Tasuta elektrooniline raamatukogu

Süvenda ja täienda eesti keele oskust - Aino Siirak

Süvenda ja täienda eesti keele oskust Pärast tasuta registreerumist saate raamatu alla laadida pdf formaadis epub failina

HIND: TASUTA
VORMISTADA: PDF EPUB MOBI DOC
KUUPÄEV: 2013
SUURUS: 4,8
ISBN: 4741230011720
KEEL: EESTI
AUTOR: Aino Siirak

Kirjeldus:

Käesolev kogumik on jätkuks 2008. a välja antud õppematerjalile „Kõnele ja kirjuta õigesti”. Keeleharjutuste kogu on suunatud muukeelse gümnaasiumi vanemale astmele ja täiskasvanutele, kes õpivad eesti keelt iseseisva keelekasutaja (B2) või vilunud keelekasutaja (C1) tasemel ja valmistuvad vastava keelekategooria eksamiks. Ülesannete ja harjutuste temaatika ja sõnavara on seotud gümnaasiumi riiklikus õppekavas esitatud läbivate teemadega. Eesti keele õpe edasijõudnute tasemel annab oma panuse kõnetemaatika sidumiseks teiste õppeainetega ning suunab õppijat end väljendama tõsistel sotsiaalsetel teemadel. Selleks on vaja suurendada keelepagasit, kasutada konkreetseid teemakohaseid sõnu, sõnaühendeid,grammatilisi vorme ja lausemalle nii, et oleks võimalik teha end mõistetavaks kui ühiskonna aktiivne liige ka sotsiaalselt nõudlikel teemadel.Kogumiku autoriteks on pikaajalise töökogemusega õpetajad-praktikud Aino Siirak ja Annelii Juhkama.

...0 € Maie Sooneste: Eesti keele töövihik, kesk- ja kõrgtase: ИТОГО: 50 € KÕNELE JA KIRJUTA ÕIGESTI: 8 € Anneli Juhkama, Aino Siirak: Süvenda ja täienda eesti keele oskust: 7 € брошюра: vihik: 5 € ИТОГО: 30 € Дополнено с февраля 2018: Mall Pesti: K nagu Kihnu: 20 € ИТОГО: 50 € Eesti keele C1-taseme eksamiks ettevalmistav täienduskoolitus ... PDF Eesti keele B2-taseme eksamiks ettevalmistav kursus ... ... Süvenda ja täienda eesti keele oskust. Koolibri, 2016. Lisaõppematerjalid Sooneste, Maie. Eesti keele harjutusvara kesk- ja kõrgtasemele. Varrak, 2005. Juurvee, Katrin. Eesti keele C1-taseme eksam. Argo, 2011. + CD Main Menu (Selected) Breadcrumb Navigation Avaleht. Avaleht Martin Ehala, Mare Kitsnik "Praktiline eesti keel" Maie Sooneste "Eesti keele õpik. Vene õppekeelega gümnaasium" Ma ... Süvenda ja täienda eesti keele oskust - Apollo ENG ... ... Süvenda ja täienda eesti keele oskust. Koolibri, 2016. Lisaõppematerjalid Sooneste, Maie. Eesti keele harjutusvara kesk- ja kõrgtasemele. Varrak, 2005. Juurvee, Katrin. Eesti keele C1-taseme eksam. Argo, 2011. + CD Main Menu (Selected) Breadcrumb Navigation Avaleht. Avaleht Martin Ehala, Mare Kitsnik "Praktiline eesti keel" Maie Sooneste "Eesti keele õpik. Vene õppekeelega gümnaasium" Mare Kitsnik "Eesti keel B1, B2" Kristi Saarso "Käsikäes" Aino Siirak, Annelii Juhkama „Kõnele ja kirjuta õigesti" Aino Siirak, Annelii Juhkama " Süvenda ja täienda oma eesti keele oskust" Raili Pool ... Aino Siirak, Annelii Juhkama " Süvenda ja täienda oma eesti keele oskust" Raili Pool „Eesti keele verbirektsioone" Leelo Kingisepp, Piret Kärtner "Mängime ja keel saab selgeks!" Filmid: "Seenelkäik", "Mandariinid", "1944", "Lotte Põhiõpik on "T nagu Tallinn". 14. (3) Tööandja tagab, et töötajad või ametnikud, kellelt ametialaste kohustuste ja tööülesannete täitmiseks vastavalt käesolevale määrusele nõutakse eesti keele oskust, valdavad eesti keelt nõutaval tasemel. [RT I, 23.04.2013, 9 - jõust. 26.04.2013] (4) Käesolevas määruses kehtestatakse keeleoskuse nõue miinimumtasemel ... Eesti keele põhisõnavara sõnastik, 2014. Eesti Keele Sihtasutus. EKKR 2007 = Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross. Eesti keele käsiraamat. Tallinn: Eesti Keele sihtasutus. Mall Pesti, Helve Ahi "T nagu Tallinn" Mare Kitsnik, Leelo Kingisepp "Avatud uksed" Inga Mangus, Merge Simmul "Tere taas" Aino Siirak, Annelii Juhkama " Süvenda ja täienda oma eesti keele oskust" Raili Pool „Eesti keele verbirektsioone" Leelo Kingisepp, Piret Kärtner "Mängime ja keel saab selgeks!" Filmid: "Seenelkäik", "Mandariinid", "1944", "Lotte" PÕHIÕPIK on Mall Pesti„K nagu Kihnu". Süvenda ja täienda eesti keele oskust. Koolibri, Tallinn, 2013 Aino Siirak, Annelii Juhkama . 7. Õpppevahendid: Vihik. Ajalehed ja ajakirjad, perioodika väljaanded, audio ja videovahendid, töölehed jm õpetaja poolt vajalikuks peetav materjal. Eesti keele C1-taseme täienduskoolitus ... Süvenda ja täienda eesti keele oskust. Koolibri, 2016. Lisaõppematerjalid Valmis , Aavo; Valmis , Lembetar. Eesti keele harjutusvara koos võtmega kesk-ja kõrgtasemele. TEA, 2006. Kitsnik, Mare. Praktiline eesti keel teise keelena. B2, C1. • Aino Siirak, Annelii Juhkama. (2013). Süvenda ja täienda eesti keele oskust. Tln: Koolibri • Helge Kubo, Hoide Sikk. (1998). Eesti keele käänded. Õppevahend kesk- ja kõrgtaseme eesti keele õppijatele. Tallinna Riigikeelekeskus • Õpetaja poolt koostatud õppematerjal • Eesti keele harjutustestid, B2-tase 2. Süvenda ja täienda eesti keel...