Tasuta elektrooniline raamatukogu

Mis on kultuur? Sissejuhatus kultuuriteooriatesse - Rein Raud

Mis on kultuur? Sissejuhatus kultuuriteooriatesse Pärast tasuta registreerumist saate raamatu alla laadida pdf formaadis epub failina

HIND: TASUTA
VORMISTADA: PDF EPUB MOBI DOC
KUUPÄEV: 2013
SUURUS: 3,26
ISBN: 9789985587706
KEEL: EESTI
AUTOR: Rein Raud

Kirjeldus:

Teatav ettekujutus kultuuri toimimisest – ehk teisisõnu kõigest sellest, mis inimestel aitab muuta tähenduslikuks oma elukeskkonda ja oma kohta selles – on tänapäeval oluline igale iseseisvalt mõtlevale inimesele; humanitaar- või sotsiaalteaduste valdkonnas tegutsejale on see aga lausa vältimatu. Sellist ette kujutust käesolev raamat pakkuda üritabki. Esmalt ja peamiselt tutvustatakse lugejale kõiki olulisemaid vaatenurki, mida tänapäeva teaduse poolt mäletatavas ulatuses on kultuuriliste nähtuste analüüsimisel rakendatud. Teisalt aga osutatakse, kuidas neid seisukohti või nende kombinatsioone on võimalik kasutada nii meie igapäevase kultuurikeskkonna kui ka meie kultuurilises mälus sisalduva ainese kriitilisel mõtestamisel.Moodsate teooriate kõrval on pühendatud päris palju ruumi kultuuriteoreetilise mõtte ajaloolisele taustale, sealhulgas ka käsitlustele, mis on nüüdseks käibelt kadunud. Seda sellepärast, et ka uuemaid teooriaid on lihtsam mõista teades, millistele väidetele oponeerides on nad oma põhiseisukohad sõnastanud. Samuti on kasulik olla traditsiooniga kursis, et tunda uudsusele pretendeerivates väidetes, ka enda omades, teinekord ära hästi ümbersõnastatud vana.Semiootik Mihhail Lotman ütleb raamatu kohta nii: "See raamat täidab olulise lünga eesti kultuuriloolise kirjanduse maastikul. Tegemist on esimese eesti algupärase käsitlusega, mis annab kompleksse ülevaate kulturoloogia ainest, selle olulisematest probleemidest, meetoditest ja koolkondadest. On tunda, et tegemist ei ole üksnes kabineti teadlase, vaid õpetajaga, kelle kõrge erudeeritus on õnnelikult kombineeritud kütkestava esituslaadiga. Rein Raua monograafiat võib kasutada õpikuna, kuid see on siiski midagi rohkemat. See on originaalne ja kohati isegi heas mõttes provokatiivne jutustus kultuurist."

...t, kus ta kasvab ja areneb. Tarkus ja õiglus kaitsevad kõiki: Reformatsiooni mõjust hariduskäsitusele Eestis ... Estland | EPALE ... . Marju Lepajõe ..... 3 Mõtisklusi taevasse vaadates guga, mis haaras nii avalikust (teenuste tähenduses) kui ka erasektorist 371 suurettevõtet paljudest riiki-dest, suur hulk neist olid rahvusvahelised ettevõtted. ... Mis on kultuur?: Sissejuhatus kultuuriteooriatesse. Tallinn University Press/ Sissejuhatus kultuuriteooriatesse", mis annab kompleksse ülevaate kultuuriteooria ainest, selle olulisematest probleemidest, meetoditest ja koolkondadest. 6. veebruaril kell 16.00 peab autor TLÜ auditooriumis A-543 loengu „Mis on kultuur?", kus tutvustab oma uue ... Mis on kultuur? ... . 6. veebruaril kell 16.00 peab autor TLÜ auditooriumis A-543 loengu „Mis on kultuur?", kus tutvustab oma uue raamatu teemasid. "Mis on sotsioloogia?" Katrin Kaugver: 2013 10. Rein Raud "Mis on kultuur? Sissejuhatus kultuuriteooriatesse" 2013 11. Viktor Šklovski, Roman Jakobson, Boriss Eichenbaum, Juri Tõnjanov, Boriss Tomaševski jt. (koostaja Märt Väljataga) "Kirjandus kui selline. Valik vene vormikoolkonna tekste" 2014 12. Sissejuhatus kultuuriteooriatesse. Toimetanud Siiri Soidro. Küljendanud Sirje Ratso. TLÜ Kirjastus, 2013. 456 lk. Rein Raua kõrgkooliõpik „Mis on kultuur? Sissejuhatus kultuuriteooriatesse" on tõesti see, millena teda tagakaanel reklaamitakse: esimene eesti algupärane ülevaade kulturoloogia suundadest, põhiprobleemidest ja ... Valitsuse roll majanduses - kultuur. Valitsuse roll majanduses Kultuur Sissejuhatus Sõna kultuur võtsid esimesena kasutusele roomlased ning sellel ajal mõeldi selle all eelkõige maaharimist, mis on Ladina keeles Cultura Üsna raske on lugeda ette kõiki kultuuri tähenduse mõisteid, sest kultuur, kui mõiste on ise äärmiselt laia tähendusega. Eriti praeguses avatud maailmas, kus ideed ja inimesed rändavad Eestist välja ja sisse üha suuremal määral, vajab eesti kultuur märksa avaramat vaadet. Oluline on selle käsitlemine tervikliku tähendusloome süsteemina, mis hõlmab kõike seda, kuidas Eesti inimesed ennast ja teisi mõistavad ning mõtestavad. Sotsiaalne konstruktivism ehk sotsiaalkonstruktivism (inglise social constructivism) on humanitaarteadustes seisukoht, mille kohaselt loovad ja kujundavad sotsiaalse tegelikkuse ühiskonnaliikmed oma igapäevases läbikäimises, ehkki enamasti ei ole nad ise sellest rollist teadlikud. Üldine ettekujutus tegelikkusest kujuneb välja sotsialiseerumise käigus ning see võetakse omaks enne, kui ... Neljapäeval, 6. veebruaril kell 16 algab Tallinna ülikooli (TLÜ) Studia Generalia sarjas avalik loeng, millel Rein Raud kõneleb teemal „Mis on kultuur?", keskendudes oma hiljuti ilmunud raamatule „Mis on kultuur? Sissejuhatus kultuuriteooriatesse", teatas TLÜ pressiesindaja. Õppevara tellimine. Väljaande tellimusse lisamiseks klõpsake ikoonil , tellimusest eemaldamiseks ikoonil .Ikooniga tähistatud väljaanded on läbi müüdud ja neid ei saa tellida. Kui olete tellimuse koostanud, saate selle esitada klõpsates ülalolevale lingile rohelises kastis. Katrin Potter arvab, et arusaam kultuuri temaatikast (nii kitsamas kui laiemas tähenduses) saab kujuneda erinevatest teadmistest ja allikatest, mille Rein Raud on väga põhjalikult ja selgesõnaliselt koondanud üheks raamatuks: Mis on kultuur? Sissejuhatus kultuuriteooriatesse (Tallinn: TLÜ Kirjastus 2013). Katrin Potter arvab, et arusaam kultuuri temaatikast (nii kitsamas kui laiemas tähenduses) saab kujuneda erinevatest teadmistest ja allikatest, mille Rein Raud on väga põhjalikult ja selgesõnaliselt koondanud üheks raamatuks: Mis on kultuur? Sissejuhatus kultuuriteooriatesse (Tallinn: TLÜ Kirjastus 2013). Kultuur kui niisugune peab ära lahendama ühe arengu põhiparadoksi...