Tasuta elektrooniline raamatukogu

Haldusõigus. Üldosa. Seisuga 01.10.2013

Parim Haldusõigus. Üldosa. Seisuga 01.10.2013 PDF faili leiate siit

HIND: TASUTA
VORMISTADA: PDF EPUB MOBI DOC
KUUPÄEV: 2013
SUURUS: 5,20
ISBN: 9789985753934
KEEL: EESTI
AUTOR:

Kirjeldus:

Haldusõigus.Üldosa (haldusmenetluse, riigivastutuse, asendustäitmise ja sunniraha ning halduskoostöö seadus)

...allalaadimiseks, pead sisse logima tamisel on kasutatud just selle kuupäeva seisuga kehtinud õigusakte (v ... PDF KONSPEKT SISSEJUHATUS ÕIGUSESSE. Õppema- terjal õppeaine ... ... .a viidatud kohtuotsustes või kaasustes, mille aeg erineb normatiivse seisu ajast) või jõustunud kohtulahendeid ning hilisemaid muutusi pole arvestatud. Konspekti koostamisel andsid nõu ning tegid kriitilisi märkusi head kolleegid Raivo Sults, Jaanus Tsiviilseadustiku üldosa seadus: kommenteeritud väljaanne, ISBN: 9789985753101 (Irene Kull, Villu Kõve, Martin Käerdi, Paul Varul). Tsiviilseadustiku üldosa seaduse normid ja põhimõtted kehtivad teiste tsiviilseadustiku osaseaduste su ... Väärteomenetluse seadustik. Seisuga 10.8.2013, Juura | UUS ... ... . Tsiviilseadustiku üldosa seaduse normid ja põhimõtted kehtivad teiste tsiviilseadustiku osaseaduste suhtes, samuti muude seaduste suhtes, mis sisaldavad tsiviilõigusnorme. Juridica 2010/7. Tehingu vorminõuded ja nende järgimata jätmise. tagajärjed. Karin Sein. lk. 508 516. 1. Sissejuhatus. Alates 2002. aasta 1. juulist kehtiva tsiviilseadustiku üldosa seaduse *1. TsÜS 4. peatükk. reguleerib tehingu vormiga seonduvaid küsimusi. Tehingu vormi sätete peamiseks eeskujuks. olid Saksamaa tsiviilseadustiku *2. Aasta lõpu seisuga oli meie raamatukogudes kokku 1 002 845 raamatut, neist 62% ... autoriõiguse seadusest, tsiviilseadustiku üldosa seadusest, võlaõigusseadusest, haldusmenetluse seadusest, kohtutäituri seadusest, täitemenetluse ... 01.10.2013 - 30.09.2014 1950 ... Võlaõigusseadus (seisuga 01. oktoober 2016, sisaldab kõiki muudatusi, mis selleks ajaks on vastu võetud) VÕS-le lisaks sisaldub väljaandes. 1. Võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seadus. 2. Märksõnaline sisujuht. 3. Karistusõigus 2007 & kommentaarid: seaduste tekstid seisuga 01.05.2007, ISBN: 9789985980910 (Andrus Lauren, Masso Meelis). Käesoleval ajal kehtiv karistusseadustik (edaspidi KarS) võeti vastu 6. juunil 2001.a ning jõustus 1. septembril 2002.a. Kriminaalmenetluse seadustik (edaspidi KrMS) võeti vastu 12. veebruaril 2003.a ning jõustus 1. juulil 2004.a. külastati raamatukogu veebilehte 477 254 korda. Aasta lõpu seisuga oli meie raamatukogudes kokku 991 429 raamatut, neist 63% eesti ja 32% vene keeles, ülejäänud inglise, saksa, soome, prantsuse jt keeltes. Kogust 55% moodustab ilukirjandus. 2014. aastal toetas Tallinna Keskraamatukogu Euroopa Raamatukogu-, Info- ja (seisuga 08.04.2015)* seisuga 01.07.2013 muudatused halli taustaga, juhendi lisad muudetakse pärast 01.07.13 jooksvalt ... 3.1. Üldosa Dokumentide esitamisel lähtutakse nii EL kui Eesti õigusaktides kehtestatud nõuetest (vaata tartu Ülikool Õigusteaduskond tallinnas avaliku õiguse instituut jane rõuk haldusakti kehtetuks tunnistamine isiku kasuks haldusorgani poolt maksukorralduse seaduses Üürivaidlusasi nr. 11-1/4/14 Otsuse kuupäev ja koht 25.02.2014.a , Tallinn Üürikomisjoni koosseis Heli Hellamaa (istungi juhataja), Anne Oad ja Mai Sõber, istungi sekretär Maarika Snoting Üürivaidlusasi Tallinna linna (Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn) avaldus J. P.'i (ik 38308270259, elukoht Mxxxxxx I Üldosa 1.1 Hindamise alus Hindamise aluseks on arhiiviseaduse (RT I, 21.03.2011, 1) § 11 lõige 1. 1.2 Hindamise eesmärk ja rakendusala Tallinna Linnaarhiivi 14. veebruari 2012 hindamisotsusega nr 6 selgitati välja Tallinna linna asutused (arhiivimoodustajad), kelle tegevuse käigus võib tekkida arhivaale. Hinnati Tallinna linna Mari-Liis Viirsalu, magistrikraad, 2007, (juh) Rainer Hausmann, Schutz der kollektiven Verbraucherinteressen gegen unlautere Geschäftspraktiken....