Tasuta elektrooniline raamatukogu

Keel selgeks! : eesti keele õpik täiskasvanutele - Sirje Rammo

Selle leiate siit Keel selgeks! : eesti keele õpik täiskasvanutele pdf raamat

HIND: TASUTA
VORMISTADA: PDF EPUB MOBI DOC
KUUPÄEV: 2012
SUURUS: 9,55
ISBN: 9789985217825
KEEL: EESTI
AUTOR: Sirje Rammo

Kirjeldus:

Õppekomplekt „Keel selgeks!“ aitab õppijal jõuda eesti keele oskajate hulka ja on mõeldud täiskasvanud keeleõppijale, kellel on juba ühe-kahe võõrkeele õppimise kogemus. Õpik sobib kasutamiseks täiskasvanute keeleõpperühmades (nt kõrgkoolides, keeltekoolides, kursustel jne), aga ka iseseisval õppimisel, sobides nii algajatele kui ka neile, kes veidi juba keelt oskavad. Õpiku põhiosa on kirjutatud ainult eesti keele baasil, nii et seda saavad kasutada õppurid kogu maailmas. Õpikuga kaasnevad grammatika, sõnastikud ning lisad on kakskeelsed. Õppija saab valida vene, inglise või soome keele vahel. Tekstid on õpiku jaoks kirjutanud Eesti lastekirjanik Ira Lember.Kompleti kuuluv Eesti keele grammatika pakub ülevaadet eesti keele struktuurist põhimõttel – nii vähe kui võimalik, nii palju kui vajalik.Komplekti kuuluvad ka kolm CD-d kuulamisharjutuste ja -tekstidega.Materjalide valikul ja loomisel on autoritele toeks olnud pikaajaline eesti keele õpetamise kogemus, samuti on õpiku osi edukalt testitud eesti keele õpetuses maailma mitmes ülikoolis. Õpiku abil on võimalik jõuda iseseisva keelekasutaja tasemele, st materjali valikul on olnud eesmärgiks saavutada Euroopa Nõukogu keeleoskustasemete astmestikus vastavalt A1-A2-B1 tase.Õppematerjali on tõlkinud Larissa Mukovsky, Sonja Laitinen, Pauliina Perkkiö, Jane Klavan, Hanna Rosenvald, toimetanud Raili Pool, Irina Külmoja, Hanna Katariina Jokela ning Enn Veldi. Kuulamisülesannete tekstid on lugenud Toomas Lõhmuste, Marjo Kuivikko, Lianne Saage-Vahur ning kooliteatri „Liblikapüüdjad“ näitlejad.Õppekomlekti väljaandmist on toetanud Alfred Kordelini Sihtasutuse Eesti allfond, Tartu Kultuurkapital, Eesti Haridus- ja Teadusministeerium ning Tartu Ülikool.Estonian with its one million native speakers is a small language, but recent years have witnessed some growth in people who speak Estonian as a second or foreign language. Keel selgeks! helps the learner to become a speaker of Estonian and is intended for an adult language learner, who already has the experience of studying one or two foreign languages. The coursebook may be used with adult study groups (e.g. in higher schools, language courses, etc.) and also for independent study; it is suitable for both beginners and for those who already know some Estonian. The main part of the coursebook is only in Estonian and can be used by language learners all over the world. The grammar, glossaries, and appendices of the textbook are bilingual. Learners may choose between Russian, English, and Finnish. The texts for the coursebook were written by Ira Lember, a well-known Estonian children’s author. The Estonian Grammar that belongs to the set off ers an overview of the structure of Estonian on the principle ‘as little as possible, as much as necessary’. Three CDs with listening activities and texts are also part of the set. When selecting and creating the materials, the authors relied on their long-time experience of teaching Estonian; in addition, various parts of the coursebook have been successfully tested in teaching Estonian in many universities around the world. With the help of the textbook one can achieve the level of an independent language user, that is, the choice of the materials corresponds to the levels A1–A2–B1 of the Common European Framework of Reference for Languages.The authors wish to express their heartfelt gratitude to Larissa Mukovsky, Sonja Laitinen, Pauliina Perkkiö, Jane Klavan, and Hanna Rosenvald for translating the materials and to Raili Pool, Irina Külmoja, Hanna Katariina Jokela, and Enn Veldi for editing the textbook. Our thanks also go to Renate Pajusalu, Alar Suija, Matt Rammo, Toomas Lõhmuste, Marjo Kuivikko, Lianne Saage-Vahur and to the actors of the school theatre Liblikapüüdjad for their help and support. We also wish to express our thanks to the Estonian branch of the Alfred Kordelin Foundation, Tartu Kultuurkapital, the Estonian Ministry of Education and Research, and the University of Tartu.

...engu MTÜ B1-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse õppekava ... AHTME GÜMNAASIUMI EESTI KEELE KATEEDER: Uudiskirjandus ... ... Eesti keele õpik täiskasvanutele vene keele baasil A1-A2 (B1) + CD. Kirjastus Kirjatark OÜ ... Vene koolide eesti keele . 1. klassi õppekomplekt "Minu eesti keel" Õppekomplekti "Minu eesti keel" kuulub: õpik (2osa), töövihik lahtiste töölehtedega, õpetajaraamat, helisalvestised, esitlusmaterjalid (pildimaterjal) ning digiharjutused. Eesti keele õpik täiskasvanutele inglise keele baasil tasemele 0-A1. Õppekomplekti "TERE!" kuulub: ... Keel Selgeks! Eesti Keele Õpik Täiskasvanutele +3cd ... ... . Eesti keele õpik täiskasvanutele inglise keele baasil tasemele 0-A1. Õppekomplekti "TERE!" kuulub: õpik, helisalvestised, grammatikavideod, digiharjutused, Eva Suitsmart - eesti keele ja kirjanduse õpetaja; täiskasvanute õpetamise kogemus alates 2001.aastast. Viiv Treier - eesti keel teise keelena; täiskasvanute õpetamise kogemus alates 1998.aastast. Natalja Kahur- eesti keele kui võõrkeele, eesti kirjanduse ja kultuuriloo õpetaja; täiskasvanute õpetamise kogemus alates 2002.aastast. Sisaldab A1, A2, B1, B2 ja C1 keeleoskustasemega eesti keele õppijatele suunatud õpikute materjali. Korpuses on u 500 000 sõnet ning korpuses on märgendatud tekstiüksused (enamasti eristatakse harjutust, sõnavaraplokki ... Keel selgeks! Eesti keele õpik täiskasvanutele. Estonian grammar. Eesti keele grammatika. Brzechwa, Jan, pseud. Pan Kleksi akadeemia ; Pan Kleksi reisid : [jutustused] / Jan Brzechwa ; poola keelest tõlkinud [ja järelsõna:] A. Kurtna ; [toimetaja Sven ... EV Arengu MTÜ A2-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse õppekava. Õppekavarühm: Võõrkeeled ja -kultuurid, eesti keel võõrkeelena Õpetajad: Alla Zarubina (pedagoogiline kõrgharidus, eesti keele õpetaja), Svetlana Savtšenko (pedagoogiline haridus, eesti keele õpetaja), Natalja Presnetsova (pedagoogiline kõrgharidus, eesti keele õpetaja)...