Tasuta elektrooniline raamatukogu

Tsiviilseadustik 2014 - Andrus Lauren

Parim Tsiviilseadustik 2014 PDF faili leiate siit

HIND: TASUTA
VORMISTADA: PDF EPUB MOBI DOC
KUUPÄEV: 2014
SUURUS: 10,99
ISBN: 9789949928767
KEEL: EESTI
AUTOR: Andrus Lauren

Kirjeldus:

Kogumik “Tsiviilseadustik 2014” sisaldab Eesti tsiviilõiguse põhilisi õigusakte 1. jaanuari 2014 seisuga. Käesolev kogumik järgib põhisstruktuurilt oma eelkäijaid – alates kogumikust “Tsiviilõigus 2002 & kommentaarid”, sisaldades Tsiviilseadustiku koosseisu kuuluva 5 seaduse kõrval ka nende rakendusseadused, kinnistusraamatuseaduse, korteriomandiseaduse, perekonnaseisu-toimingute seaduse ning rahvusvahelise eraõiguse seaduse. Riigikogu muutis 12. detsembril 2013 Euroopa Liidu tarbija õiguste direktiivist tulenevalt ulatuslikult Võlaõigusseadust ja kuigi nimetatud muudatused jõustuvad alles 13. juunil 2014, on need eraldi vastavate paragrahvide juures välja toodud. Juhul kui konkreetse paragrahvi viimased lõiked või punktid on kehtetuks tunnistatud, siis ei ole kehtetusviidet toodud, võimaldamaks lugejal saada paremat ülevaadet kehtivast seadusest.Kommen­taa­rid, mis annavad üldülevaate tsiviilseadustikku moo­dus­tavatest seadustest, on pai­gutatud kogumiku lõppu.

...le 2014 : uuringuaruanne Maiu Uus, Merit Tatar, Rauno Vinni tehnilised andmed Tsiviilseadustik 2012 Seaduste tekstid seisuga 01 ... PDF Ettevõtte Jätkusuutlikkus Vaasan Baltic As Näitel ... .01.2012 Vääna-Jõesuu : Agitaator, 2012 442 lk. Sari Ius scriptum ... TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Sotsiaalteaduskond Õiguse instituut Katriin Kaju Testamendijärgne pärimine ja praktikas esinevad õiguslikud probleemid Bakalaureusetöö Juhendaja: Lehte Roots, PhD Tallinn 2014 EhS jagab ehitised hooneteks ja rajatisteks, kusjuures ehitised, mis ei ole hooned, on rajatised (EhS § 2 lg 3). Käesolevas töös keskendub autor hoonele, mida EhS defineerib kui aluspinnasega kohtkindlalt ühendatud ja inimtegevuse tul ... Tsiviilseadustik 2014 - Apollo ... . Käesolevas töös keskendub autor hoonele, mida EhS defineerib kui aluspinnasega kohtkindlalt ühendatud ja inimtegevuse tulemusena ehitatud tervikliku asja, mis on väliskeskkonnast eraldatud katuse ja teiste välispiiretega ning omab siseruumi (EhS § 2 lõiked 1 ja 2). TSIVIILSEADUSTIK § 140. Hädakaitse Hädakaitseks tehtud tegu ei ole õigusvastane, kui seejuures ei ületatud hädakaitse piire. § 141. Hädaseisund (1) Isik, kes tekitab kahju ennast või teist isikut või vara ähvardava ohu tõrjumiseks, ei tegutse Agitaator, 2010 Kogumik "Tsiviilseadustik 2010" sisaldab Eesti tsiviilõiguse põhilisi õigusakte 1. veebruari 2010 seisuga. Käesolev kogumik järgib põhisstruktuurilt oma eelkäijaid - alates kogumikust "Tsiviilõigus 2002 & kommentaarid", sisaldades Tsiviilseadustiku koosseisu kuuluva 5 seaduse kõrval ka nende rakendusseadused, kinnistusraamatuseaduse, korteriomandiseaduse ... U. 2014, jrk nr 164) (edaspidi „notariaadiseadustik"), artiklile 81 on notar kohustatud keelduma tegemast õigusvastast ametitoimingut. 17 Notariaadiseadustiku artikli 83 lõikest 2 nähtub, et isik, kellele ametitoimingu tegemisest notar keeldub, võib selle keeldumise peale kaebuse esitada. Kaebuse vaatab kõigepealt läbi toimingu ... Seaduse nr 43/2014 artikli 3 lõikes 3, määruse nr 83/2016 artikli 5 lõikes 2 ning seadusandliku korralduse nr 15/2016 (Diário da República's aktide avaldamise kord) artikli 6 lõikes 2, artikli 7 lõikes 1, artikli 10 lõikes 1 ning artikli 13 lõike 1 punktis a ja lõike 2 punktis b on sätestatud, millised ametlikud kohtuteated ja ......