Tasuta elektrooniline raamatukogu

Asjaõigusseadus I . Kommenteeritud väljaanne - prof Paul Varul

Nautige Asjaõigusseadus I . Kommenteeritud väljaanne prof Paul Varul epubi raamatute tasuta lugemine

HIND: TASUTA
VORMISTADA: PDF EPUB MOBI DOC
KUUPÄEV: 2014
SUURUS: 7,93
ISBN: 9789985754047
KEEL: EESTI
AUTOR: prof Paul Varul

Kirjeldus:

Asjaõigusseadus kehtib alates 1. detsembrist 1993, olles esimene viiest seadusest, mis funktsionaalselt moodustavad tsiviilseadustiku.Kirjastus Juura ilmutas asjaõigusseaduse kohta esimese kommenteeritud väljaande (P.Pärna, V.Kõve) juba 1996. aastal, täiendatud kujul ka 2004. aastal (P. Pärna). Vahepeal on oluliselt laienenud kohtupraktika, seda nii asjaõigusseaduse enda kohaldamisel, aga on ka tekkinud uued õiguslikud olukorrad seoses koostoimega teiste seadustega, nii näiteks on asjaõigusseadusel oluline tähendus täitemenetluses ja pankrotimenetluses, võlaõigusseaduse, perekonnaseaduse ja pärimisseaduse kohaldamisel jne.Asjaõigusseaduse kommentaarid ilmuvad kahes köites.Käesolevas köites on hõlmatud seaduse kolm esimest osa: üldosa, valdus ja kinnistusraamat ning omand (§-d 1–167).Teises köites on kommentaarid ülejäänud viie osa (4.–8. osa, §-d 172–365) kohta (servituudid, reaalkoormatised, hoonestusõigus, ostueesõigus, pandiõigus). Kommentaarides on esmalt selgitatud paragrahvi eesmärki ja näidatud selle allikad ning seejärel analüüsitud paragrahvi sisu. Olulist tähelepanu on pööratud nii asjaõigusseaduse sätete omavahelistele seostele kui ka asjaõigusseaduse sätete seostele teiste seadustega ning asjaõigusseaduse kohaldamise probleemidele eri õigusvaldkondades.Nagu võlaõigusseaduse ja tsiviilseadustiku üldosa seaduse kommentaaride puhul, on ka asjaõigusseaduse kommentaarides kesksel kohal Riigikohtu lahendite analüüs. Kommentaaride koostamisel on aluseks võetud asjaõigusseaduse tekst ja muud seadused, samuti Riigikohtu lahendid seisuga 1. detsember 2013.

....Kõve, M.Käerdi, T.Puri. Autorid: V.Kõve, M ... PDF TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND TALLINNAS Eraõiguse ... ... .Käerdi, K.Paal, T.Puri, U.Volens 1. osa ÜLDOSA 1. peatükk ÜLDSÄTTED § 1. Seaduse ülesanne Asjaõigusseadus sätestab asjaõigused, nende sisu, tekkimise ja lõppemise ning on aluseks teistele asjaõigust reguleerivatele seadustele. § 2-4. . [Kehtetud - RT I 2002, 53, 336 - jõust. 01.07.2002] § 5. Asjaõigused (1) Asjaõigused on omand (omandiõigus) ja piiratud asjaõigused: servituudid, reaalkoormatised ... Asjaõigusseadus II. Kommenteeritud välja ... Asjaõigusseadus II. Kommenteeritud väljaanne by Paul Varul ... ... Asjaõigusseadus II. Kommenteeritud väljaanne.(§-d 172 - 365) ... Kommenteeritud väljaanne.(§-d 172 - 365). Asjaõigusseadus II (209−431). Tallinn: Juura, Õigusteabe AS. Publikatsiooni tüüp kogumikuartikkel/peatükk raamatus/kogumikus Autorid, kellel on ETISe konto Paul Varul (Koostaja ... Asjaõigusseadus kehtib alates 1. detsembrist 1993, olles esimene viiest seadusest, mis funktsionaalselt moodustavad tsiviilseadustiku. Asjaõigusseaduse kommentaarid ilmuvad kahes köites. Käesolevas esimeses köites on hõlmatud seaduse kolm esimest osa: üldosa, valdus ja kinnistusraamat ning omand (§-d 1-167). Asjaõigusseadus jõustus 1993. aasta 1. detsembril. Käesolevad õigusseaduse kommentaarid võtavad arvesse vahepealseid muudatusi õiguskorras ja kohtupraktikas, samuti õigusteadvuse arengus. Antikvariaat OÜ Kas asjast teada saades on Liisal veel võimalik saada kinnistu omanikuks? Juhised kaasuste lahendamiseks Põhilised materjalid kaasuste lahendamiseks on õpik, asjaõigusseadus, asjaõigusseaduse kommenteeritud väljaanne , võlaõigusseadus ja tsiviilseadustiku üldosa seadus. 24.04.2015 toimub õigusõpetuse loeng ja harjutus. Asjaõigusseadus II. Kommenteeritud väljaanne Koostajad: Paul Varul, Irene Kull, Villu Kõve, Martin Käerdi, Tarvo Puri Kirjastus: Juura Asjaõigusseadus I. Kommenteeritud väljaanne Koostajad: Paul Varul, Irene Kull, Villu Kõve, Martin Käerdi, Tarvo Puri Kirjastus: Juura Vangistusseadus §-d 1-109. Asjaõigusseadus II. Kommenteeritud väljaanne kommentaarid 95,00 € Kriminaalmenetluse seadustik. Kommenteeritud väljaanne kommentaar 98,00 € Halduskohtumenetluse seadustik. Kommenteeritud väljaanne kommentaarid 95,00 € Tsiviilõiguse üldosa originaalõpik 44,00 € Karistusseadustik. Kommenteeritud väljaanne (2015) kommenaarid 117,00 € I. osa ÜLDOSA § 1. Seaduse rakendusala (1) Käesolev seadus kehtib Eesti kohtu juures asuvasse laevakinnistusraamatusse kantud laevade ja ehitatavate laevade (kinnistatud laev) kohta, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. (2) Asjaõiguste tekkimine, muutmi...