Tasuta elektrooniline raamatukogu

Rahvasterännuaeg, eelviikingiaeg ja viikingiaeg Eestis - Andres Tvauri

Kõik nemad Andres Tvauri Raamat, mida saate meilt lugeda ja alla laadida

HIND: TASUTA
VORMISTADA: PDF EPUB MOBI DOC
KUUPÄEV: 2014
SUURUS: 12,66
ISBN: 9789949325108
KEEL: EESTI
AUTOR: Andres Tvauri

Kirjeldus:

Käesolev uurimus käsitleb Eesti ala ühiskonda, majandust, asustust ning kultuuri ajavahemikus umbes 450–1050 pKr. Tegemist oli suurte muutuste ajastuga, mille lõpuks kujunes Eesti talurahvakultuur, millisena tunneme seda kuni 19. sajandini.Rahvasterännu-, eelviikingi- ja viikingiaeg on olnud Eesti metalliaja kõige vähem uuritud perioodid. Selles raamatus on esmakordselt antud täielik ülevaade kõnealuse ajastu uurimise allikatest. Monograafia sisaldab teavet selle aja linnustest, asulakohtadest, kalmetest, põllujäänustest, rauasulatuskohtadest, aaretest jt muististest. Tutvustatakse vaadeldava ajastu leiuainest, täpsustades olulisel määral seniseid esemetüpoloogiaid ja -kronoloogiaid ning terminoloogiat. Allikmaterjal esitatakse süstemaatiliselt teemade kaupa, analüüsitakse mitmekülgselt ning esitatakse tõlgendus Eesti alal toimunud ühiskondlike, majanduslike ja demograafiliste arengute kohta.Selle raamatu algne, ingliskeelne versioon pälvis 2012. aastal Eesti Vabariigi teaduspreemia humanitaarteaduste alal. Käesolev on algteose parandatud ja täiendatud variant.

...etes kasutusele kerisahjud ning laevadel purjed ... Rahvasterännuaeg | Muinasaeg ... . lusikataoliste otste ja spiraalse keskosaga oimuehe - (lusikotste ja spiraalse keskosaga oimuehe, spiraalse keskosa ja lusikataoliste otstega oimuehe), lusikataoliste otste ja spiraalse keskosaga oimuehe, lusikotste ja ... Arheoloogia terminibaas eesti - inglise - saksa - rootsi - hollandi - soome - poola - vene - läti 2948 terminit Piret Lotmani monograafia «Heinrich Stahli elu ja looming» (Eesti Rahvusraamatukogu toimetised, 14. A, Raamat ja aeg, 3). Tallinn: Eesti Rahvusra ... Rahvasterännuaeg, eelviikingiaeg ja viikingiaeg Eestis ... ... . A, Raamat ja aeg, 3). Tallinn: Eesti Rahvusraamatukogu, 2014) tunnistati parimaks eelmisel aasta ilmunud ajalooteoseks ja pärjati täna Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudis toimunud pidulikul koosviibimisel ajalookirjanduse aastapreemiaga. Mullu pälvis Tvauri mahuka teadusmonograafia „Rahvasterännuaeg, eelviikingiaeg ja viikingiaeg Eestis" eest riikliku teaduspreemia, ettekande tegi ta teaduste akadeemia üldkogul preemia üleandmise puhul. Kuna monograafia on liiga teemademahukas, et sellest ühe ettekandega ülevaadet anda ... Rae valla loodus- ja kultuuriväärtuste õpperaamat. 9. Rauasulatamise tähistusmärk Ilves, L. Muistne töötarkus sai tähistatud. Viljelusmaade keskel ja kaubateede ristumispaigas asuvad suuremad keskused, nagu Tartu ja Otepää, toimisid tema hinnangul kahtlemata ka poliitiliste keskustena. Iru linnus ja asulad. Põhja-Eestis asus viikingiajal terve rida linnusasulaid, mis paiknesid piki rannikut, tavaliselt mõne jõe suudmest paar kilomeetrit ülesvoolu....