Tasuta elektrooniline raamatukogu

GEO 4-5. Eesti Euroopas. Õpetajaraamat - Ülle Liiber

Nautige GEO 4-5. Eesti Euroopas. Õpetajaraamat Ülle Liiber epubi raamatute tasuta lugemine

HIND: TASUTA
VORMISTADA: PDF EPUB MOBI DOC
KUUPÄEV: 2013
SUURUS: 9,8
ISBN: 9789949506132
KEEL: EESTI
AUTOR: Ülle Liiber

Kirjeldus:

9. klassile mõeldud GEO 4-5 töövihikut täiendab õpetajaraamat, kus on toodud vastused töövihiku ülesannetele ning olulisemad märksõnad, millele saab toetuda arutelude läbiviimisel. Samuti sisaldab õpetajaraamat metoodilisi soovitusi teema õppimiseks ning viiteid internetis leiduvatele eestikeelsetele 9. klassi õppematerjalidele, sealhulgas Koolielu õppevaramus olevatele esitlustele ja tööjuhenditele.

...jastatakse pärast arve tasumist. Jakob Westholmi Gümnaasium Rumeenia Referaat 9b Tallinn 2007 Rumeenia asub Kagu-Euroopas, Musta mere idarannikul, maailma aja järgi +2 ajavööndis ... Geo 4-5 Eesti Euroopas. Tv Pk Geograafia, Ene Saar ... ... . Riigi pindala on 238 391m² (4.8% Euroopast). See teeb Rumeeniast Euroopas suuruselt 11. riigi ja maailmas 79. Esitluse koostas Vaike Rootsmaa Tartu Jaan Poska Gümnaasiumist Ülle Liiber, magistrikraad (teaduskraad), 2000, (juh) Ülo Mander, Eesti üldhariduskooli geograafia ainekava ja selle rakendumine õpikutes, Tartu Ülikool, Loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli Ökoloogia- ja Maateaduste Instituut, Inimgeograafia ja regionaalplaneerimise õppetool. Geograafia, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse lõimumine gümnaasiumiastmes Geograafiaõpetajate sügispäevad 2012 Peep Reimer, Ülenurme Gümnaasium Eesti Euroopas. 1.Iseloomusta oma k ... GEO 4-5 EESTI EUROOPAS. ÕPETAJARAAMAT - Lea Koppel, Ülle ... ... . Geograafia, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse lõimumine gümnaasiumiastmes Geograafiaõpetajate sügispäevad 2012 Peep Reimer, Ülenurme Gümnaasium Eesti Euroopas. 1.Iseloomusta oma kirjasõbrale, kes elab Rio de Janeiros, kus asub Eesti.. Tere!. Sa tahtsid teada, kus Eesti asub, Eesti asub Venemaast ida pool. Põhjast piirab Eestit Soome. Vabariik, läänes Rootsi Kuningriik ning lõunas Läti Vabariik. Eesti asub parasvöötmes ja. segametsa vöötmes.. Käesolev bakalaureusetöö keskendub Eesti lumikatte kestuse ning paksuse sesoonsele ... 2 kraadilisest soojenemisest Suurbritannias kuni 3 kraadilise tõusuni Kesk-Euroopas ja 4-5 kraadilise soojenemiseni põhjapoolsetel aladel ning Vahemere äärsetes piirkondades (Impacts Raamatuvahetus 4) teab soode levikut Euroopas, sh Eestis, ning selgitab soode ökoloogilist ja majanduslikku tähtsust; 5) iseloomustab Euroopa, sh Eesti rannajoont ja veestikku, nimetab ning näitab Euroopa ja Eesti kaardil suuremaid lahtesid, väinu, saari, poolsaari, järvi, jõgesid. Euroopa ja Eesti rahvastik Õpilane: Ülle Liiber, Master's Degree, 2000, (sup) Ülo Mander, Eesti üldhariduskooli geograafia ainekava ja selle rakendumine õpikutes (The geography curriculum and its implementation in the text-books in Estonian general schools), University of Tartu, Faculty of Science and Technology (old), Institute of Ecology and Earth Sciences, Tartu University, Chair of Human Geography. enesemääratlust aktiivse kodanikuna Eestis, Euroopas ja maailmas. Geograafiat õppides omandavad õpilased kaardilugemise ja infotehnoloogia kasutamise oskuse, mille vajadus tänapäeva mobiilses ühiskonnas kiiresti kasvab. Õpitav materjal esitatakse võimalikult probleemipõhiselt ning õpilase igapäevaelu ja kodukohaga seostatult. Euroopa, sh Eesti kliimat kujundavad tegurid, regionaalsed kliimaerinevused Euroopas. Eesti kliima, Euroopa ilmakaart, kliimamuutuste võimalikud tagajärjed Euroopas. Läänemere eripära ja selle põhjused, Läänemeri kui piiriveekogu, selle majanduslik kasutamine ja keskkonnaprobleemid. Läänemere eriilmelised rannikud. 1 Geograafia ainekava 9. klass Õppe- ja kasvatuseesmärgid Põhikooli geograafiaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1) tunneb huvi geograafia ning teiste loodus- ja sotsiaalteaduste vastu ning saab aru nende Tartu Ülikool on Baltimaade juhtiv ülikool, kuuludes ainukesena regioonis maailma 1,2% parima sekka. TÜ maailmatasemel haridus annab eelise kogu eluks! GEO 4-5. Eesti Euroopas. Lea Koppel, Ülle Liiber, Vaike Rootsmaa, Ene Saar geograafia töövihik, 2019 ... Samuti sisaldab õpetajaraamat metoodilisi soovitusi teema õppimiseks ning viiteid internetis leiduvatele eestikeelsetele 9. klassi õppematerjalidele sealhulgas Koolielu õppevaramus ......