Tasuta elektrooniline raamatukogu

Halduskohtumenetluse seadustik. Kommenteeritud väljaanne - Janar Jäätma

Janar Jäätma raamatud Halduskohtumenetluse seadustik. Kommenteeritud väljaanne Epub on teile kättesaadav, kui registreerute meie veebisaidil

HIND: TASUTA
VORMISTADA: PDF EPUB MOBI DOC
KUUPÄEV:
SUURUS: 11,22
ISBN: 9789985753958
KEEL: EESTI
AUTOR: Janar Jäätma

Kirjeldus:

Kehtiv halduskohtumenetluse seadustik jõustus 2012. aastal. Juba seadustikus endas on püütud kodifitseerida kõige olulisem osa Riigikohtu senisest praktikast halduskohtumenetluse vallas. Võimatu on aga kogu teadmist sätete rakendamise kohta raiuda seadusesse endasse.Kohtuotsuste ja õigusabi kvaliteedile ning menetluse kiirusele aitab oluliselt enam kaasa süstematiseeritud ja kirjapandud teadmine. Kommentaarid on küll mõeldud eeskätt praktikutele, kuid loodetavasti saavad neist abi ka üliõpilased haldusõiguse ja haldusprotsessi kursuste omandamisel.Enamik paragrahvide selgitusi algab üldiste märkustega sätte kujunemise, eesmärgi ja põhiseadusliku tausta kohta. Oluliseks elemendiks on siin ka võrdlus varem kehtinud HKMS ja tsiviilkohtumenetluse sõsarsätetega. Järgneb regulatsiooni lahtimõtestamine, menetlusnormide koosseisuelementide ja õiguslike tagajärgede avamine. Raamatu hõlpsamaks käsitsemiseks on paragrahvide selgitused struktureeritud alapealkirjadega. Teose lõpust leiab lugeja märksõnastiku. Olulisemad viited kirjandusele on seekord toodud ära teemakohaste paragrahvide juures.Õigusaktid, kohtupraktika ja muud allikaid on seisuga 1. november 2013.

...elneja mõiste on menetluse kontekstis kasutusel näiteks tsiviilkohtumenetluse seadustikus ning halduskohtumenetluse seadustikus ... müüa kriminaalmenetluse seadustik kommenteeritud väljaanne ... ... . Halduskohtumenetluse seadustik : kommenteeritud väljaanne / koostanud Kalle Merusk ja Ivo Pilving ; [kaanekujundus: Jaana Kool] Ilmumisandmed [Tallinn] : Juura, 2013 ([Tallinn] : Tallinna Raamatutrükikoda) Füüsiline kirjeldus XXII, 802 lk. ; 24 cm ISBN 9789985753958 (köites) Märkus Õigusaktid, kohtupraktika ja muud allikad on seisuga 1 ... halduskohtus halduskohtumenetluse seadustiku (HKMS) § 178 lg 1 järgi määrused. Üks küsimusi, mis halduskohtul HKMS § 7 ... Halduskohtumenetluse seadustik. Kommenteeritud väljaanne. ... ... halduskohtus halduskohtumenetluse seadustiku (HKMS) § 178 lg 1 järgi määrused. Üks küsimusi, mis halduskohtul HKMS § 77 alusel määrusega lahendada tuleb, on haldusasja ... seadustik. Kommenteeritud väljaanne. Tallinn: Juura 2013. nõuedeid loovutada.5 Seevastu Reelika Lind ning Ragne Piir on halduskohtumenetluse seadustiku kommenteeritud väljaandes lähtunud samadest kaalutlustest, millest lähtuvad madalama astme kohtud.6 Siiski näib seadusandja olevat valmis astuma esimest sammu riigivastutusõiguslike nõuete loovutamise lubatavuse suunas. Advokaat Kai Vainola on antud väljannete kaasautor. Tsiviilkohtumenetluse seadustik I. Kommenteeritud väljaanne Töösse kaasati kogu Eesti tsiviilkohtumenetlusõiguse asjatundjate paremik - kohtunikud, advokaadid, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna õppejõud, seaduse ja selle muudatuste autorid. Raamatu autoriks on Villu Kõve, Inga Järvekülg, Jaanus Ots, Maarja Torga kasutatud raamatud pealkirjaga Tsiviilkohtumenetluse seadustik III. Kommenteeritud väljaanne on raamat kirjastuselt Juura aastast 2018 mille on kirjutanud Villu Kõve, Inga Järvekülg, Jaanus Ots, Maarja Torga antud 2018 aasta raamat Tsiviilkohtumenetluse seadustik III. Kommenteeritud väljaanne. PVT-järeldused - parimat võimalikku tehnikat käsitlevad järeldused. RKHKm - Riigikohtu halduskolleegiumi määrus. ... HKMS - halduskohtumenetluse seadustik. HMS - haldusmenetluse seadus. HOS - hädaolukorra seadus. IKS - isikuandmete kaitse seadus. Kuna see seadustik on raamatupoes saadaval ja selliste hindadega, siis leian, et summa on ka vastav :) Eks igaüks ise vaatab, kellel on vaja või mitte. Kellel kommenteeritud väljaannet kodus ei ole, siis see ikkagi hea teejuht arusaamaks seaduse nüanssidest. seadustik III. Kommenteeritud väljaanne 1630 lk Kolmas raamat sisaldab kommentaa-re praktikas oluliste hagita menetluse sätete ja edasikaebemenetluse kohta ringkonna- ja Riigikohtus, samuti vahe-kohtumenetluse kommentaare. Tsiviilkohtumenetluse seadustik II. Kommenteeritud väljaanne 1342 lk Teine raamat käsitleb hagi esitamist Raamatu autoriks on Eerik Kergandberg ja Priit Pikamäe kasutatud raamatud pealkirjaga Kriminaalmenetluse seadustik. Kommenteeritud väljaanne on raamat kirjastuselt Juura aastast 2012 mille on kirjutanud Eerik Kergandberg ja Priit Pikamäe antud 2012 aasta raamat Kriminaalmenetluse seadustik. Halduskohtumenetluse seadustiku ... Halduskohtumenetluse seadustik. Kommenteeritud väljaanne. Juura 2013. § 104 kommentaar A I., lk 386. 3 RKPJK 9.04.2008 otsus asjas nr 3-4-1-20-07, p 25. 3 Samuti tuleb silmas pidada muid riigilõivu tasumise ja tagastamise normidega koostoimes Halduskohtumenetluse ülesanne on võimaldada isikute kaitse haldusorganite õigusvastase tegevuse vastu avaliku võimu ülesandeid täites. Haldusasja lahendamine algab kohtule kaebuse või erandjuhul muu avalduse esitamisega. Üldjuhul algatab haldusasja oma kaebusega see isik, kes leiab, et ... Kommenteeritud väljaanne; 2019/4. Austatud lugeja! ... läbivaatamise ettevalmistamine ja eelmenetlus Kehtiv halduskohtumenetluse seadustik ei näe ette nõuet, et asi tuleb menetlusse... Kohtuniku vabadusest seadusenormi mõtte avamisel Meris Sillaots 1998 1, Lk 20 - 22 ... haldusõiguserikkumine vab...