Tasuta elektrooniline raamatukogu

Äriseadustik. Seisuga 20.august 2015

Kõik nemad Raamat, mida saate meilt lugeda ja alla laadida

HIND: TASUTA
VORMISTADA: PDF EPUB MOBI DOC
KUUPÄEV: 2015
SUURUS: 8,50
ISBN: 9789985754306
KEEL: EESTI
AUTOR:

Kirjeldus:

Märksõnaline sisujuht.

...Kandidaaditeenistus 2015. aasta lõpu seisuga oli teenistuses 6 notarikandidaati, kellest kaks viibisid palgata puhkusel ... Pruunkarude küttimine 26.augusti seisuga. | Eesti ... ... . seisuga 10.02.2015. Uuritavad linnad on valitud sellepärast, et vastupidine rahvastiku koosseis on nendes suhteliselt võrdne. Statistikaameti viimase 2011. a rahvaloenduse andmeil Rakvere eestlaste elanikkond oli 88,1% ning Kohtla-Järvel 16,1%, mis teeb mitte-eestlaste osakaaluks vastavalt 11,9% ja 83,9%. Võttes arvesse asjaolu, et 2000. a 01.01.2015 toimus kohturegistrite reform, mille tulemusel neljas maakohtus olnud r ... ÄRISEADUSTIK SEISUGA 25.02.2016: - Raamat | Rahva Raamat ... . Võttes arvesse asjaolu, et 2000. a 01.01.2015 toimus kohturegistrite reform, mille tulemusel neljas maakohtus olnud registrid koondati Tartu maakohtu alla ja jäi alles ainult üks kinnistusosakond - Tartu Maakohtu kinnistusosakond. 01.10.2015 seisuga on Tartu Maakohtu kinnistusosakonnas 1003946 avatud registriosa ja kõik toimikuid on digitaalsed. Kui omakapital on esitatud aastaaruandes muutunud liiga väikeseks, siis saadab Äriregister sulle kurja kirja, kus nõuab tegutsemist. Kui selleks ajaks on uuel aastal piisavalt kasumit teenitud, siis piisab sellest, kui Äriregistrile saata nt 30.09 seisuga vahebilanss, kus on näha positiivne osakapital. Keskkonnaameti värsked andmed pruunkarude küttimisest seisuga 26.august. Sellise küsimusega pöördub üha enam inimesi jahimeeste poole. Oleme nendele ja teistele võlgu selgituse. 15 01.03.2015 seisuga on jõustunud maa- ja ringkonnakohtu lahendeid www.riigiteataja.ee andmetel 8 ja www.nc.ee andmetel Riigikohtu lahendeid 2. Riigiteataja andmebaasis on kasutatud otsingutel erinevaid metaotsinguid ja välistatud pankrotimenetluses läbiviidud raamatupidamislikud üldised kontrollid, mida DELFI - Värsked uudised Eestist ja välismaalt. L, 19. oktoober. 11° Äriseadustik 15.03.2019 Seadused ja seadustikud 15,00 € Kriminaalmenetluse seadustik (seisuga 1.07.2019) Seadused ja seadustikud 15,00 € Eesti Vabariigi põhiseadus ja sümboolika (01.04.2019) Seadused ja seadustikud 4,00 € Riigihangete seadus. Kommenteeritud väljaanne kommenteeritud väljaanded 185,00 € Võlaõigusseadus II. Eesti Vabariigil oli 2014. aasta novembri lõpu seisuga jätkuvalt tegutsevaid riigi äriühinguid kokku 34, nendest 26 olid riigi ainuomanduses, kahe äriühingu puhul jäi riigi osalus alla 50% ning kuue äriühingu puhul vahemikku 50-97,34%. Sihtasutuste arv ulatus samal ajal 75ni. Lisaks aktsiisivahe tasumisele võib erimärgistatud vedelkütust kütmiseks kasutanud isik seisuga 01.05.2015 tema valduses oleva kütusejäägi võõrandada hiljemalt 01.06.2015 ja seda üksnes aktsiisilaopidajale või kütuse müüjale, kellelt erimärgistatud kütus soetati. Teistele erimärgistatud kütuse kasutamise õigusega tarbijatele ... Riigikogu võttis 65 poolthäälega vastu seaduse (eelnõu 65 SE), mis kehtestab audiitortegevuse seaduse muudatuste kaudu raamatupidamis­kohustuslastele uued auditi ja ülevaatuse kohustuse lävendid.. 2016. aasta 1. jaanuaril jõustuvaid seadusemuudatusi kohaldatakse majandusaasta aruannetele, mille aruandeaasta algab 2016. aasta 1. jaanuaril või hiljem. Riigikogu võttis 65 poolthäälega vastu seaduse (eelnõu 65 SE), mis kehtestab audiitortegevuse seaduse muudatuste kaudu raamatupidamiskohustuslastele uued auditi ja ülevaatuse kohustuse lävendid. Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 7. august 2015. 11. august 2015. Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega. 7. augustil 2015 lõppenud nädalal püsis kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht muutumatuna. tegemisel. Äriregistri andmetel oli 30.04.2015.a seisuga Eestis kokku 157 321 osaühingut ja aktsiaseltsi. Kahe liikmega osaühinguid ja aktsiaseltse oli 31 122 ehk 19,78%, nelja liikmega osaühinguid ja aktsiaseltse oli 2739 ehk 1,74%, kuue liikmega osaühinguid ja aktsiaseltse oli 372 ehk 0,23% kõigist ühingutest. Seisuga 4 juuli 2015 on Sony PlayStation 4 üle maailma müüdud kokku üle 24 miljoni. Täpsemalt 24 092 639 konsooli. ... 20. august 2015, 09:30. Tulekul on suurem PlayStation 4 süsteemiuuendus. Ja selle jaoks otsib Sony kasutajaid kes on nõus uut süsteemi testima....