI korpuse teaduslaborites ja tutvumine uute laboriseadmetega ...