Tasuta elektrooniline raamatukogu

Keemia kontrolltööd ja tunnikontrollid 8 klassile - Neeme Katt

Nautige Keemia kontrolltööd ja tunnikontrollid 8 klassile Neeme Katt epubi raamatute tasuta lugemine

HIND: TASUTA
VORMISTADA: PDF EPUB MOBI DOC
KUUPÄEV: 2012
SUURUS: 8,29
ISBN: 9789949933105
KEEL: EESTI
AUTOR: Neeme Katt

Kirjeldus:

„Keemia tunnikontrollide ja kontrolltööde kogumik 8. klassile“ on mõeldud õpilaste teadmiste kontrollimiseks, kuid seda saab kasutada ka õpitu kordamiseks. Kogumik on üles ehitatud vastavalt uue ainekava õppesisu teemadele ja alateemade järjestusele.Kuna selles pole olulisi erinevusi võrreldes senikehtinuga, siis on kogumikku võimalik kasutada paralleelselt nii uute kui vanade õpikutega.Tööde küsimuste laad on mitmekesine, sisaldades muuhulgas üldpädevustele suunatud ülesandeid. Tööde koostamisel on valitud ülesanded selliselt, et need kontrollivad nii põhiteadmiste omandamist ja oskuste kujunemist kui ka annavad õpetajale tagasisidet õppimise ja õpetamise efektiivsuse ning selle kohta, millised on õpilaste kujunenud arusaamad.Iga teema on kogumikus esindatud ühe kontrolltööga, millele lisanduvad alateemade tunnikontrollid. Tunnikontrolle on rohkesti, osa neist võib kasutada ka harjutamiseks. Kõik tööd on koostatud kahes variandis.

...lltööd ja tunnikontrollid VIII klassile", Kirjastus Maurus 2012 2012 ... Bioloogia kontrolltoo 8 klass - leiti 260 faili - Annaabi.ee ... . aastal ilmusid Mauruse kirjastusel Neeme Kati ja Martin Saare kahasse kirjutatud keemia töövihik 8. klassile ja Keemia kontrolltööd ja tunnikontrollid 8. klassile. 2015 jõudis järg 8. klassi keemiaõpiku kätte. I. Millega tegeleb keemia? 1. Sissejuhatus keemiasse : 2. Laborivahendid ja ohutusnõuded : 3. Ainete füüsikalised omadused ... 8. Keemiliste elementide tähised ... Hapnik ja vesinik, nende tun ... DOC 1 - miksike.ee ... ... 8. Keemiliste elementide tähised ... Hapnik ja vesinik, nende tuntumaid ühendeid: IV. Happed ja alused - vastandlike omadustega ained: 21. Happed klass KEEMIA kokkuvõtva töö/üleminekueksami teemad ja mõisted. 8 klass KEEMIA kokkuvõtva töö/üleminekueksami teemad ja mõisted Alla joonitud teemad on lisateemad üleminekueksami tegijatele, kokkuvõtvas töös neid teemasid ei küsita 1. Aatomi ehitus ja perioodilisustabel (aatomi ja iooni elektronskeemi koostamine ... Õppeaine: KEEMIA VIII JA IX KLASS Tundide arv: 70 tundi õppeaastas, 2 tundi nädalas. 8.ja 9. klassis kokku 140 tundi. 1. KEEMIA ÕPPE- JA KASVATUSEESMÄEGID Põhikooli keemiaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1) tunneb huvi keemia ja teiste loodusteaduste vastu ning mõistab keemia rolli Keemia kontrolltööd ja arvestustööd X ja XI klassile, ISBN: 9789985210642 (Eevi Viirsalu). eesti keel : Peegel 2. 8. klassi eesti keele õpik. Helin Puksand, Reet Bobõlski 136 lk : Peegel 2. 8. klassi eesti keele kontrolltööd. Helin Puksand, Reet Bobõlski 48 lk : Peegel 2. pealkiri. soodushind. hind. kogus. summa. KEEMIA Keemia töövihik 8. klassile. 2,95 € 3,60 € Keemia kontrolltööd ja tunnikontrollid 8. klassile. 3,50 € 4,30 € Keemia ÕPIK 8. kl (2018) Pehme köide, värviline, 220 x 240 mm, 144 lk, 2015, uuendatud kordustrükk 2018 ... Vaata toodet. Keemia tunnikontrollid ja kontrolltööd 8. klassile. 5,20 € Vaata toodet. Keemia ÕPIK 9. kl (2018) Pehme köide, värviline, 220 x 240 mm, 168 lk, 2016, teine ... Mõned matemaatikaalased materjalid, tunnikontrollid ja kontrolltöö, mida on kasutatud tundides. ... Tunnikontroll 3.kl - ruudu ja ristküliku ümbermõõdu valemid.doc (38k) Merilin Lepik, Oct 9, 2013, 12:42 AM. v.1. Olulisim neist on, et õpitavat seostatakse läbivalt ümbritseva eluga ning loodusteadusi käsitletakse ühtse tervikuna, näidates õpilastele füüsika-, keemia-, bioloogia- ja geograafiateadmiste ning loodusteaduste ja tehnoloogia vahelisi seoseid. Tööraamat on piisav õppematerjal terve 7. klassi loodusõpetuse ainekava läbimiseks. X TELLI DIGIKOOPIA. Sellest väljaandest saad tasulise teenusena tellida digikoopia. Teenuse tingimused ja maksumus on raamatukogudes erinevad. Ihakeha ja lihakeha. Redi Koobak. Raili Marling. Redi Koobak. Raili Marling. Download with Google Download with Facebook or download with email. Ihakeha ja lihakeha. Download. Ihakeha ja lihakeha. Redi Koobak. Raili Marling. Redi Koobak. 0 0 0...