Tasuta elektrooniline raamatukogu

Üldajalugu gümnaasiumile - Lauri Vahtre

Selle leiate siit Üldajalugu gümnaasiumile pdf raamat

HIND: TASUTA
VORMISTADA: PDF EPUB MOBI DOC
KUUPÄEV: 2013/2014
SUURUS: 3,49
ISBN: 9789949961023
KEEL: EESTI
AUTOR: Lauri Vahtre

Kirjeldus:

Kogenud õpikuautorite Mart Laari ja Lauri Vahtre poolt kirjutatud uuele õppekavale vastav üldajaloo õpik on terviklik käsitlus maailma ajaloost esiajast kuni 20. sajandi alguseni. Üldajaloo kursuse õpisisust lähtuvalt on peatähelepanu sündmustel ja protsessidel Euroopas.Õpik on kirjutatud kaasahaaravalt, lisaks faktiteadmistele esitatakse sissevaateid eri ajastute inimeste vaimumaailma. Autorid juhivad tähelepanu seostele ajalooliste protsesside ja sündmuste vahel, mis aitavad ajalugu paremini mõista ja muudavad selle tundmaõppimise kaasahaaravaks.Õpik sisaldab rohkelt ülesandeid ja viited, mis suunavad õppijat iseseisvale uurimistööle ning avardavad silmaringi.Õpik on kujundatud ja illustreeritud kaasaegselt ning õpitulemuste saavutamist toetavalt.

...a. Vana Rooma ajaluguViited:Kaardid lk 34 37 ... Mart Laar -- Raamatukoi raamatupood ... .Üldajalugu gümnaasiumile ja peatükid 6, 7, 8, 9 ainult lk 46 ja 47, kuid vaata kalk 50 51 ja 11 lk 56 .Itaalia ... Sheet3 Sheet2 Sheet1 Tellitav kogus Summa Kirjanduse mõistevaramu Keelemeel Üldajalugu gümnaasiumile Väike protsendiraamat Elektromagnetism Kauba saaja Üldajalugu gümnaasiumile Maurus 2014 Loe lähemalt... Üliõpilaslaulik. Krambambuli TÜ Kirjastus 2009 Loe lähemalt... Sirje Endre, Mart Laar ja Urmas Ott Др ... Üldajalugu - Avaleht ... ... Sirje Endre, Mart Laar ja Urmas Ott Другая Эстония. Drugaja Estonija SE & JS 2002 ... ÜLDAJALUGU Gümnaasiumile Mart Laar, Lauri Vahtre 2012, pehme köide, 17x25, 4-värvitrükk, Kogenud õpikuautorite Mart Laari ja Lauri Vahtre poolt kirjutatud uuele õppekavale vastav üldajaloo ... ÜRGAEG. Eesti asustuse vanimad jäljed pärinevad mesoliitikumist VIII . IV a.t. e.m.a. ning kuuluvad Kunda kultuuri küttijaile ja. kalastajaile, kes elasid väikeste sugukondlike kogukondadena ja. paiknesid veekogude ääres. Selle kultuuri asulaid on avastatud. ning kivi ja luuriistu leitud Pärnu ja Narva jõe äärest ning. Anu Raudsepp, Tartu Ülikool. Filosoofiateaduskond, Tartu Ülikool. Ajaloo osakond Ajaloo õpetamise korraldus Eesti NSV eesti õppekeelega üldhariduskooli... „Üldajalugu", „Eesti ajalugu I (kuni 16. ja 17. sajandi vahetuseni", „Eesti ajalugu II (kuni 19. sajandi lõpuni", „Lähiajalugu I - Eesti ja maailm 20. sajandi esimesel poolel", „Lähiajalugu II ... Lähiajalugu gümnaasiumile II. AS Bit, 2006. "Üldajalugu gümnaasiumile" (Avita kirjastus 2015) M. Kõiv, L. Kaljundi, M. Laur, T. Tannberg https://et.wikipedia.org/wiki/Antiikol%C3%BCmpiam%C3%A4ngud Haridus- ja teadustegevus. Lauri Vahtre lõpetas 1978. aastal Tartu 2. Keskkooli ja 1984. aastal Tartu Ülikooli ajaloo erialal (1988 ajalookandidaat). Aastatel 1983-1985 töötas ta Eesti Vabaõhumuuseumis vanemteadurina, seejärel oli aspirantuuris, kaitses 1988. aastal kandidaadiväitekirja eestlaste rahvapärasest ajaarvamisest; aastatel 1988-1992 oli vanemteadur Eesti Teaduste ... Üldajalugu gümnaasiumile. 12,90 € 14,50 € 18 € 20 € Ühiskonnaõpetus VI klassile. 12,90 € 14,90 € Ühiskonnaõpetus gümnaasiumile I. moodustavad ühtse terviku. Tutvustatakse eri ajastute väljendusvahendeid, stiile, heliloojaid ja interpreete ning arutletakse nende üle. Erinevate ajastute muusika kuulamise kaudu kujundatakse teadlikku ja kriitiliselt mõtlevat muusikakuulajat ning kontserdikülastajat. AJALOO AINEKAVA GÜMNAASIUMILE I kursus „Üldajalugu" ANTIIKAEG ÕPITULEMUSED 1. mõistab riigi, kultuuri ja ühiskonna olemuslikku seost antiikaja näidete põhjal; 2. selgitab antiiktsivilisatsioonide tähtsust maailma ajaloos antiikaja näidete põhjal ning ... * Hainsalu, L., Järlik, R. (koost ja toim.), 2018. 90 aastat Eesti elu: Arnold Rüütli juubelikonverentsil peetud ettekanded artikliteks vormistatuna....